Kadınlar

Hücre-Göze Nedir.?

İnsanların, hayvanların ve bitkilerin, diğer bir deyimle yaşayan tüm yaratıkların en küçük yapı parçası, yapı elemanı HÜCRE’dir. Hüc­re, sözcüğü aslında Arapça bir kelimedir ve küçük bir oda veya oda demektir. Böylece tüm canlı yaratıkların vücud yapısını hücreler oluşturur.
Hücre toplulukları bir araya gelerek dokuları, dokular da birle­şerek organları ve sonunda bunlar da toplu bir komşuluk halinde in­san vücudunu oluşturur. Mikroskop altında büyütülerek bir doku par­çasına bakıldığında tıpkı petek balı gibi hücrelerin yan yana yer al­dıkları görülür.
BÜYÜKLÜKLERİ, ŞEKİLLERİ VE YAPILARI
Hücrelerin büyüklüğü çok değişiktir ve tüm hücreler aynı büyük­lükte değildirler. Genellikle, hücrelerin büyük bir kısmı ancak mik­roskop altında görülebilirler. Burnunla beraber gözle görüleblen ve elle tutulabilen tek ve büyük hücreler de vardır, örnegıin, büyük ve güçlü bir mikroskop ile ancak görülebilen bir bakteri (mikrop) da tek bir hücredir, kuş yumurtası, tavuk yumurtası da tek birer hücre­dirler. Hücrelerin büyüklüğü bulundukları dokuya, şadlara ve görev­lerime göre değişirler.
Görünüşe aklanarak ve brr çok kişilerin sandıklan gibi büyük hayvanların yapı hücreleri, küçük hayvanların yapı hücrelerinden da­ha büyük değildirler, örneğin, büyük bir hayvan olan filin hücreleri­nin görülmesi ve incelenmesi, fareye ait hücrelerin görülmesi ve in­celenmesinden daha kolay değildir. Her iki hayvana ait hücreler ve onların oluşturduğu dokular ancaık mikroskop altında incelenebilir.
Hücrelerin şekillerine gelince: Hücrelerin şekilleri de, büyüklük­leri gibi, çok değişiklikler gösterirler. (Böylece, bütün hücreler aynı şekilde değildirler.
Hücreler, yumurta biçiminde oval, top gibi yuvarlak, tavla zarı gibi dörtgen, boru gibi silindrik şekillerinde olabildikleri gibi açık* lanması güç ve değişik şekillerde de görülmektedirler. Şu halde, ge­rek insanlarda ve gerekse hayvanlarda; hücreler değişik büyüklükler­de ve de’ğişik tiplerdedirler.
Hücrelerin büyüklükleri ve şekilleri ne olursa olsun, bu farkları görünüşlerine karşın bütün hücrelerin ortak bir temel yapı planına sajhip oldukları kesindir.
Her hücrenin ZARI, SiTOPLAZMA’sı ve ÇEKİRDEĞİ vardır.
Her hücre, büyüklüğü veya, şekli ne olursa olsun, bir zarla ör­tülüdür veya kaplıdır, örneğin, tavuk yumurtasının dış beyaz kabuğu gibi. Her hücrenin içinde koyu bir sıvı vardır. Buna sitoplazma denir. Tavuk yumurtasının akı gibi. Bu sıvı içinde protein, karbon hidrat ve madenler gibi besin maddeleri bulunur ve hücrenin yaşamını sağlar. Bu koyu sıvının yani sitoplazma’nın içinde bir de, değişik büyüklük­lerde çekirdek denilen top şeklinde yuvarlak bir cisim bulunur. Ta­vuk yumurtasının içindeki sarı cisim gibi. Bazen, aynı hücrenin için­deki stiplazma da birden fazla çekirdeğin bulunduğu da görülmek­tedir. Her çekirdeğin içinde hücrenin cinsine ve görevine öz, özel­likler bulunur. Hemen hemen tüm çekirdeklerin içinde bir veya bir kaç tane çekirdekçik bulunur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ