Kadınlar

Ders Başarısı İçin Öneriler

Ders Başarısı İçin Öneriler

Günümüzde eğitim fırsatından yararlanma konusu büyük bir yarış haline gelmiştir. Her yarış gibi bu yarışı kazanmakda strateji ister. Her ne kadar yarış ruhunu abartmayın de­sek de, gelecekleri için bu dönemi iyi değerlendirmelerinin önemini anlatma gerek yok.
Çocuğunuzun ulaşabileceği en yüksek hedefe ulaşabilme­si; imkânlarından en iyi şekilde yararlanmasına bağlı. Bunun için ise başta sizin ona rehberlik yapmanız gerekiyor. Evet, yapacağınız şey rehberlik, yani yol ve yöntem göstermek ol­malı, çocuğunuzu arkadan itmekle ilerletemezsiniz.
Öğrencilerin ergenlik çağının özelliğine bağlı olarak bazı duygusal etkilerle güçlükler yaşarlar. Bu güçlükleri ortadan kaldırmak için siz de yardımcı olabilirsiniz.

Ders çalışmaya başlamak
Ders çalışmak hoşa giden bir faaliyet değildir. Hangi öğ­renci ders çalışmanın, televizyon seyretmekten, gezmekten, eğlenmekten, keyfine göre hareket etmekten daha zevkli ol­duğunu söyleyebilir?
Öğrencilerin çoğu ders çalışmaktan hoşlanmaz. Onu sa­dece yapılması zorunlu olan bir davranış olarak algılar. Ço­cukluktan çıkan, yetişkin bir birey haline gelmeye başlayan çocuğunuz; psikolojik olarak tüm davranışlarını istediği yö­ne doğru yönlendirmek isteyecektir. Bu nedenle artık ona bir şeyler yaptırmak kolay değil. En iyisi onu anlamak, ne­den ders çalışmaya başlayamadığını fark etmesini sağlamak.
Birçok öğrenci ders çalışmayı erteler, bir türlü dersin ba­şına oturamaz. Bunun kişiliğe bağlı olara çeşitli nedenleri vardır. En yaygın neden ders çalışmaktan kaçınmaktır.Öğrencinin zihninde ders; sorumluluk anlamına gel­mektir. Okul hayatında sınavda test edilmek, yarışa zorlan­mak, kaybederse kınanmak gibi hoşa gitmeyen ihtimaller söz konusudur.
Bunlar ona hoşuna gitmeyen duygular hissettirdiği için kaçınır, kendini hoşuna giden duygular hissettiği arkadaşlık ilişkileri, duygusal ilişkiler, müzik dinlemek televizyon izle­mek gibi şeylere bırakmak ister. Bu kaçınma hoşa gitmeyen şeylerden hoşa giden şeyler kaçınmadır.
Bir başka kaçınma davranışı da, ders çalışmayı kendini daha hazır hissettiği bir zamana erteleme şeklindedir. Da­ima bir gün kendimi ders çalışmaya uygun hissedeceğim di­ye bekler, böylece zaman geçer. Oysa bu zaman hiç gelme­yecektir.
Ergenlik çağı benliğin inşa edildiği bir dönem olduğu için bu dönemde isyan ve inatlaşma türü davranışlar da yaygın­dır. Bazı ergenler “ders çalış!” emri almaktan hoşlanmadığı­nı, kendisine istemediği bir şeyin yaptırılamayacağını ters davranışlarla ifade etmeye yönelmişlerdir. Ertelemenin ne­deni de bu inatlaşmadır. Ders çalışmaya başlaması için ken­di kararını vermesi gerekmektedir.
Bazı öğrenciler ise şimdiden çalışırsa o zaman dek unuta­cağını düşünür; nasıl olsa kısa zamanda hazırlanabileceğine güvenir.

Kimisi de bir konuya veya derse aşırı odaklanır; onu iyi­ce öğrenmeden diğerlerine geçmek.istemez. Bu sefer de ders programı aksar, karamsarlığa düşer. Bazıları hedefi çok zor ve uzak görür, başarabileceğine inanmaz.
Hatta bazıları da başarıdan korkar. Eğer iyi bir fakülte­yi kazanırsa çok zor bir eğitim hayatının onu beklediğini düşünür.
Kendi yolunda yürümek yerine başkalarına odaklananlar da umutlarını kolay yitirirler. Başkalarının çok zeki ve çalış­kan, kendisinin ise yeterince zeki ve çalışkan olmadığını dü­şünerek baştan kaybettiklerine inanmışlardır.
Çocuğumuzun da kişiliğine bağlı olarak yanlış inanç ve yersiz kaygıları olabilir. Bunları ortaya çıkaran, arkadaş çev­resi vs. etkiler de söz konusu olmuş olabilir. Öncelikle bu problemleri aşıp, başarmak istemesini sağlamalısınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ