Kadınlar

Hormon Tedavileri ve Bağışıklık Tedavisi

Hormon Tedavileri ve Bağışıklık Tedavisi

Hormon tedavileri nelerdir, bunlardan kimler ya­rarlanır?

Hormon tedavileri, tespit edilen tümör hücrelerinin bü­yümesinin kadınlık hormonları östrojen ve progesterona bağlı olduğu durumlarda kullanılır. Eğer hücreler hormonlara cevap verir nitelikteyse, ameliyattan sonra geride kalan kanser hücreleri, vücudun ürettiği östro­jen ve progesterona bağlı olarak büyümeye devam edebilir.
Hormon tedavisi, göğüs kanseri tedavisinde ameliyat­tan önce veya sonra kullanılabilir. Ama genellikle, ameli­yattan geriye kalan kanser hücrelerini öldürmek veya kanserin nüksetmesini önlemek için, tümör alındıktan sonra bu yola başvurulur. Menopoza girmemiş kadınlarda, östrojenin kaynağı olan yumurtalıkların çalışması, bu or­ganın ameliyat suretiyle alınması veya ilaç tedavisi yoluy­la durdurulabilir. Hormon tedavisi, östrojen reseptör pozi­tif tümörü olan kadınların metastatik hastalıklarının teda­visinde de faydalı olabilir.

Goserelin, yumurtalıklann işlevini geçici olarak durdur­mak için menopoza girmemiş kadınlara verilen aylık bir enjeksiyondur. Kemoterapi verilirken;”yumurtalıkları koru­mak veya tümörü küçültmek ya da büyümesini durdur­mak için kullanılabilir. Tedavi sona erdiğinde yumurtalık­ların tekrar çalışması, böylece hastanın doğurganlığını ka­lıcı olarak kaybetmemesi beklenir. 2003’ün Ağustos ayın­da European Journal of Cancet’da (Kaufmann ve arkadaş­ları, 2003) yayınlanan bir araştırmada, goserelinin umut verici yeni bir ilaç olduğu ve östrojen pozitif, node-pozitif erken dönem göğüs kanseri olan menopoza girmemiş ka­dınlarda, kemoterapinin etkili bir alternatifi olduğu belirtil­miştir.

Tümör östrojene duyarlı değilse, hormon tedavisinin kanserin nüksetme riskini azaltacağına dair kanıt yoktur. Bu durum, kanseri hormonlara duyarlı olmayan kadınların daha kötü bir sonuçla karşılaşacağı anlamına gelmez; sa­dece tedavinin farklı olacağını gösterir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ