Kadınlar

Kalp Muayenesi

KALP MUAYENESİ
Genellikle büyük bir yarar sağlamaz. Kalp tepesinin göğüs çeperine çarpması görülebilir, anormal olarak önemli kalp genişlemesi durumlarında, bütün kalp önü bölgesinin yükselişi görülür.Kalbin, atardamarların, toplardamarların, solunum aygıtının muayenelerini, hastanın tam muayenesini (büyük karaciğer ve ödem aranması) ve sidiğin incelenmesini kapsar.İki normal sesi oluşturan sağ ve sol bileşkelerin yayılışları ve dinleme odakları.El ayasının iyice düz bir biçimde göğüs çeperine koyulmasıyla yapılır ve kalp tepesinin atımlarının özelliklerini değerlendirmeyi sağlar.Normalde nokta biçiminde, sınırlı, 4. sol kaburgalararası aralıkta algılanan ve kasılma sırasında (yani nabız ile aynı anda) oluşan küçük bir fiske söz konusudur.
Anormal durumlarda kalp tepesinin atımlarının yeri değişebilir ve sol karıncık büyümesi gibi durumlarda daha aşağıda ve dışa sapmış olarak algılanabilir.
Atımlar çok şiddetli (aort yetmezliğinde) ya da hafiflemiş (kalp yetmezliğinde ya da kalp dışzarı iltihaplanmasında) olabilirler. Ayrıca, aort yetmezliğinde olduğu gibi çok genişlemiş 2-3 sm’lik bir yüzey üstünde el altında sertleşen bir küre olarak, sol karıncık yetmezliğinde olduğu gibi genişlemiş olarak ya da kalp yetmezliğinde olduğu gibi daha yaygın bir kitle olarak algılanabilirler.
Bazı hastalıklarda elle muayene, dar bir delik. ten kan geçişini gösteren bir titreşim ortaya çıkarır.
Bunlardan en önemlileri ikili kapak (mitral) darlığıyla ve aort darlığıyla ilgili titreşimlerdir. Ama atardamar kanalının kapanmamış olması, karın cıklararası bölme açıklığı ve ikili kapak yetmezliği gibi durumlarda da algılanırlar. Bu çeşitli hastalıklarda farklı olan titreşim, yeri, süresi, şiddeti ve evrimi aracılığıyla nitelenir.
Kalbin parmakla vurularak muayenesi artık pek uygulanmamaktadır ve ancak bol sıvı toplanmalı kalp dışzarı iltihaplarında (perikardit) bilgi verir,bu durumda kalp önü bölgesinin parmakla vurularak muayenesinde önemli bir mat seslilik algılanır.Hekimin hastayı yalnızca bir bez üstünden kulağıyla dolaysız dinlemesine günümüzde çok ender raslamr. Kalp genellikle stetoskop denen araçla dinlenir. Bu araç, üstüne uygulandığı beden bölümünde oluşan sesleri hekimin kulağına iletir.

Kalbi birçok yerden dinlemek gerekir. Önce dört dinleme odağı dinlenir:

— aort odağı 2. sağ kaburgalararası aralığın iç ucundadır;

— akciğer atardamarı odağı 2. sol kaburgalararası aralığın iç ucundadır;

— ikili kapak (mitral) odağı 5. sol kaburgalararası aralıkta, meme çizgisi üstündedir;

— üçlü kapak (triküspid) odağı göğüs kemiği-

nin (sternum) hançersi denilen alt ucunda bulunur. Sonra bütün kalp önü bölgesini, boynun alt bölümünü ve sol koltuk altını da dinlemek gerekir. Herhangi bir duruşta daha iyi duyulmakta olan kalp seslerinin kolaylıkla alınabilmesi için, hekim hastadan sırt üstü yatmasını, oturmasını, öne eğilmesini ya da hafifçe sol yanına dönmüş olarak uzanmasını isteyebilir.

Birinci ses oldukça boğuk ve uzamıştır, kulak çıklar karıncıklararası kapakların (ikili kapak ve üçlü kapak) kapanmasıyla oluşur. Bütün kalp önü bölgesinde duyulur, ama ikili kapak odağında en yüksek derecededir.
İkinci ses daha derin ve kurudur, el çırpma sesini andırır. Aortun ve akciğer atardamarının yarımay biçimi kapakçıklarının kapanmasıyla oluşur. Bütün kalp önü bölgesinde duyulur; ama tabanda, aort odağında ve akciğer atardamarı odağında en yüksek derecededir.
Normalde bu iki ses arasında, sanki iki sessizliği smırlandınyorlarmış gibi, hiç bir şey duyulmaz.
Birinci ses ikinci şeşten kısa bir sessizlikle (kasılma), ikinci ses de kalp çevriminin birinci sesinden uzunca bir sessizlikle (gevşeme) ayrılırlar.Dinleme, düzenli olarak dakikada 70 olması gereken (aslında değişik olabilir) kalp atımı ritminin sayılmasını sağlar.Kalp sesleri değişebilir, şiddetleri azalabilir ya da sessizleşebilirler: Kalp dışzarı iltihabında (perikardit) ve kalp yetmezliğinde olduğu gibi.
İkili kapak darlığında, ikili kapak odağında 1. seste bir sertleşme duyulabilir. Bunun nedeni sertleşmiş ikili kapağın kapanmasıdır.
Küçük dolaşımda bir atardamar yüksek basıncı (hipertansiyon) durumundaysa, akciğer atardamarı odağında 2. sesin sertleştiği duyulur.
Aort odağında 2. sesin çiftlenmesi özel bir ses oluşturur; bu, titreşen madeni sestir ve atardamar yüksek basıncının eşlik ettiği aort damarı sertliğinde duyulur.
Kalp sesleri ciltlenebilirler; yani normal bir ses, birbirine çok yakın 2 sese ayrılabilir.
Bu olgu normal kalplerde de görülebilir, ama bazı durumlarda burada anlatılamayacak kadar karmaşık bir hastalık belirtisi olabilir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ