Kadınlar

Çeşitli Göz Rahatsızlıkları

Çeşitli Göz Rahatsızlıkları

Retinoblastoma: Çocuklarda, çok az görülen bir göz tümörüdür. Genellikle 3 yaşından sonra ortaya çıkar. Soya çekimle ilgili bir hastalıktır. Baskın olarak geçer. Bu hastalığı olan ve yaşayan kişilerin çocuklarında 50 oranında retinoblastoma çıkması ihtimali vardır.
Göz Rahatsızlıkları

Göz bebeğinin üzerinde beyaz bir benek olmasıyla belirgindir: Tünnir çok büyürse glokom gelişebilir. Bazen ileri derecede ağn olur. Hekimin muayenesiyle kesin tanı konur. Tedavisinde özel ilaçlar kullanılır. Ne kadar erken tanı konulursa sonuç o kadar başarılıdır.

Optik Nörit: Genel enfeksiyonlar, sinir yapısını bozan haraplandıncı hastalıklar ile kan ve metabolizma hastalıkları sırasında meydana gelebilen görme siniri yangıdır. Görme birden yitirilir. Bir ya da iki göz birden tutulabilir. Hekim muayenede kolayca tanı koyar. Tedavi gerekir. Çocuklarda sonuç, büyüklere göre daha iyidir.

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı: İltihaplanmalar ve diğer nedenlere bağlı olarak göz yaşı kanalı tıkanır. Göz yaşı burun içerisine akıtılamaz. Bunun sonucunda göz kenarından sürekli göz yaşı sızıntısı olur. Kimi zaman kendiliğinden ortadan kalkar. Göz hekiminin cerrahi müdahalesi gerekir.

Göz Pıhtılaşması: İç salgı bezi hastalıkları sonucu göz küreleri dışarı doğru fırlamış gibi görünür. Çocuklarda enderdir. Ancak, hastalık yapan nedenin kısa sürede tedavisi gerekir.

Şaşılık:Şaşılığın dünyadaki oranı % 5’tir. Gözler içe, dışa, yukarı ya da aşağıya sapar. Şaşılık ilk kez doğumdan hemen sonra ya da 2-3 yaşında tanınabilir. Nadiren daha sonra başlayabilirce de; büyük oranın 3 yaşından önce tanınabilmesi mümkündür. Bazen doğumdan sonra geçici göz kaymaları olabilir. Bunlar zaman içerisinde düzelir. Ama şaşılıktan kuşkulanıldığı an bir göz hekiminin yardımına başvurmak zorunludur. Özellikle gözünde kayması aylar süren çocukla hemen en kısa zamanda hekime başvurmalıdır. Hekimlik uygulamaları sürekli değişir. Eskiden şaşılıkların ancak yedi yaşından sonra ameliyatla düzeltilebileceği sanılırdı.

Oysa günümüz hekimliği şaşılık tedavisinin yedi yaşında bitmesi gerektiğini göstermiştir. Bütün bu nedenlerle sağlıkla ilgili sorunlarda kulaktan dolma bilgilerle değil, sağlık görevlilerinin önerisine göre davranmak yerinde olur. Günümüzde şaşılık gözlükle başarılı şekilde düzeltilmektedir. Kimi zaman ileri şaşılıklarda bir güzde meydana gelebilen körlük, gözlük kullanıldığında ortadan kalkar. Allı aylıktan sonra gözünde birden bire kayma başlayan çocuklarda da şaşılık nedeninin araştırılması zorunludur.

Şaşılığın tanısı basit incelemelerle yapılabileceği gibi özel muayeneler de gereklidir. Kimi zaman yüz ve göz yapısı nedeni ile yalancı şaşılık görünümleri olabilir. Hekimler örtme testi ve diğer testlerle gerçek şaşılık olup olmadığını kolayca belirlerler.

Şaşılıkta normal olarak gözler ayrı ayrı görür ve cisimleri çift algılar. Çünkü her iki gözün görüntülerinin bir bütün oluşturacak biçimde ağ tabakaya düşmesi gerekir. Şaşılıkta bu olamaz. Gözlerden birisi, sürekli kayar.

bunun sonucunda gözlerden birinin görmesi baskılanır. O göz tembelleşir Giderek, görmez olur. Ana okullarında yapılacak taramalar şaşılığın toplumda zamanında tanınabilmesi için çok yararlıdır. Hekim şaşılıkta gözlük ve diğer uygulamaların yanısıra bazı egzersizler de önerilebilir. Bunlar küçümsenmemeli, düzenli yapılmalıdır.

Katarakt:Katarakt, göz merceğinin matlaşmasidır. Göz merceği içerisinde bulunan proteinlerin çökelmesi yapısının değişmesine bağlı bir olaydır. Katarakt gözde iki taraflı tek taraflı, bir bölümü ya da tam olabilir. Bunun oluş şekli yapısı, yerleşimi çok farklıdır. Doğuştan kasların fazla ya da az çalışması sonucu beliren bir göz bozukluğudur. Şaşılık nedenleri, tek taraflı görme zayıflığı ya da tek taraflı kırma bozuluğu olabilir. Çocukta şaşılığın bir yaşından önce başlaması çok enderdir. Şaşılık genellikle yakını görmemeyle ilgili bir bozukluk olduğundan çoğu kez yakına bakarken ortaya çıkar.Kalıtsal olabileceği gibi menenjit, travma gibi bazı göz hastalıkları sonucu ortaya çıkabilir.

Tedavisine çocukta erken yaşta başlanır. Ameliyat ya da gözlükle giderilir. Kataraktın belirtileri büyüklüğüne ve yerine göre değişir. Görme azalır, ya da bütünüyle ortadan kalkar. Kimi zaman katarakta bağlı şaşılık ya da diğer göz sorunları da ortaya çıkar. Bazı katarakt tiplerinde altı aydan önce yapılacak ameliyatla düzeltici uygulamalar yapılır. Bazen ilerlemeyecek tipte hafif kataraktlar olabilir. Bütün bu konularda ki karan göz hekimi verir.

Arpacık: Halk arasında, it dirseği, göz kapağı kenarında bulunan sebase bezlerin apsesidir. Daha çok stafilokok denilen minicanlılar etkindir. Stafilokok üzüm salkımı anlamındadır. Kültür ortamında üredıklerinde daima üzüm salkımı biçiminde dizildiklerinden bu ad verilmiştir. Ağrı, kızarıklık ve şişlikle belirgindir.

Hık, ıslak kompresler günde 3-4 kez uygulanmalı, hekimin önerdiği göz merhemi ve göz damlası kullanılmalıdır. Göz damlalarının ve merhemlerinin içerisinde gözdeki hastalığın yayüımına neden olan bazı maddelerde bulunabilir. Hekimler bunları hastalığın ve etkenin tipine göre seçer ve kullandırırlar. Kendi kendine alınıp, kullanılmaz. Cerahat çok birikirse hekim, bunu boşaltır, kesinlikle el sürülmez. Çünkü bu diğer göz ve gözün diğer tarafına yayılır.

Glokom Göz içi basıncının artması ve bunun sonucunda retina atrofisi ile körlüğe götüren bir göz hastalığıdır. Göz içi sıvısı düzenli olarak yapılır ve tekrar geri emilir. Glokom doğuştan göz içi sıvısının yapılma ve yıkılma mekanizmasındaki bozukluğu nedeniyle, doğumdan hemen sonra, ya da ilk iki yıl içerisinde ortaya çıkabilir. Tanısında kornea denilen göz bölümünün aşın büyümesi, sürekli yaşarma, ışıktan rahatsız olma, göz içi basıncının artması önemli bulgulardır. Göz içi basıncının artmasının ölçümü için geliştirilmiş özel araçlar vardır. Göz muayenesinde göz içi basıncının artmasından kuşkulanılır. Özel araçla basıncı ölçerler. Halk arasında buna göz tansiyonu denilir. Genellikle ileri yaşlarda görülürse de haslalık doğuştan ve çocuklukta daha sıktır.

Glokomda erken ameliyat önemlidir. Körlüğün önlenmesi için gereklidir. Vakalann % 75’i ameliyatla kontrol altına alınır ve körlük önlenir. Eğer müdahale yapılmayacak olursa çok erken yaşlarda körlük görülür. Doğuştan olan glokomlar dışında iltihaplar, göz merceğinin yerinden çıkması, göz içerisine kanamalar da glokom nedeni olabilir. Bu nedenle, gözle ilgili olaylarda zamanında bir hekime gidilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ