Kadınlar

Gelin-Kaynana Geçimsizliğini Önlemenin Pratik Yolu Nedir?

Anneler çocuklarının büyüdüklerini bir türlü kabullenemezler. Birçok kadın uzun seneler sorumluluğunu taşıdığı ev­ladının aileden ayrılacağı fikrine alışamaz. Esasında bazı anneler, özellikle er­kek anneleri, çocuklarını gözlerinde yü­celtir ve evlenecekleri kızları bilinçaltı kıskanırlar.
Bu durumda, kocanın hali son derece acıklıdır. Çünkü, karısının tarafını tutsa annesi daha da haşinleşir. Annesini hak­lı bulsa karısıyla arası açılır. Olaya ka­rışmadan ikisini uzlaştırmaya çalışsa bu defa da iki kadının ona güvenleri kal­maz. Aslında, annenin kalacak başka bir yeri yoksa, kocanın, tek başına, anlaş­mazlıkları ortadan kaldırabilmesi im­kansızdır. Tek yapabileceği şey karısıy­la anlaşmaktır. Bu yüzden, genç çiftin başbaşa kısa bir tatil yapması; ya da bir geziye çıkması çok iyi olur. Bu gevşetici gezi sırasında, karı-koca olayı objektif olarak inceleyip bir çözüm yolu bulabi­lirler.
Eğer annenin gidecek başka yeri yok­sa, koca hislerini bir kenara bırakarak iyice düşünmelidir. Kısacası yaşlı kadın onlarla oturmak zorundadır. Bu durum­da, karı koca ortak ve kesin kararlar al­malıdır. Ancak, hareketlerinde karşılıklı sevgi ve sorumluluk duygusu ağır bastı­ğı takdirde, tam anlamıyla bir aile düze­ni kurabilirler. Çocuklarının huzurlu bir . evde doğabilmesi için, öncelikle, bir bütün,güçlü bir aile dayanışması içinde ol­maları gerektiğinin bilincine varmalıdır­lar. Bu noktaya geldikten sonra da prob­leme halledilmiş gözüyle bakılabilir. Ar­tık, geriye, sadece, tatil dönüşünde genç çiftin, yaşlı kadına, aldıkları kararlan açıklaması kalmıştır. Yeni aile düzenine göre, anlaşmazlıklara yolaçabilecek ko­nulardan uzak durularak tartışmalar ön­lenecektir. Bu arada, herkesin kurallara uygun davranmaya gayret etmesi de şarttır. Koca, artık, kararların dışına çı­kan, ister annesi, ister kansı olsun, âdil ve tarafsız ve tabii daima sevgiyle dav­ranmalıdır.
Eğer, karı-koca aralarında bir uyum sağlamayı başaramazsa, birlikte otura­bilmek için başka bir yol denenebilir. Üçünden birinin diğer ikisi üzerine ağır­lığını koymasıyla sağlanan bu yeni dü­zen pek öyle huzur verici sayılmaz. Başa geçen kayınvalide olursa duruma daha iyi tahammül edilebilir. Bazı hallerde, sözgelimi, karı-koca çalışıyorsa, bu çö­züm şekli iyi sonuçlar verebilir. Yaşlı ka­dın evin yönetimini ele alır ve genç çifti halâ çocukmuş gibi görür. Otoriter bir erkek havasına giren koca, ailenin başına geçerse, hem annesine, hem de karısı­na eşit muamele etmek zorundadır. Bu durumda, her iki kadın da, aile reisine itaat ettikleri için birbirlerine yakınla­şıp, aralarında anlaşma yoluna gidebilir­ler. Gelinin başa geçmesi ise kesinlikle doğru olmaz. Zira, gelinin boyunduruğu altına girmeleri, ana-oğulu birbirine yaklaştıran ortak bir nokta olur. Bu da karı-kocanın evliliğini tehlikeye sokabi­lir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ