Kadınlar

Büyük Damarlar

Başlangıcından iki dala ayrıldığı 4.bel omurunda sonlanışına kadar, aort, bedendeki atardamarların tümünü oluşturur. Aort, başlangıcından sonlanışına kadar yolu boyunca baştan sona doğru üç bölümde incelenir: Aort kavsi; göğüs aortu, karın aortu.
3. sol kıkırdak kaburga düzeyinde sol karıncıktan başlar; daha sonra alt içbükeyliği sol akciğer göbeğinin (hilus) üstünde olan bir kavis oluşturur ve 4. sırt omuru düzeyinde sonlamr.
Alt yüzü önden arkaya doğru, önce akciğer atardamarıyla ve çatallaşmasıyla oluşan iki dalıyla, sonra da sol ana bronş ile komşudur. Atardamar bağı aortu sol akciğer atardamarına ya da akciğer atardamarı gövdesine bağlar.Sol geri dönüşlü sinir (nervus recurrens) aort kavsinin alt yüzünü çevreler.
Aort kavsinin üst yüzünden üç büyük atardamar gövdesi doğar.Kol kafa atardamarı; sol şah damarı ve sol köprücükaltı atardamarı. Aort kavsinin arka ve sağ yüzü bütün mediyastin organlarıyla komşudur: Önden arkaya doğru soluk borusu, sol geri dönüşlü sinir, yemek borusu ve göğüs kanalı. Ön sol yüzü ise önde diyafram sol siniri, sol 10. kafa siniri, kalp ön sinir ağı ve sol ön mediyastin lenf zinciri ile ayrıldığı sol akciğerin iç yüzüyle komşudur. Arkada ise aort, akciğer zarı ile yakın komşudur.
4.sırt omurgasının sol yanı düzeyinde aort kavsinin uzantısı olarak başlar ve diyafram düzeyinde sona erer. Aortun bu bölümü, başlangıçta yemek borusunun solunda olmasına karşın, sonradan arkasına geçerek farklı bir yöneliş gösterir.Göğüs aortunun ön yüzü, önde sol akciğer göbeği, sol 10. kafa siniri ve yemek borusu ile komşudur. Arka yüzü ise, omurga, küçük azigos toplardamar ve sol sempatik zincir ile komşudur.Sol yüzü akciğer zarıyla, sağ yüzü de omurganın yan yüzü, yemek borusu, göğüs kanalı ve büyük azigos toplardamarı ile komşudur.
Ana dalları bronş atardamarları, yemek borusu atardamarları, mediyastin atardamarları ve kaburgalararası atardamarlardır.Diyaframın aort deliği düzeyinde başlar ve karın içinde beden orta çizgisine göre hafifçe sola sapmış bir eksen boyunca aşağı iner. 4. bel omuru düzeyinde kalça ana atardamarlarını (2 tane) vererek sonlanır.Dış görünümünün bir atardamara benzemesiYukarda sağ kalp atardamarına şırınga edilmiş X ışınları geçirmeyen bir madde görülmektedir. Damar ağı normaldir. Aşağıda bir süre sonra sol kalp atardamarının X ışınları geçirmeyen madde şırınga edilmiş durumu görülmektedir. Sağ kalp atardamarının saydamsızlığı sürmektedir. Her iki durumda da kalbin filmi yukardan çekilmiştir.Akciğer atardamarı sağ karıncık düzeyinden doğarken aortun önündedir; 5 sm boyunca yukarı ve sola döner, sonra iki dala ayrılır: Akciğer göbeklerine (hilus) giden sağ akciğer ve sol akciğer atardamarları. (Sol akciğer atardamarı aort kavsinin altından geçer.)
Bunlar dış görünüşleriyle toplardamar özellikleri göstermelerine karşılık, akciğerlerden sol kulakçığa atardamar kanı, yani oksijen bakımından zengin kan götürürler. Akciğer toplardamarları akciğer hava keseciklerinden (alveoller) gelen toplardamarcıklarm birleşmesiyle oluşurlar. Akciğerlerden çıkışlarında, sol kulakçığın arka çeperinde sona eren iki toplardamar gövdesi oluştururlar.
Ana toplardamarlar Üst ana toplardamar
Bedenin diyafram üstü bölümünün kanını toplayan üst ana toplardamar, 2 kol-kafa toplardamarı gövdesinin birleşmesiyle oluşur. Bu toplardamar gövdelerine omurga toplardamarı, göğüs iç toplardamarı, boyun arka toplardamarı, diyafram üst toplardamarı boşalırlar. Üst ana toplardamar, sağ kulakçığın üst çeperine ağızlaşır; bir tek yan dalı vardır: Büyük azigos toplardamarı.
Alt âna toplardamar
Bu toplardamar, bedenin diyafram altı bölümünün kanını toplar; her biri kalça iç ve dış toplardamarlarının biraraya gelmesiyle oluşan 2 kalça ana toplardamarının birleşmesinden doğar.
Alt ana toplardamar, diyaframı geçtikten sonra sağ kulakçığın alt çeperine ağızlaşır.

Atardamar ve toplardamar dolaşımı.
l) Sağ kol kafa toplardamar gövdesi.
2) Üst ana toplardamar.
3) Büyük azigos toplardamarı.
4) Alt ana toplardamar.
5) Böbreküstü bezi orta toplardamarı.
6) Sağ böbrek toplardamarı.
7) Sağ sperma atardamarı.
8) Sağ ana kalça atardamarı.
9) Sol ana kalça toplardamarı.
10) Kalça iç atardamarı.
11) Kalça dış atardamarı.
12) Sol kol kafa toplardamar gövdesi.
13) Aort kavsi.
14) Yemek borusu.
15) Diyafram.
16) Çölyak gövde.
17) Üst mezenter atardamarı.
18) Sol böbrek toplardamarı.
19) Sol sperma toplardamarı.
20) Alt mezenter atardamarı.
21) Kalça iç toplardamarı.
22) Kalça dış toplardamarı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ