"Salon Bitkileri" ile Etiketlenen Konular

10 Ekim 2009 - 0 yorum
Sikas Salon bitkileri arasında en makbul bir fidandır. Az ısıtılmış salonlardan hoşlanır. Yapraklan sert ve düzgündür. Çok sudan hoşlanmaz, yazın bahçede gölgeli yerde kalabilir, yaprakları sarardığı zaman endişe etmemelidir. Gövdesi kaim ve kuvvetli olduğundan her yıl bozulan yaprakların yerine yenisi yetişir....
10 Ekim 2009 - 0 yorum
2-3 metre büyüyen bir fidandır. (1) sayılı toprakta çelikle yetiştirilmiş fidanları makbuldür. Fakat sıcak limonluk bitkilerinden olduğu içir^ ancak sıcak salonlarda yaşıyabilir. Çiçekleri küçük, fakat çiçek açmadan önce çiçeğe en yakın olan yapraklar çok güzel ve çekici renklerle süslenmiş...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Geyik Boynuzu Asalak olmamakla birlikte başka bir bitki üstünde büyüyebilen üst bitkisidir. Platycerium Bifurcatum'un biri tohum ya da meyve vermeyen bitişik yapraklı, diğeri ise gelişebilen ve dallan karaca, geyik boynuzu gibi sarkık olan iki ayrı tipi vardır. Bitkinin saksılanmasmda kullanılan harç, sphagum...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Topçu Çiçeği Pilea Microphylla ve Pilea Cadierei adlı değişik iki türü vardır. Pilea Microphylla 12,5 - 15 cm. uzunluğunda olup, Eğrelti görünüşündedir. Pilea Cadierei ise çok sevilen bir oda bitkisi olup, yeşil yapraklarının üzerindeki gümüşî çizgilerle yağlıboya ve alüminyumdan yapılmış resim görünümündedir. Her...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Hurmanın bir çok cinsi vardır. Meyvesi yenilen hurma Daktilifera cinsidir. Bu cins salonlarda dah" az dayanıklıdır. Hurma salon bitkilerinin başını oluşturur. Hem soğuk salonda Lem de sıcak salonda yaşayabilir. Kanarya Adaları hurması ve Phenix Reklinata cinsi en makbul olanlarıdır. Bu son...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Kurdele Yapraklan beyaz ve yeşil olan bu bitki, soğuk eamekânlarda bile yetişir. Uzun ve sarkık bir sap üzerinde beyaz çiçekler açar. Çiçek sapının uç ve ortalarında kendi kendine ortaya çıkan yaprak kümelerinden oluşmuş yavrular, toprağa değince kökle-nirler. Bu yavrularından çoğaltılır. Bahçelerde...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Pandanus Dracaena (Ejder Kanı) na benzeyen fidanlardır. Fakat onlar daha zariftir. Yapraklarının kenarları testere gibidir. Sıcak salonlardan hoşlanır. Yapraklarının testere gibi olması çocuklara zarar verebileceğinden bu bitkiyi daha çok yüksek yerlere ve hattâ ancak sulayabilmek için uzanabilecek bir yere koymak gerekir. Toprağı...
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Nidularyum Salonlarda zarif çiçekleriyle ve zarif yapraklanyla yer tutan bu fidanlar Bilber-jia'lara benzer. Aynı onlar gibi bakılır. Diplerinden süren fidancıklarla çoğaltılır. Toprağı da aynıdır, çiçekleri çok dayanır. Tohumla da yetişir.
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Maranta Yaprakları nakışlı, zarif fidanlardır. Çeşitli türleri vardır. Sıcak limonluk bitkilerinden olduğu için ancak sıcak salonlarda yaşayabilirler. Aydınlığı sever, çok güneşten hoşlanmaz. Yaşlı fidanları çok güzeldir. Sık sık ilgilenerek toprağının kurumamasına dikkat etmelidir. Salonlarda iki ay kadar kalabildiği için nazik fidanlardır....
10 Ekim 2009 - 0 yorum
Lorüs Zakkumlar da içinde olduğu halde yaprakları pek güzel olan fidanlardır. Güneşten çok hoşlanırlar. Çeşitli cinsleri vardır. Bazılarının çiçekleri güzeldir. Yazın suya gereksemesi vardır. Kışın fazla sulamaya gerek yoktur. Kıştan korkar. Açıkta, bahçelerde de yaşayan bu fidanlar, balkonları süslemek için çok...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Ağaç Minesi Palmiye'ler arasında dayanıklı fidanlardır. Aynı Kentia'lar gibi bakılmalıdır. Toprağı da aynıdır. Bunların, havasızlık ya da dumandan yapraklarının uçları sararır ve üzerlerinde lekecikler oluşursa da önemi yoktur. Her yıl fidan göbeğinden taze yapraklar Verir. Bütün Palmiye cinsi ve çeşitleri gibi yalnız...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Gazanya Portakal renginde çiçekler açan bir mozaik bitkisidir. Ilımlı ve sıcak yerlerde kışın açıkta yaşar. Bölmelerin kenarlarına ve bordürlere güneşli yerlere dikilir. Yazın fazla su istemez. Kurağa dayanır. Tohum ve çelikle artırılır. Tohumu (5) sayılı toprağa ekilir. Ekim zamanı Mart'tır....
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kauçuk Lâstik İnciri de denen ve büyük bir ağaç olan bu bitki, salonlarda çok sıcak olmayan yerde bulunabilir. Yaprağı çok güzeldir, kışın çok sulanmaktan hoşlanmaz, aydınlığı sever; yazın çok su ister, bunun bir cinsi daha ince yapraklıdır, fakat o kadar makbul...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Ejder Kanı Çeşitli cinsleri vardır. Çok sıcak olan salonlarda iyi yetişir. Yapraklarının ince, geniş olanları makbuldür. Bir cinsinin de yaprakları beyaz abraş'lıdır. Yazın bahçelerde kalabilir. Kırmızı yapraklı cinsi daha da naziktir. Sıcak salonda yaşayabilir, toprağı geniştir. Sevdiği toprak (1) sayılıdır. Tohumla...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Ciğerci Sırığı Tohum ve soğanla yetiştirilir. Tohumlan birinci yılda çiçek açabilen soğancıklar verir. Mart'ta beş numaralı toprağa, fakat cam altında olarak ekilir. Şaşırtma yapmaya gerek yoktur. Bunun için tohumları tek tek küçük saksılara ekmeMdir. Soğanları da aynı şekilde dikilir. Fazla güneşten...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Gesneria Af rican Violet ve Gloxinia ailesindendir. Kırmızı çiçekleri ve siyah yeşil yaprakları ile çok beğenilip sevilir. Normal ısıtılmış odalarda yetiştirilir ve kuvvetli güneş ışığından korunur. Çok fazla güneş aldığı hallerde bitkinin cazip renkteki yaprakları sarıya dönüşür. Bir yaz bitkisi olup,...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Palmiye İnce ve zarif yapraklarıyla en çok beğenilen fidanlardır. Çok ısınmamış salonları severler. Toprağı (3) sayılıdır. Yaprakları daimi olarak yeşilliğini koruyan, dökmeyen ve narin bir ev bitkisi olan Cocos, Hindistan Palmiyesi adıyla da bilinir. Büyüdükçe daha geniş yere gerekseme duyar. Bol suya...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Sibutyum Fujer'lerden bir ağaç olup, yapraklan . mavimtraktır. Sıcak salonlardan ve aydınlık yerlerden hoşlanır. Fujer'ler gibi sulan-malıdır. Toprağı (1) sayılı olandır. Tohumla yetişir.
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kurdele Buna Falanjium da derler. Salonlarda avize gibi asılabilen ve sarkık dal ve yap-raklarıyla Jardinyerleri süsleyen beyaz ve yeşil yapraklı fidanlardır. Suyu sever, aydınlıktan hoşlanır, toprağı (3) sayılıdır, tohumla yetişir.
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Karyota Palmiye sınıfındandır. Sıcak salonlardan ve aydınlık yerden hoşlanır. Toprağı (3) sayılı topraktır. Tohumla yetişir.
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Karludovika Palmiyelerden bazısına benzeyen, güzel yeşil yapraklı bir fidandır. Sıcak salonlardan hoşlanır. Toprağı (2) sayılı topraktır. Tohumla yetişir.
Saz
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Saz Japonya'dan gelmiş ve buğdaygiller sınıfından birçok cinsleri olan, ince ve beyaz abraşlı yapraklarla süslüdür. Jardinyerleri süslemeye yarar. Sık sık sulanan bir bitkidir. Açıkta, dere kenarlarında, havuz kenarları etrafında dikilir. Toprağı (5) sayılıdır. Yaprakları çimen bitkisi gibi sık ve ince uzun olup,...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kaladyum Bunlara Kolokasya da derler. Soğanlı bitkilerdir. Fakat cins Kaladyum'ların öyle güzel renkli yaprakları vardır ki, mozaik ile işlenmiş bir yaprağa benzer. En çok dayanıklı cinsler Eskulantum'landır. Bikolor cinsi de zariftir. Fakat salonlarda o kadar dayanıklı değildir. Sıcak ve nemli limonluklarda...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kamarops İki cinsi de makbuldür. Ümilis ve Ek-selsalar. Palmiyeler arasında bahçelerde en çok dikilen bir fidandır. Soğuğa dayanır; bunun için sıcak salonlardan çok, az ısıtır lan yerleri sever, bütün cinsleri dayanıklıdır. Sevdiği toprak (3) sayılıdır. Tohumla yetiştirilir.
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Breşnum Birkaç cinsi salonlarda yaşar. Fujer'ler-dendir. Yaprakları dantela gibidir. Diğer Fu-jer'ler gibi gölge ve suya gereksemesi var-, dır. (1) sayılı toprakta, tohumla yetişir. Hassas ve zarif bitkiler grubundan olup, sıcak veya sobalı yere gereksinim gösteren bir salon bitkisidir. Yapraklarından da anlaşıldığı üzere...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Bilberjya Birçok zarif yapraklı ve zarif çiçekli türleri vardır. Salonlar için çok makbuldür. Bazılarının çiçekleri çok garip şekillerde çıkar. Yapraklarının da türlerine göre renkleri değişiktir. Suyu sever, sıcaktan hoşlanır. Toprağı (1) sayılı topraktır.
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Begonya Begonya'larm tohum soğan ve çelik ile yetiştirilen cinsleri vardır. Salon için en çok yetiştirilen soğanlı Begonyalardır. Bunlar arasında Margarita, Engarnata, Maksima, Olbia, Abel Karper Melzi, yapraklarından ötürü en makbulleridir. Bunların gerçi çiçekleri pek güzel değilse de, yaprakları çok zariftir. Çiçek Begonyaları,...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Agopya Agopya dediğimiz ve bahçelerde açıkta, gölgeli yerde yaşayan bir ağaççıktır; bunların yeşil yapraklan üzerinde krem renginde lekeler ve çizgiler bulunur. Soğuk salonlar için, balkonlar için, güzel bir fidandır. Çelik ve tohum ile yetiştirilir. Japonya'dan gelmiştir. Yaprakları kışın bile dökülmez. Kırmızı...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Salon Çiçeği Çin'den gelen bu bitkinin soğanlı bir cinsi olması ve tek tek verdiği yapraklanmn çok dayanıklılığı kıymetini arttırmıştır. Açıkta bile, korunmak koşuluyla, yaşayabilir. Kışm camekânlara alınmalıdır. İyi bakılırsa bütün yıl dayanan çiçekleri olan bir bitkidir. On günde bir kez sulansa...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kuş Yuvası Buna Doradil de derler. Fujer sınıfından olmasına rağmen görünümü tamamen Muz fidanının aynıdır. Yapraklan yarım metreden uzun olur. Sıcak salonlar içinde yaşayabilir. Diğer cinsleri de çok güzeldir; fakat en garip ve zarif cinsi Kuş Yuvası adı verilen «İdus Avis»...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Kuşkonmaz Bazı kimseler Asparagus'leri de Fujer zannederek bunları Fujer gibi bakarlar. Fakat bunlar Fujer sınıfından değil, Zambak smıfmdandır. Salon bitkileri arasında en ince ve en düzgün yapraklı bitkilerdir. Fidan yaşlandıkça yükselir ve daha da güzelleşir. Birkaç cinsi vardır, hepsi de makbuldür....
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Salon Çamı Birkaç cinsi vardır. Hepsi de en kusursuz salon bitkileridir. Çam cinsinden olan bu fidanlar sekiz metre kadar büyürler. Her yıl bir kat yaprak verirler. Toz ve dumandan etkilenirler. Güneşten hoşlanmaz, fakat aydınlık sever. Yazm bile salonlarda bırakılan bir bitkidir....
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Fil Kulağı İtalya'da su içinde yetiştirirler, Akvaryumlar için pek güzeldir. Büyük beyaz çiçekler verir. Yaprakları da geniş ve zümrüt rengindedir. Eğer su içinde yetiştirilmek is-tenilmezse fidanı sık sık sulamak koşuluyla salonlarda bulundurulabilir. Bu fidan soğanlı bir bitkidir. Yapraklan sarardığı zaman artık...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Aralya Bazı cinsleri çok naziktir. Salon bitkileri arasında en iyi dayanan bir fidandır. En zarif bir cinsi Elegantisima'dır. Bu cins diğer cinsler üzerine aşılanarak elde edilmiştir. Çok zarif ve kıymetlidir. Bu cinsi Sye-boldi cinsi üzerine aşılanmış, kusursuz olarak tutmuş ve büyümüştür....
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Mozaik Dört çeşiti de bölmelerin renkli yapraklarla süslenmesinde kullanılır. Bodur fidanlardır. Yeşil, sarı yeşil, kırmızı yeşil, kırmızı erguvanî renklerde olan bu çeşitlerin hepsi çelikle üretilir. Tohumu nadiren kullanılır. Kıştan korkar. Sonbaharda fidanlar camekâna alınmalıdır. 15-20 derece sıcaklığı olan camekânlarda kışın yeni...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Öd Ağacı - Sarı Sabır Aloe yetiştirilmesi kolaydır, çoğaltılması da çelikle yapılır. Çok sevilen etli ve sulu yapıdaki Cactus'ler Aloe ailesinden olup, birçok güzel çeşitleri vardır. Gerek budanan dallar, gerekse ana bitkiden oluşan genç filizler kolay üretilirler. Daha sonra 15 cm. uzunluğuna-...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Aglaonema Son derece zarif yapraklara sahip olan bu bitki Endonesia ve Malaya'dan gelmiştir. Dieffenbachia'ya benzediğinden bu isimle de tanınır. Nemli bir atmosferde ya da normal oda sıcaklığında yetişen bazı türleri vardır. Özellikle kış aylarında sık sık püskürtme şeklinde ve ılık su...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Vapur Dumanı Dayanıklı, çok çiçek açan bodur fidanlardır. Bölmelerin içinde, çiçek korbeylerin-de işlemeli resimler, bordürler yapmak için kullanılır. Saksıda da yetiştirilir. Beyaz, mavi, pembe, san renkte, çiçek açanlar vardır. Tohumla ve çelikle yetiştirilir. Şubat'-ta sıcak yastıkta ekilen tohumlar bütün yaz çiçek...
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Agav Bitkisi Otu Agav'lar çok sevilen salon fidanlarıdır. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Balkonlarda büyük saksılar içinde bırakılır ve yaşlandıkça .güzelleşir. Değişik cinsleri vardır. Hepsi tohum ve kök sürgünleriyle yetiştirilir. Kışın ayda bir sulansa da yine kuramazlar. Yazın biraz daha su vermelidir....
9 Ekim 2009 - 0 yorum
Ekmea Peru'dan gelmiş ve yapraklan işlemeli renklerle süslü Bromelia cinslerinden biridir. Bu bitkiler daima küçük saksılardan hoşlanır. Çok acayip bir şekilde çiçek verir. Çiçeği de dayanıklıdır, sevdiği toprak (1) sayılı toprağa ilâve edilmiş bir kısım yosun parçaları harcıdır. Dekoratif olan Aecmea'mn geniş...