Kadınlar

Kalpte Bir Kesintinin Görünümü

Uzunlamasına bir kesit, kalbin 4 boşluktan oluştuğunu gösterir. Bunlardan sağ kulakçık ve sağ karıncık sağ kalbi, sol kulakçık ve sol karıncık sol kalbi oluştururlar. Her kulakçık kendi karıncığı ile kulakçık-karmcıkarası bir delikle ilişki kurar. Sağ ve sol kalpler arasında ilişki yoktur.

Bu boşlukların çeperlerinin kalınlıkları değişiktir: Kulakçıklarda ince, karıncıklarda, özellikle sol karıncıkta, oldukça kalındırlar.

Karıncıklar

Sağ ve sol karıncığın bazı ortak özellikleri vardır. Bir üçgen piramit biçimindedirler. İç çeperlerinde kas çıkıntıları vardır. Bu çıkıntılar 3 sınıfa ayrılırlar:

— 1. sınıftan kas çıkıntıları kalbin sütunlarıdır; bir koni biçimindedirler ve tepelerinden ku-iakçıklar-karmcıklararası deliklerdeki kapaklara uzanan kirişsi uzantılar (kiriş telleri) doğar. Bu uzantılar da direnç ve büyüklüklerine göre kendi aralarında 3 sınıfa ayrılırlar: 1. sınıftan olanlar en kalınları, 3. sınıftan olanlar en inceleridir;

— 2. sınıftan kas çıkıntıları, daha basıktırlar ve her iki uçları ile karıncık iç çeperine tutunurlar.

— 3. sınıftan kas çıkıntıları iç çeper üstündeki yalın kabartılardır.

Karıncık boşluklarından her birinin 2 deliği vardır. Kan karıncık içine kulakçıklar-karıncıklararası deliklerden (ikili kapak deliğinden ya da üçlü kapak deliğinden) girer, sonra aort deliği (sol kalpte) ya da akciğer atardamarı deliği (sağ kalpte) aracılığıyla atılır. Kan akımı kapaklardan yalnızca bir yönde geçebilir.

Görüldüğü gibi sol karıncıkta iki delik vardır:

Aort deliği; sol karmcık-kulakçıkarası delik ya da ikili kapak (mitral) deliği.

Aort deliği yuvarlaktır, çevresi, 65-70 rnm’dir. Gevşeme döneminde yarımay biçimi 3 aort ka-pakçığıyla kapanır.

İkili kapak (mitral) deliği halka biçimindedir; çevresi kadında 90 mm, erkekte 110 mm’dir. Biri büyük, öteki küçük iki kapakçıktan oluşan ikili kapakla (mitral) kapanır.

Sağ karıncıkta akciğer atardamarı deliği ile sağ kuiakçık-karmcıkarası delik ya da üçlü kapak ftriküspid) deliği bulunur.

Akciğer atardamarı deliği yuvarlaktır, çevresi 65-70 mm’dir. Gevşeme döneminde yarımay biçimi 3 atardamar kapakçığıyla kapanır.

Üçlü kapak (triküspid) deliği aşağı yukarı yuvarlaktır; çevresi kadında 105 mm, erkekte 120 mm’dir. Üçgen biçimi 3 kapakçıktan oluşan üçlü kapakla (triküspid) kapanır.

Kulakçıklar

Kulakçıklar karıncıkların arkasında yer alırlar; daha küçük ve küb biçimindedirler. Çeperleri ince ve pürüzsüzdür ve yalnızca 2. ve 3. sınıftan birkaç kas çıkıntısı kapsarlar.

Sağ kulakçığın çeperlerinde çeşitli kabarıklıklar ve girintiler vardır; bunlar arasında en çok akılda tutulması gereken, oval çukurdur (fossa ovalis). Bu oluşum, iç çeperin üstünde yer alan bir çıkmazla sonlanan bir girintidir. Dölütte kulakçıklar burada, Botal deliği denen bir delik aracılığıyla İlişkili durumdadırlar. Normalde, doğumda bu delik kapanır. Bazen anormal olarak az ya da çok önemli bir kulakçıklararası kan geçişi varolabilir. Sağ kulakçıkta birçok delik vardır:

— üst çeperi düzeyinde üst ana toplardamar deliği;

— alt çeperi düzeyinde alt ana toplardamar deliği ve bu deliğin yanında kalp toplardamarları sinüs deliği;

— ön çeperi kaplayan sağ kuiakçık karmcıkarası delik.

Sol kulakçığın çeperlerinde, oval çukurun bulunduğu bölge (iç çeperde) dışında pek az çıkıntı vardır.

Sol kulakçığın arka çeperinde 4 akciğer topîkili kapağın (mitral) sol karıncıktan görünüşü. Ön planda küçük kapakçık, arka planda büyük kapakçık görülmektedir. Sağda ve solda kirişsi uzantıların yapıştığı zarsı yapısı göze çarpmaktadır.
lardamarının ağızları, ön çeperinde de sol kulakçık karmcıkarası delik yer alır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ