Kadınlar

Aort Darlığı

AORT DARLIĞI

Aort darlığı denince, aort deliği üstünde ya da hemen yakınında yerleşmiş bir daralma anlaşılır; dolayısıyle, aort kökünün darlığı bu çerçeveye girmez. Normalde aort deliğinin yüzeyi 3,5 cm2dir. Bu yüzey 1 cm2’den çok daralırsa, darlık, belirgin işlevsel belirtilere yolaçar.Bozunlar değişiktir, kapakçıklar birbirleriyle kaynaşarak kubbe biçiminde bir diyafram oluşturabilirler, kapakçıkların sınırlan belirlidir, ancak kireçleşmiş ve serttirler, kapakların birleşekleri kaynaşmıştır.Hastalığın çeşitli nedenleri vardır. Doğuştan aort darlığına oldukça sık raslanır; yerleşimleri, biçimleri ve açığa çıkışları aynı olmayan değişik çeşitte darlıklar gösterir. Sözkonu su darlık kapağı, kapak üstünü ya da kapak altını ilgilendirebilir ancak, yeri neresi olursa olsun, erkeklerde daha sıktır ve hastalık çocukluktan erişkin yaşa kadar her yaşta ortaya çıkabilir. Daha sık raslanan öteki biçimleri, çoğunlukla ivegen eklem romatizmasının sonucudur. Yaşlı kişilerde gözlenen bazı aort darlıkları, damar sertliğine bağlanmıştır.Aort darlığının kan akımına yansıması sol karıncığın pompalamasmdaki bir engelle eşdeğerlidir klinik, röntgen ve elektrokardiyogram belirtileri de bunu kanıtlar.Hastalık işlevsel bozukluklarla ortaya çıkar. Hasta ne kadar gençse, belirtiler o derecede
Aynı fotoğraf üstünde aort deliği görülmektedir. Yukarda çok sıkı bir darlıkla, aşağıda 2 yarımay biçimi kapakçığı belli normal bir atardamar deliğiyle belirgindir. Çoğunlukla çaba harcama sırasında ortaya çıkar ve organizmanın artan gereksinimi karşısında kalp atım hacminin ve genel dolaşımın yetmezliğini yansıtırlar.Çaba harcama sırasında gelen göğüs ağrısı, belirtilerin en özgünüdür; kalp atardamarı sertleşmesi olmaksızın gelişir. Kalp alanına uyan göğüs bölgesinde, tipiklik derecesi değişen bir ağrıdır (kalp anjini). Hastalık ilerledikçe, giderek daha küçük çabalar harcanırken gelmeye başlar.
Çaba harcama sırasında ortaya çıkar ve beyin dolaşım yetmezliğinden sorumlu ciddi bir darlığı yansıtır: Sözkonusu bayılma, göğüs ağrısıyla birlikte ya da tek başına olabilen ve birkaç saniyeden bir dakikaya kadar sürebilen bir bilinç yitimidir.
Öteki bozukluklara daha seyrek raslanır. Çoğunlukla geç dönemde, çaba harcama sırasında gelen soluk darlığı; aşırı yorgunluk; değişik önemlilikte bir gelişme gecikmesi. Teşhiste, klinik muayene bulgularının büyük değeri vardır.
Kalp dinlemesi sırasında algılanan ve en iyi aort odağında duyulan bu üfürüm, kalp tepesine ve boyun damarlarına doğru yayılır. Tınısı sert ya da titrektir; şiddetlidir. Üfürüm, en şiddetli olduğu kasılma döneminde, çoğunlukla kasılma dönemi titreşimiyle birliktedir. Aort darlığı üfürümü 1. sesten sonra başlar, şiddeti giderek artarak kasılma döneminin ortalarında en üst değerine ulaşır sonra azalır ve 2. sesten hemen önce yiter.
Bu ses ya çok siliktir ya da yitmiştir. Yokluğu, kapak sistemindeki bir sertliği yansıtır. Bu belirtiler fonokardiyogramla doğrulanır.Aort ve çevre basıncının düşmesine yolaçan darlığın kendisiyle ilgilidirler. Nabzın genliği ve sıklığı azalmış, tepe atımına oranla anormal olarak gecikmiştir. Büyük basınç düşerken küçük basınç normal kalır, dolayısıyle aralarındaki fark belirgin ölçüde azalır.Radyolojik inceleme, teşhisin ve hastalığın geleceğinin saptanmasında yararlanılan başlıca öğeleri verir.
Hastalığın ilk zamanlarında kalp ve aort gölgesi uzun süre normal durumunu korur, sonra hafifçe değişir; filmlerde sol karıncığın küremsi kütlesi belirir ve çıkan aort, darlık sonrası genişlemeye uyan hafif bir çıkıntı oluşturur (gerçekten, dar delikten yüksek basınç altında geçen kan, delik üstü aort çeperine kuvvetle vurarak, bu düzey boyunca bir genişlemeye yol açar).
Evrimin ileri dönemlerinde kalp gölgesi tümüyle anormalleşir; sol karıncık büyümüştür; önden alınan filmlerde sol alt yayın biçim değiştirmesi yuvarlak, dışbükey bir çıkıntı biçiminde belirir; aort hemen darlığın üstünde genişlemiştir aort deliği düzeyinde kireçlenmeler bulunması, aort darlığının iyi bir belirtisidir: Kireçlenmeler özellikle öne eğik durumda alman filmlerde görülürler ve hareketleri, yerleşimlerinin radyoskopide doğrulanmasını sağlar.
Genellikle bozulmuştur özellikle sol karıncığın yüklenmesi belirtilerini ortaya çıkarır; bu da, tam olmayan sol ileti kesikliği biçiminde görülür.
Teşhis kuşkulu kalırsa, özellikle de ameliyat öngörülüyorsa, daha ayrıntılı araştırmalar yapılabilir.
Değişmiştir ve kanın damar içindeki yükselme zamanında bir gecikmeyi gösterir. Darlığın önemini değerlendirmeyi sağlar.
Anormaldir. Değişiklikleri aorttaki hastalığın sol karıncık üstünde oluşturduğu bozuklukları yansıtır.
Kan akımı araştırmaları. Sol boşluklara sonda uygulamasına başvurulur. Bu muayene, sol karıncıkla aort arasında, kasılma dönemindeki basınç farkını ortaya çıkarır; sol karıncıkta ölçülen kasılma basıncı, aorttakinden 50 mm civadan (bazen 100 mm civadan) çok yüksektir.
Darlık bazen o kadar sıkıdır ki, aort deliğini sonda ile geçmek olanaksızdır. Sonda uygulama, kalp atım hacmini belirlemeyi sağlar.
Bu iki muayeneyle, aort kapak aygıtmdaki biçim ve hareket değişiklikleri nesnel olarak ortaya konabilir: Sert ya da gergin anormal kapakçıkların daralttığı delikten geçen kan azalmıştır ve aort çeperine, bu çeperin genişlediği düzeyde çarpar.
Hastalığın evrimi önceden kestirilemez. Bununla birlikte darlığın önemine göre bir gelecek saptanabilir.
Aort darlığı mutlaka ağır olmaz. Darlığın derecesi hastalığın eskiliğine ve kalp kasının durumuna bağlıdır. (Sözgelimi, kalp kasının kansız kalmaya bağlı bozukluklarının birlikte bulunması.) Çaba harcama sırasında bayılmanın, sol kalp yetmezliğinin, tam kalp yetmezliğinin varlığı, hastanın yaşamını tehlikeye sokar. Ameliyat gerekliliği ancak, hastanın yaşı uygunsa ve özellikle belirtiler ek bir kalp hastalığına bağlı olmayıp (sözgelimi kalp atardamarları yetmezliği) yalnızca aort darlığından ileri geliyorsa saptanabilir.
Ameliyata başvurmadan kendi ilerlemesine bırakılan hastalığın evrimi çoğunlukla tehlikelidir. Değişik süreli durgun bir dönemden sonra, sol kalp yetmezliğine doğru gelişir. Bu da, daha ilerdeki dönemlerde tam kalp yetmezliğine dönüşür. Büyük sol kalp yetmezliklerinde ritim bozuklukları, bakteri kökenli kalp içzarı iltihapları ve kireç ambolileri görülebilir.
Klinik biçimleri azdır. Romatizma kökenli ve doğuştan darlıklar, çoğunlukla bir başka kapak bozulduğuyla, özellikle aort yetmezliğiyle beraberdirler. Doğuştan darlıklara daha az raslanır.
Özellikle aort darlığında alman kasılma üfürümünün özellikleri, başka bir hastalığı akla getirir. Sözgelimi, ikili kapak yetmezliği akla gelebilir o zaman, teşhis sol pompalama üfürümü gösteren fonokardiyogramla doğru yola sokulur.
Aslında en güç sorunu, sol karıncığın kassal darlığı ortaya koyar; bu durumda ayırıcı teşhis ancak özel tamamlayıcı muayenelerle (fonokardiyogram ve sonda uygulama) sonuca ulaşabilir.
Göğüs ağrıları varsa, özellikle kırk yaşını geçmiş kişilerde bu ağrıların kalp atardamarlarına giden kanı azaltan aort darlığından mı, yoksa kalp atardamarları sertliğinden mi ileri geldiğini (her iki hastalık bir arada bulunabilir) ayırdetmek çok güçtür.
Bu açıdan bakıldığında, her türlü girişimden önce kalp atardamarlarının filminin çekilmesi gerekir. Bu incelemede kalp atardamarlarında darlık saptanırsa, aort kapağının değiştirilmesi işlemi, aort ile kalp atardamarları arasında bir köprülemeyle tamamlanmalıdır.
Aort darlığının ilaç tedavisi ancak geçici çare olabilir; yalnızca kalp yetmezliği belirtilerine yöneliktir. Dijital türevleri dikkatle kullanılmalıdır.
Sıkı ve hastanın kaldıramadığı Cyani çaba harcama sırasında ağrılar ve bayılmalar ortaya çıktığında) darlık durumlarında mutlaka ve acil olarak daha geç olarak da kalp yetmezliğinin yerleştiği durumlarda ameliyata başvurulmalıdır. Ama kalp yetmezliği yerleşmeden önce ameliyata gitmek daha iyi olur çünkü yetmezlik, ameliyat geleceğini tehlikeye sokar. Ameliyat beden dışı dolaşım altında gerçekleştirilir. Aort deliğine aort açılarak ulaşmayı,kapakçıkların kaynaşmış bileşeklerini kesip ayırmayı (komisürotomi), daha da iyisi, kapakçıklar kireçlenmişse bunların çıkarılıp bir yapay kapakla ya da insan ya da hayvandan alınma kapakçık yamalarıyla değiştirilmesini sağlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Tüm Kategoriler
Site Arşivi
Destekleyen SitelerHobiler