Kadınlar

"Kan Hastalıkları" ile Etiketlenen Konular

17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Anemi bir hastalığı değil bir çok değişik nedene dayalı hastalıkları tanımlayan önemli bir terimdir. Fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmeleri yapılarak belirlenir. Kansızlık tanısında çocuklar ayrıntılı bir fizik muayeneden geçirilir. Büyümenin normal olup olmadığına bakılır. Kanamalı hastalığı belirlenir. Ailede kansızlık yapan hastalık...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Hemoglobin yapısını meydana getiren protein alt birimi olan amino asitlerden birinin bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Kansızlığın derecesi orta ile şiddetli arasında değişir. Ancak yorgunluk ve bitkinlik diğer anemilerde olduğu gibi şiddetli değildir. Bunalım, dönemlerinde eklem ve kemik ağrıları çok şiddetlidir....
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kanama: Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın vücut dışına sürekli akmasıdır. Normalde kanın içerisinde pıhtılaşma maddeleri olayının başlangıcında kanamanın olmamasını sağlar. Burda, basamak basamak, gelişen pıhtılaşma reaksiyonları olur. Ancak, pıhtılaşma reaksiyonlarının oluşumunu sağlayan maddeler vardır. Bunların doğuştan eksik olması ya da...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Genetiksel Kansızlıklar: Bu kansızlık türünde kırmızı küre metabolizmasının çeşitli evrelerindeki değişik enzimlerin eksikliğine bağlı bozukluklar söz konusudur. Enzimin eksik olduğu kademelere göre meydana gelen hastalığın niteliğinde de değişiklikler ortaya çıkar. Kırmızı kürelerin glikoz metabolizması sırasında değişik enzimler gerekir. Bu enzimlerin...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kan, atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak gözelerde özümleme, yadımlama, görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvıdır. Kanda hücrelerin birbirine oranlan belirli olup, bu oranda görülecek değişiklikler hastalığın varlığını açıklarlar. Bu durum kanın çeşitli kimyasal ayrıştırmalarıyla yapılır. Normal 1...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalp, bütün kanı aorta pompalar ve görevi de orada biter. Aorta hızla gelen kan, o anda diğer damar yollarıyla vücuda dağılır. Damarlar bir çok dala ayrılıp 2.5 cm' lik aorttan daha çok dar bir duruma gelirler. Bu kılcallarda çok geniş...