Kadınlar

Genç Kızlar İş Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Genç kız iş seçerken nelere dikkat etmeli?
15 yaşındaki genç kızların hepsi okul sıralarında bulunmamaktadır. Bir kısmı evde ev işleriyle meşgul olurken, büyük bir kısmı da iş hayatına hazırlan­maktadır.

İş seçimi; okul seçimi gibi çok önemli bir konu olduğu ve insan mutluluğunda büyük bir rol oynadığı için, genç kızın eğilimleri ve yetenekleri gözönüne alına­rak gerçekleştirilmelidir. Genç kız, çalış­mak ve hayatını kazanmak için eğilimle­rine ters düşmeyen bir işi seçmelidir. Ak­si takdirde, sevemediği bir işte çalış­manın azabını daima hissedecek ve mut­suz olacaktır. Bu iş, aynı zamanda, yapa­bileceği, üstesinden gelebileceği bir iş de olmalıdır. Maddî ve manevî yetenekleri, enerjisi, seçtiği işi başarmaya uygun bu­lunmalıdır. Ne var ki, şartlar çoğu za­man gençlerin eğilim ve isteklerine uy­gun bir iş seçmesine imkân vermez. Bir çok genç, ideallerine uymadığı halde, sa­dece kazancı çok olduğu için, sevemedikleri meslekleri seçmek zorunda kalır.

Günümüzde iş hayatında kadınların önünde çeşitli imkânlar açılmıştır. Elin­de ortaokul diploması olan bir genç kız, kısa bir süre daktilo sekreter kursuna devam ettikten sonra bir büroya daktilo olarak girebilir. Ancak, kazancı pek de yüksek olmayacaktır. Hatta kazandığı para, tek başına geçimini sağlamaya yetmeyecektir. Ama biraz gayret ve azimle görgü ve bilgisini arttırarak yeni bir meslek edinmesi imkânsız değildir. Geceleri steno ve yabancı dil kurslarına ya da bir gece okuluna devam ederek, ye­teneklerini geliştirebilir, yarım kalan öğ­renimini tamamlayabilir. Böylelikle ka­zancı artacağı gibi işinde de yükselecek ya da sevdiği, başarılı olacağı yeni bir meslek edinecektir. İşin başında yapıla­cak fedakârlıklar çok sonraları, mevyesini verecektir.

Gün boyu çalışan ve akşamları yor­gun bir şekilde eve dönen genç kızm din­lenmek elbette ki en tabiî hakkıdır. An­cak bir süre sonra okulda öğrendikleri­nin büyük bir bölümünü unutur. Bu yüzden boş zamanlarında bol bol kitap okumalı gerek genel, gerek meslekî bilgi ve görgüsünü arttırmalıdır. İyi ve zevkle seçilmiş bir kitap, hem dinlendirici, hem öğreticidir. Genç kızlar boş zamanların­da kütüphanelere giderek kültürlerini arttırabilirler. Kitap seçimi çok önemli bir konudur. Gazete okumaksa bir ihti­yaçtır.

Günlük yurt ve dünya olayların­dan haberdar olmamızı sağlar. Ancak, gazete seçimi de kitap seçimi kadar önemlidir.
Günümüzde pek çok genç kız man­kenlik, şarkıcılık, aktristlik gibi meslek­leri seçerek kolay ve çabuk şöhret olma­nın yollarım arıyor. Şöhret olmak ger­çekten güzel şeydir. Ancak bu yol çok uzundur ve oldukça zor ve zahmetlidir. Üstelik de çok çalışmayı gerektirir. Ki­mi zaman şöhretin çok erken geldiği de olur. Çok genç bir kızm dünya çapında isim yaparak şöhretinin zirvesine çıktığı görülebilir.

Ancak, bu gibi olayları yanlızca birer istisna olarak değerlendir­mek gerekir. Zira bunlara pek sık rast­lanmaz. Bu mesleklerin günümüzde büyük kazanç getiren meslekler olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ne var ki, anne-babalarm kızlarını bu işe teşvik et­melerinin, çeşitli zerafet ve güzellik kurslarına vb. gönderip güzellik yarış­malarına sokmalarının da her zaman is­teneni elde etmeye, amaca ulaşmaya yetmediğini belirtmekte fayda var.

Şöhret olmak zordur, ama kazanılan şöhreti sürdürmek daha da zordur. Bir kere şöhret olduktan sonra unutulup gi­den nice insan vardır. Ve ne yazık ki,bunların sayıları mutlu sona ulaşanlar­dan çok daha fazladır. Üstelik ünlü biri ününü kaybettiği zaman büyük hayal kırıklığına, bunalıma düşer. Bunu yen­mesi de pek kolay olmaz. Hatta bütün hayatı boyunca bunun ezikliğini duyar. Kimi zaman intihara kadar bile gider.

Şunu da unutmamak gerekir ki, günü­müzde bir mankenin, bir sinema sanatçı­sının ya da bir şarkıcının hayatı, okuyan veya çalışan bir genç kızdan daha rahat değildir. Aksine çok daha zordur. Onla­rın hayatı şaşalı parlak görünüşünün ar­dında, bir dolu engel, rekabet, gerilim, tehlike gizleyendir hayattır. Gün gelir şöhretli kadın,bütün bunlardan öylesine bıkar, öylesine usanır ki; ne işinin verdi­ği heyecan ne de hayranlarının sevgisi onu mutlu edebilir. Bu noktada konuya biraz açıklık getirebilmek için büyük kitlelerin hayranlığını kazanmış şöhret­lerin intihar olaylarım hatırlatmak sanı­rız yeterli olur. Bu intihar olayları onların parlak hayatlarının ardındaki geri­limlerin, elle tutulur ispatıdır.

Marilyn Mouree, Martine CaroJ., bunların unu­tulmaz örnekleridir. Şöhret yolları düz, engelsiz değildir. Halkın beğenisi değiş­kendir. Kısacası, şöhret olmanın bedeli çok yüksektir. Görünen, görünmeyen bir dolu tehlikesi ve olumsuz yönü var­dır. Şöhret olmayı hayal eden genç kız­lar izleyecekleri yohm zorluğunu önce­den göze almalı, istisna sayılabilecek azınlık grubuna girmiyorlarsa, bu hayal­lerinden vazgeçmelidirler. Mutluluğu gazino neonlarında, ya da kameralar karşısında değil, daha yorucu ama hu­zurlu bir hayatta uzun çalışma ve çaba­larla elde edilen sağlam, dengeli uzun ömürlü bir başarıda aramalıdırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ