Kadınlar

Genç Kızdaki İlk Değişiklikler

Hayat çok zor

Genç kız kendisindeki değişiklikleri ilk farkettiği günler hayat ona çok zor ve karmaşık gelir. Kafasında cevap bek­leyen yüzlerce soru işareti, iç dünya­sında çözüm bekleyen bir dolu problem vardır. Genç kız, bu değişiklikleri iste­mez, tedirgin olur. Eski görüntüsüne, eski benliğine kavuşmak için çırpınır, durur. Bebekleriyle oynadığı günleri ha­tırlamakta, tekrar o günlere dönmek is­temektedir. Oysa, bebekler artık kutula­rına kaldırılmıştır.

O, istese de istemese de değişmektedir. Kafasında çok değişik fikirler belirmekte, istekler filizlen­mekte eskisinden çok farklı şeylerle ilgi­lenmektedir artık. Yürüyüşü, adım atışı bile değişmiştir. Hafif ama çeviktir adımları. Hareketleri uçmaya hazırla­nan bir kuşun hareketlerini andırır. Yü­zü ilk ergenlik döneminin uyumsuzlu­ğundun kurtulmuştur. Gözlerin ışıl ışıl parlaklık kazandığı yepyeni bir çeh­re belirmiştir. Krizalit aniden büyümüş *kelebek olmuştur. Artık ışıkta uçabil­mekte, ancak yine de kanatlarından ya­lanmaktadır. Aslında, o yakınmanın ar­dında bambaşka bir gerçek yatmakta­dır. Genç kızın asıl istediği, kanatlarının daha güzel daha güçlü olmasıdır.

îlk gençlik döneminde bazı genç kız­lar, büyükleri taklit etmeye çalışırlar. Daha ilgi çekici olabilmek ve kadın ol­duklarını ispat edebilmek arzusuyla aşı­rı makyaja yönelirler. Tabiî güzellikleri­ni tazeliklerini sunî ve sahte şeylerle bozduklarını, güzelliklerinin baharım makyajla gölgelediklerini ancak çok sonraları anlayabileceklerdir. Bu dö­nemde akıllı ve bilgili anne, kızını bu tür bir yanlışa düşmekten kurtarabilir. Ergenlik, genç kızın hayata ilk açıldı­ğı dönemdir. Yetişkinliğe doğru ilerler­ken değişen yalnızca dış görünüşü değil­dir. Aslında iç dünyasında çok daha büyük değişiklikler meydana gelmekte­dir.

Yepyeni bir düşünce şekli, bambaş­ka duygular, yeni yeni arzular, umutlar genç kızın içinde bitmez tükenmez çatış­malara yolaçmaktadır. Onun için hayat bir problem haline gelmiştir. Çevresin-dekilerle olan ilişkilerinde karşılaştığı problemler, yeni keşfettiği şeylerden duyduğu şaşkınlık, kendisini anlama­yan insanlar arasında yaşamanın verdi­ği o tuhaf duygu, dinî ve ahlakî değer yargılarındaki değişiklikler, sınırsız bir özgürlük isteği, bu sınırsız özgürlük is­teğinin yanısıra kendisini çevresine, top­luma kabul ettirme, kişiliğini ispat etme arzusu, genç kızın iç dünyasında kopan fırtınaların belli başlı sebepleridir.

Günümüzde eğitim, daha ilkokuldan itibaren çocukta kendine saygı ve kişili­ğini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bu da, ergenlik döneminde ortaya çıkabile­cek krizin etkisini büyük ölçüde azalta­bilecek bir metoddur. Çocuğun, ilkokul­da işinin ehli, dirayetli ve akıllı bir öğ­retmen tarafından eğitilmesinin ergen­lik dönemini kazasız, belasız geçirmesin­de katkısı büyüktür.

Ancak, böyle bir öğretmene sahip olma şansı bulamayan çocuklarda ve anne babanın da çocuğu yalnız bırakması halinde ergenlik krizi gerçekten çok ağır geçer. Yetişkinliğe ilk adımı atmakta olan genç kız, yeni kişiliğini kabullenmek ve bir anda ön plana çıkan problemlerim çözebilmek için zorlanır, büyük çaba harcar. Ve en çok da özgürlüğe ihtiyaç duyar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ