Kadınlar

Dölyatağı Eten ve Embriyo

DÖLYATAĞI, EMBRİYO VE ETEN

İlk üç aylık dönemde gebelik pek belirgin değildir. Dölyatağı hacmi artmış, 3. ayın sonunda 13 cm’ye ulaşmış ve çatı kaynağının altında ele gelir olmuştur. Bu sırada yeni doğmuş bir çocuğun başı büyüklüğündedir: Çatı kaynağının üst kenarı ile dölyatağının en yüksek bölümü arasındaki uzaklık 10 -12 cm. kadardır.

Embriyo, üç ay içinde, tek bir hücreden dölüt aşamasına ulaşmış, 3. ayın sonunda cinsi ayırdedilebilir duruma gelmiş ve dolaşım etkinliği başlamıştır.

Eten de olgunlaşmış ve hormon üretimi, gebeliğin sürdürülmesi görevini o evreye kadar yürütmüş olan yumurtalığın sarı cisminden görevi devralabilecek düzeye ulaşmıştır.

Eten zarının oluşturduğu kese (su kesesi) henüz oldukça ufaktır; ama içindeki sıvıda embriyonun yitirdiği hücrelere raslanabilir.

TIBBİ DENETİM

Gebelik kuşKusu karşısında kadın, genellikle bir kadın-doğum hekimine başvurur. Hekimin, genç kadınla konuşurken ve muayene sırasında edindiği bilgileri, en küçük anormallikleri de kaydederek saklaması gerekir: Bu bilgiler doğumu yapacak olan kişinin, kadının bedensel durumunu olduğu kadar, ruhsal durumunu da öğrenmesini sağlayacaktır.

Günümüzde doğum genellikle hastanelerin doğum servislerinde, doğumevlerinde ya da özel kliniklerde yapılmaktadır. Bu nedenle, doğum yapmak istediği yere önceden kaydolabilmek, aynı zamanda doğum yapmasına yardımcı olacak doğum hekimini de daha iyi tanıyabilmek için gebe kadın, gebeliği belirlenir belirlenmez gidip bu kişiye danışmak ister. Bu durumda, doğum hekiminin bir denetim fişi hazırlaması ve saklaması gerekir; böylece doğum zamanı geldiğinde, gerekli bilgileri kolayca bulabilecek ve bunlardan yararlanabilecektir.

Üçüncü ay muayenesi

Üçüncü aydaki muayenede hekim, kadın-doğum muayenesiyle gebeliğin uyumlu bir gelişme gösterip göstermediğini denetler; bazı başka muayenelerle de, kadını daha iyi tanımaya çalışır.

Tıbbi muayene

Her şeyden önce ayrıntılı bir sorguyla başlar. Amaç, gebe kadının o zamana kadar geçirmiş olabileceği genel hastalıkları, kadm hastalıklarını, ameliyatları öğrenmektir. Kalp-damar’hastalıkları, böbrek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar (özellikle de kızamıkçık) üstünde önemle durmak gerekir. Bacaklardaki, leğen kemiklerindeki ve omurgadaki anormallikler ve bozukluklar da kaydedilir; çünkü bunlar çocukluk döneminde, yani büyümenin henüz tamamlanmamış olduğu dönemde ortaya çıkmışlarsa, leğen düzeyinde, doğumun akışı sırasında gözönünde bulundurulması gereken biçim bozukluklarına yolaçmış olabilirler. Aynı biçimde, kadın hastalıkları (özellikle iltihaplar), yumurtalıklarla ve yumurtalık kanallarıyla ilgili ameliyatlar ve kürtaj uygulamaları da not edilir.

Kadın daha önce de gebe kalmışsa, hekim öncekilerin nasıl geçtiğini, normal olup olmadığını, başarılı olmamışsa bunun nedenini (doğal düşük, girişim sonucu düşük) de kaydetmelidir. Ayrıca, bazı bozukluklar ortaya çıkıp çıkmamış olduğunu, doğumun ya da doğumların her birinin kendine öz-

Gebe kadının hekime ilk kez eşiyle birlikte gitmesinin ve öğütleri birlikte dinlemelerinin, önlerindeki uzun sayılabilecek sürenin daha kolay geçirilmesi açısından büyük yararı vardır.

gü koşullarını, çocukların ağırlıklarını, sağlık durumlarını, sezaryen gerekmiş olup olmadığını da kaydetmelidir. Kalıtımsal hastalıkların araştırılması için, sorgu kadının ve eşinin ailelerine de genişletilmeli, özellikle, ciddi kalıtımsal hastalıklar ya da oluşum bozuklukları bulunduğu öğrenilirse iyice derinleştirilmelidir. Gebe kadının yaşam biçimi, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa ne ölçüde yorulduğu ve işine nasıl gidip geldiği, gebelik durumu dışındaki normal ağırlığı ve beslenme alışkanlıkları da bilinmesi gereken veriler arasındadır.

Eksiksiz beden muayenesi

Atardamar basıncının sistemli olarak izlenmesini (basıncın normal olması, hattâ her zamankinden biraz düşük olması gereklidir), kalp ve akciğerlerin dinlenmesini, varis, ödem ya da, su birikimi habercisi şişmeler olup olmadığını araştırmak için alt üyelerin ve karın boşluğunun muayenesini kapsar.

Tarama muayeneleri

Hekim, tarama muayeneleri de istemelidir: Frengi araştırması için serum incelemesi; şeker ve albümin araştırması için sidik muayenesi; kan grubunun ve Rh etmeninin saptanması. Gebe kadında Rh faktörünün negatif bulunması, aglütinin adı verilen bazı kan etmenlerinin sürekli ve düzenli ölçümü yoluyla sıkı bir denetim gerektirir.

Gebeliğin 3. ayında, özellikle verem araştırması için istenen akciğer filmi, gelişme döneminin tam içinde bulunan embriyoyu ışınlama olasılığını en aza indirgemek amacıyla, bazı ülkelerde 6. aya bırakılmaktadır. Kadının geçirmiş olduğu bir kızamıkçığın serum belirtilerinin araştırılması zorunlu olmamakla birlikte, çocuklukta bu hastalığın geçirilmiş olduğu kesinlikle bilinemiyorsa ya da gebe kadın, çok sayıda küçük çocukla birarada olmasını gerektiren bir işte çalışıyorsa (eğitim, öğretim) mutlaka uygulanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ