Kadınlar

Evlenme Engelleri Nelerdir.?

Evlenme engelleri
Evlenme engelleri, tasarlanan bir evli­liğin meydana gelmesini önleyen sebep­lerdir. Bunların bulunması halinde, ta­raflar kendi açılarından tam ehliyetli de olsalar evlenemezler. Hemen hemen bütün hukuk düzenlerinde, gerek ahlâk açısından, gerekse toplumsal bakımdan geçerli olan “değer yargılarına” daya­nılmak suretiyle, bu türden birtakım “engeller” kabul edilir. Tabiîdir ki, bu engellerin neler olacağı, o toplumun yapısına ve özelliklerine göre belirlenir. Ama, belli başlı düzenlerde, bu konuda büyük bir benzerlik de vardır. Özellikle Batı uygarlığı içinde yeralan ülkelerde, mevcut bir evlilikten doğan engel, aşağı yukarı istisnasız kabul edilmiş bulun­maktadır.
Evlenme engelleri incelenirken, evlen­menin yapılmasına kesin olarak engel teşkil eden ve bu yüzden, engele karşı bir evlilik her nasılsa yapılmış da olsa, iptal sebebi olan engeller ayrı bir kate­gori olarak ele ahnırlar. Bunlara “kesin evlenme engelleri” denir. Buna karşılık, evlenmenin yapılması bakımından yine kanunî engel olarak kabul edilmiş bulu­nan, ama bu kanunî engel her nasılsa aşılarak evlilik kurulmuşsa, artık etkili ol­mayan engellere de ‘kesin olmayan en­geller” denmektedir. Biz de buradaki in­celememizi sözü edilen ayırıma göre yapacağız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ