Kadınlar

Kalp Kası Enfarktüsü

KALP KASI ENFARKTÜSÜ
Darlığın yaygın olmaması zorunludur.Yaygınsa safen yama tümüyle gereksizdir;çünkü kalp atardamarından geçen kan miktarı yeterince normale döndürülemeyecektir.Bozunlarm öneminin bilinmesinin tek yolu, kalp atardamarlarına X ışınlarını geçirmeyen bir madde verilerek film çekmedir. Böylece, maddenin verilmesinden sonra, atardamarların anatomisi belirir. Dolayısıyle cerrah, ameliyattan önce, girişimi nereye uygulayacağını ve tam başarı şansının ne olduğunu bilir.
Kalp atardamarları ağı tümüyle hastalığa tutulduğu zaman, üç kalp atardamarı gövdesinde de çok yaygın daralmalar gösterecek biçimde köprüleme yapmak olanaksızdır.Enfarktüs, kalp kasında kanlanma azlığına (iskemi) bağlı kütlesel,sistemli ve nispeten yaygın bir doku ölümüdür.Kalp kası enfarktüsünden sözedebilmek için, genellikle boyutları 2 sm’yi bulan ya da aşan bir bozun aranır.
Kullanılan terimler şöyle tanımlanabilir:
— doku ölümü, kalbin kas dokularının ölümüdür;
kalp kasının damarlanması sistemlidir yani her kalp atardamarı dalma, kalp kasının iyice sınırlanmış bir bölgesinin damarlanması uyar. Bu damarlanma uç dallarladır ve kalp kasının her parçasına bir tek atardamar ya da atardamarcık düşer. Dolayısıyle, bir atardamarın tıkanması durumunda, işlevinin bir başkası tarafından yerine getirilmesi sözkonusu değildir.Herhangi bir nedenle atardamarda dolaşım kesilirse, ona uyan kas parçasında kan dolaşımı durur.Bir kalp kası enfarktüsü sonrası yırtılmış kalp (yırtık, fotoğrafın alt bölümünde, görülmektedir).Bu dolaşım durması sürerse, ilgili kas bölümünde doku ölümüne ve kasılma yeteneğinde azalmaya yolaçar. Daha sonra doku yumuşar ve bir ay sonunda, ölen doku liflerinin yerini bağdokusu alır.Hastaların yüzde 90’mda neden, kalp atardamarları sertliğidir. Bozun, üstüne kalp atardamarını tümüyle tıkayan bir trombozun oturduğu bir ya da birçok daralmadan oluşur. Hastaların yüzde 3’ünde, özellikle frengi kökenli aort iltihabının (aortit) ve kalp atardamarı ambolilerinin oluşturduğu ateromsuz bozunlar bulunur.İşlevsel nedenler (yüzde 7) kalp atardamarlarında bozun göstermeyenlerdir.Aort yetmezlik ve darlığı, aorttan, dolayısıyle de ondan doğan kalp atardamarlarından geçen kan miktarını düşürürler. Akciğer ambolileri, kalp atım hacmini azaltır, kalbin işini artırırlar.
Başlıca neden, hemen her zaman kalp atardamarları sertliğidir. Bunun ortaya çıkışını kolaylaştıran etmenler, kalp kası enfarktüsününkilerle karışır.Hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırıcı etmenler
Hastalık en çok 50-70 yaşları arasında görülür. Erkeklerde enfarktüs tehlikesi daha çoktur (kabaca, hastaların yüzde 81’i). Bu durum kadın hormonlarının (östrojenler) atardamar sertliği oluşumundan koruyucu etkisiyle açıklanır. Nitekim, kadmda kalp kası enfarktüsüne yakalanma tehlikesi, yaşdönümünden (menopoz) sonra artar ve 70 yaşını geçmiş bir kadın için bu tehlike, aynı yaştaki erkeğinkiyle aynıdır.Kalp atardamarları hastalıklı aileler vardır ve hastalığa kalıtımsal olarak yakalanma eğilimlerine raslanır. Ama bunları sayılandırmak ya da ölçmek güçtür.Enfarktüslerin yüzde 10’u şeker hastalarında ortaya çıkar ve bu hastalarda enfarktüs tehlikesi 4 kat çoktur. Atardamar sertliği, şeker hastalarının başlıca ölüm nedenidir (yüzde 70).Kalp kası enfarktüsü tehlikesi şişman olmayanlara oranla şişmanlarda 1,5-3 kat yüksektir. Bu tehlike fazla kilo miktarına göre değişir.Atardamar sertliğine, bu arada özellikle kalp kası enfarktüsüne hazırlar. Hasta ne kadar gençse, tütünün rolü o derece fazladır.
Prof. Schwartz’m istatistiklerine göre, 40 yaşından genç erişkinlerde enfarktüslü hastalar arasında sigara içenlerin oranı, bir sağlıklı örnek grubundakilere oranla 1,7 kat yüksektir.
40-45 yaş arası erişkinlerde bu oran 2,4′ tür. 45 yaşından sonra oran düşer. Pipo sigaradan daha az tehlikeli görünmektedir.Özellikle dumanın içe çekilmesi (yutulması) zehirleyicidir.Prof. Lenegre’e göre, kalp kası enfarktüsü geçirmiş 100 erkekten 53’ünde, 100 kadından 76’sında önceden atardamar yüksek basıncı vardır.
Prof. Schwartz e göre, kalp kası enfarktüslü bir toplulukta atardamar yüksek basıncı sıklığının yüzde 38 olmasına karşılık, rasgele seçilmiş bir toplulukta bu sıklık yüzde 13’tür.
Lipit (yağ) ve özellikle kolesterol fazlalığı da hastalığa yakalanmayı kolaylaştıran bir etmendir. 2gr/lt’yeoranla2,6gr/lt’lik bir kolesterol düzeyinde, enfarktüs tehlikesi 3 kat çoktur.
Mayer’in A.B.D ‘nde demiryolu işçileri arasında yaptığı bir soruşturmanın sonuçları, kalp atardamarı bozunlarmdan ölümün kol işçilerinde 1, makasçılarda 1,4, büro memurlarında 2 olduğunu göstermektedir.
Bu sonuç, kalp kası enfarktüsünün ortaya çıkış nedenleri arasında beden etkinliği eksikliğinin, hareketsiz yaşamın rolünü vurgulamaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ