Kadınlar

Genç Kızların Karşı Cinsle İlişkileri

Karşı cinsle ilişkiler
Karşı cinsle ilk ilişkileri de bu dönem­de başlar. Genç kız, erkek arkadaşları­nın düşünce yapılarım anlamaya çalışıp, onların fikirlerini tartar. İşte ondaki bü­tün bu derin değişimlerden ötürü lise öğ­reniminin önemi büyüktür. Bu dönem, her şeyden önce genç kızın karakterinin yeni yeni yönlenmeye ve şekillenmeye başladığı dönemdir. Okul arkadaşlarıyla giriştiği fikir tartışmaları, sevdiği öğret­menleriyle olan ilişkileri, onu bütün ha­yatı boyunca etkileyebilecek sonuçlar ya­ratabilir.
15-20 yaş arasında genç kızların oku­duğu romanlar dolaylı veya dolaysız ai­lenin kontrolü altındadır. Bir zamanlar en çok okunan kitap türü, romandı. Ro­man, hayat öğretmeni olarak görülürdü. Artık, günümüzde bu etkinliğini kay­betti. Günümüz gençleri daha çok ak­tüel konularla ilgileniyor, dünya problemlerinden söz etmek, bunlar hak­kında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Za­ten günümüzde eşkininin klasik romanlarına da pek rastlanmıyor. Şehir haya­tım olumlu olumsuz bütün yönleriyle gözler önüne seren şehir romanları da hemen hemen kaybolmak üzere! Günü­müz edebiyatı daha çok günlük hayatın getirdiği karmaşık problemlere eğiliyor. Roman yazarları, toplum hayatım etki­leyen problemleri değişik açılardan ince­leyerek işliyorlar… Aşk romanlarına ge­lince… Bir zamanlar genç kızların çok sevdiği bu tür romanlar günümüzde fo­toromanlarla etkinliklerini artırarak sürdürmektedirler. Bu tür romanlar ya­lancı bir iyimserlik aşılayarak, gerçek dışı olaylar anlatarak, genç kızların ger­çek hayatta çoğu kere hayâl kırıklığına uğramalarına sebep olmaktadır.
Genel olarak 15-18 yaşları arasındaki genç kızlara edebiyat öğretmenlerinin tavsiyelerine uygun kitaplar seçmeleri salık verilebilir. Klasikler bunların başında gelir. Öğretmen, öğrencisinin kültür düzeyine ve kişiliğine uygun ki­tabı seçmesine yardımcı olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ