Kadınlar

İdrar Sistemi

Karın boşluğunda yukarıdan (kalbten) aşağıya doğru inen ve aşağıdan yukarıya (kalbe) giden ana damarlardan geniş çapta atar ve toplar damarlar ‘böbreğe girer ve çıkarlar. Böylece, vücutta do­laşan kan muhakkak böbreklerden, geçer. Böbrekler de bir süzgeç vazifesi görerek ikanı süzerler. Böbrekler çalışmayınca ikandan dı­şarı atılması gereken maddeler atıiamaz ve kanda birikirler.

Bu ara­da üre miktarı da artar, kanda ve sonunda üremi meydana gelir.Böbreklerden biri hastalık sonucu çalışamaz duruma gelirse veya bir ameliyatla çıkarılırsa, bu böbreğim görevini diğer böbrek üzerine alır. Kuşkusuz böyle durumda yani tek böbrek ile yaşıyanların çok dikkatli olmalıdırlar bir çoık yanlerden. Çünkü, bu böbrek­te hastalanır ve çalışamaz duruma gelirse hayat durur, insanın böbreksiz yaşamasına; imkân yoktur

Böbreklerde iltihap, taş (veya taşlar), kistler, seiim urlar veya kanser görülebilir. Genellikle, böbrek kanseri kadınlara nazaran er­keklerde 2 misli daha fazla görülür. Böbrek kanserleri her yerde ay­nı oranda görülmez. Meselâ, görülme oranı Afrika’da bir ise, isveç ve Norveçte 8’dir. Diğer tüm ülkelerde görülme oranı bu iki hudut arasında değişmektedir.
Böbrek kanserleri daha ziyade iki yaş grubunda görülmektedir.

Bazı tür böbrek kanseri, küçük çocuklarda 1 ile 5 yaşları arasında sık görülür. 10 ile 35 yaşları arasında genellikle çok az. 35 yaşından sonra görülme oranı yaş artışı ile artar. Böbrek kanseri olgun yaşda görülen kanserlerin yüzde 2’sini geçmez Oysa, çocuklarda ise bu oran yüzde 20 civarındadır. Böylece, böbrek kanseri çocuklarda sık görülen kanserlerdendir.

Çocuklarda görülen kanserlerin sebebine gelince, çocuk an­ne karnında ve normal gelişmekte iken, yer alan konjenital malformasyonlardandır. Yani hatalı ve yanlış bir gelişme sonucunun son­radan ortaya çıkmasıdır. Bu arada, gebelik zamanında çekilen rönt­gen filmleri veya röntgen tedavileri de sorumlu kabul edilmektedir.

Ölgün ve ileri yaşlarda görülen böbrek kanserleri iki gruba ay­rılır. Bir kısmı kökenini böbrekten alır ve gerçek böbrek kanseridir. Bir kısmı da (ki ekseriyeti bu türdür) başka yerde başlayan kanse­rin kan yolu ile gelip burada metastaz yapması yani yavrutamasidir. Gerçek böbrek kanserlerinin kesin sebebi diğer kanserler gibi bilin­memektedir. Ancak, burada da sorumlu görülen faktörler arasında, kanda dolaşan ve böbrekte süzülen muhteSif kimyasal korsinojenier yer .almaktadır Ayrıca, araştırmalara göre sigara içenlerde ve aynı zamanda fazla alkol alanlarda böbrek kanserine yakalanma şansı yüzde 50 daha fazladır, içmeyenlere nazaran. Kadınlara nazaran er­keklerde dana sık görülmektedir.

Böbrek kanserinin belirtileri arasında en önemlisi kanlı idrar etmek.Sonra ağrı ve o bölgede bir tümörün büyümesi gelir. Ancak bir hususu burada belirtmek isteriz. İdrarda kan görülmesi her zaman kanser demek değildir.Zira, bu bir çok sebeplerden de ileri gelir. Meselâ, mesane iltihabı, zararsız küçük polipler veya idrar yolunda bulunan bir taşın oynaması sonucu da kanamalar görülür. Böbrek kanserlerinde görülen bir başka özellikte, enfeksiyon olmaksızın ateş yükselmesi görülür.

Şu halde önerimiz, erkek veya kadında ne za­man idrarda az veya çok kan görüldüğünde derhal doktora müracaat edilmesi ve idrarda kanlın gerçek sebebini öğrenmek ve gerekli te­daviyi yaptırmaktır.

Teşhisde hastanın şikâyetleri, muayenesi yanısıra röntgenin önemi büyüktür Laboratuvar tetkikleri de büyük yardımcıdır.
Tedavisi ameliyat, radyoterapi ve ilâçladır. Kanlı idrar, hastaları erken teşhise götürdüğü için tedaviden şifa yüksektir.
Ureterlerin (idrar yollarının) (kanseri çok nadirdir. Bu nedenle üstünde durmayacağız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ