Kadınlar

Akciğer Ve Bronşların Dağılışı

Alman cerrahi SAUERBRUCH olmuştur. 1933 de de Amerikalı Cerrah Graham, dünyada ilk defa kanserli olan bir tarafın akciğerini bir seansda tüm olarak çıkarmış ve doktor olan hasta kalan tek akciğeri ile 29 yıl yaşamış, öldüğünde yapılan otopside kalan akciğerinde kanser tespit edilmemiştir. Oysa, cerrah, Graham hastasından evvel akciğer kanserinden ölmüştür.
Akciğer kanseri gerek görülme ve gerekse ölüm oranı bakımın­dan son yıllarda devamlı bir artış göstermektedir.

1972 yılı içinde yal­nız Amerika Birleşik Devletlerinde 76.000 kişide (eskilere ilâve ola­rak) yeni akciğer kanseri teşhis edilmiştir. Akciğer kanserinden dün­yada en yüksek ölüm oranı ingiltere’dedir. Kadınlara nazaran akciğer kanseri erkeklerde 4-5 defa daha sık görülmektedir. Yine 1972 yılın da A.B.D.lerınde akciğer kanserinden 13.000 55-800’ü erkek olmak üzere 68.800 kişi bir yılda ölmüştür. Ancak, özellikle son yıl larda kadınlarda görülen sigara alışkanlığımın artması, kadın erkek arasındaki hastalık ve ölüm oran farklarını azaltmağa yönelmektedir.

Akciğer kanseri daha ziyade 50 . 70 yaşlarında görülmektedir. Diğer taraftan sosyoekonomik yaşantıları düşük gruplarda akciğer kanseri daha sık görülmektedir. Bunun nedenini sigara içme oranı­nın bu gruplarda daha fazla olmasına, içilen sigaranın filtresiz, yük­sek katranlı ve nikotin olması gibi sebeplere bağlamaktadırlar.

Akciğer kanserinin, diğer hastalıklara oranla hemen bütün dün­yada, gerek görülme ve gerekse ölüm oranı bakımından son yıllarda devamlı bir artış gösterdiğini söylemiştik. Kısaca bunun nedenine te­mas etmek isteriz.

1 — Modern tıbbın gerek tedavi ve gerekse teşhis alanlarında ilerlemesi, yeni yeni antibiyotiklerin bulunması, anestezinin daha emin bir şekilde uygulanması bir çok öldürücü hastalıkların sebeplerinin bilinmesi, halkın sağlık açısından eğitilmiş olması, sağlık hizmetle­rinin daha yaygın bir hale gelmesi sonucu eskiye nazaran ölümlerin azalması, dolayısiyle insan ömrünün uzaması ve yaşlıların daha çok görülmeleri,

2 — Kanser yapan veya etkileyen çevre faktörlerinin, kimyasal faktörlerin ve diğer karsinojenlerin artması,
3 — Kanserin teşhis imkânlarınım artması, eskiden yer alan bir çok ölümlere (kanser teşhis edilemeyince) yanlış teşhisler konmakta ve ölümler bu gerçek dışı teşhislere bağlanıyordu. Oysa, bugün daha kolay teşhis edildiğinden, kanserin sebep olduğu ölümler daha çok duyulmakta ve ilgi toplamaktadır.

diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinin de kesin sebebi bütünüyle açıklığa kavuşmuş değildir. Bununla beraberana faktörleri ve akciğer kanserinin görülme oranının gittikçe artması sebepbrini 3 grupta toplayabiliriz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ