Kadınlar

Atipik Zatürreler

Atipik Zatürreler

VEREM KÖKENLİ İVEGEN ATÎPİK ZATÜRRELER
Birincil bir veremi ağırlaştırabilirler. Genellikle erişkinde ve özellikle 40 yaşın üstündeki erkeklerde görülür.Bütün veremlerde olduğu gibi, toplumsal koşullar, alkoliklik, şeker hastalığı gibi durumlar hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırıcı etmenlerdir.Yerleşme evresi verem bozunlarının yaygınlığı, ateş ve birkaç haftada ölümle sonuçlanan evrimle belirlenir.Röntgen filminde, değişen çaplarda ve her iki akciğer alanına yayılmış benekli odaklar görülür. Ama bu bozunlar bir lobda daha belirgin olabilir. Hızla oyularak kovuklar oluşturabilirler. Balgam muayenesi, çoğunlukla verem basilinin varlığını ortaya koyar.Verem tedavisi hastalığın gidişini değiştirmiştir. Verem ilaçları ateşi düşürür ve birkaç haftada hastanın durumunu düzeltir.
İyileşme, tedaviden birkaç hafta sonra, artık bulunmayan verem basilinin aranmasıyla ve normale dönmek için daha uzun süre (birkaç ay) isteyen röntgen görüntüsüyle izlenir. Göğüs filmi, hastalık sırasında büyük yıkım alanları gösterebilir. Tedaviyle, belirtilerin ge rilemesi ve röntgen görüntüsünün normale dönmesi sağlanır. Ama amfizem, bronş genişlemesi gibi bazı ihtilatlar ortaya çıkabilir.

AJİPİK ZATÜRRELER
Atipik zatürreler (bronkopnömoniler), akciğer bronş ve hava keseciklerinde mikropların yolaçtığı hastalıklardır. Her yaşta görülebilirler; ama 4 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda daha sık raslanırlar.
Bu hastalıklar, özellikle akciğerlerin mikroplara karşı daha az direnç gösteren alanlarında görülür. Antibiyotiklerin bulunmasından beri azalmışlardır. Ama ortaya çıktıklarında evrimleri genellikle kötüdür.
Başlangıç değişiklik gösterebilir. Bir enfeksiyon hastalığının (kızamık, boğmaca) ardından çoğunlukla hızlı, ender olarak da apansızın ortaya çıkar. Ateş 39°C – 40°C’ye yükselir; çocuk huzursuzdur, güç soluk alır. Hastalığın apansızın ortaya çıkma durumunda, ateş hemen 40°C’ye yükselir. İshal, kusma, belirgin bir soluma güçlüğü saptanır.Önemli solunum güçlüğü ve ciddi enfeksiyon tablosu, yerleşme evresinde teşhisi sağlayan iki önemli belirtidir.

Bir yandan balgamsız, kesilmek bilmeyen, hastayı huzursuz eden bir öksürükle, öte yandan solunum ritminin dakikada 70-80’e çıkışıyla (takipne) kendini gösteren solunum güçlüğü görülür. Hastanın soluk alışı kısadır ve soluk alırken burun kanatları hareket eder (burun kanadı solunumu).Soluk alma güçlüğüne 39°C-40°C dolaylarında bir ateş ve hızlı nabızdan oluşan enfeksiyon belirtileri eşlik eder. Dudaklar ve tırnaklar morumsu bir renk alır (siyanoz); dil kurur; hasta huzursuzdur; kusma ve ishal görülebilir.Akciğer alanlarının parmakla vurarak muayenesinde mat seslilik algılanır. Yani akciğer ötümlülüğü azalmıştır.Stetoskop bu alanlara yerleştirildiğinde, soluk alma sırasında kuru railer duyulur.
Öte yandan havanın bronşçuklardan geçerken çıkardığı ses yokolmuştur: Hava kesecikleri sesi yitmiş denir. Bronş raileri duyulabilir. Hastanın sırtı her gün dinlenirse, belirtilerin günden güne değiştiği gözlenir. Bu tür bir klinik tablo karşısında, hekim tamamlayıcı muayeneler ister.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Tüm Kategoriler
Site Arşivi
Destekleyen SitelerHobiler