Kadınlar

Kanser İle Sarkom

KANSER İLE SARKOM ARASİNDA NE FARK VAR?
Gerek kanserin ve gerekse Sarkomun habis karakterli urlar ol­duğunu belirttik. Aralarındaki fark habis urun hangi dokudan veya or­gandan kökenini aldığıdır.

İnsan vücudunu örten ve saran ciltten çıkan habis urlara KAN­SER denir. Deri kanseri gibi. Yine insan vücudu içimde yer alan or­ganlardan içinde boşluk bulunan ve bu boşluğu kaplayan, örten ta­bakadan çıkan habis urlara da kanser denir, örneğin, mide kanseri, bağırsak kanseri, mesane kanseri, akciğer kanseri ve rahim kanseri gibi. Bir de vücutta yer alan ve salgı (ifraz) yapan bezlerden (gud­delerden) kökenini alan habis urlara kanser denmektedir, örneğin, göğüs (meme) kanseri, yumurtalık kanseri, tiroid kanseri, prostat kanseri gibiler.

Diğer taraftan insan vücudunda çeşitli dokuları birbirlerine bağıanan ve adına bağ dokusu denilen yapılardan, kas (adale) dokusun­dan, kemiklerden kıkırdaklardan ve yağ dokusundan kökenini alan habis urlara da SARKOM denir.
Aynı organdan hem kanserin ve hem de Sarkomun çıktımı görül­mektedir. Buna bir örnek olarak rahmi ele alalım. Bilindiği gibi rahim (döl yatağı) kadınlar da bulunur ve armut biçimindedir. Ortasında bir boşluk vardır. Gebelik yer aldığı zaman çocuk bunun içimde büyür, gelişir. Rahmin boşluğunu saran kalın duvarı adaleden (kastan) ya Pimıştır. Şimdi, rahim içi, boşluğunu döşeyen, kaplayan zardan çıkan habis ura rahim kanseri diyoruz. Kökenini rahmin kalın adale duva­rından alan habis ura ise rahim sarkomu denir. Şu halde, bir kere daha belirtelim, Kanser ile Sarkom arasındaki fark habis urun çıkış yerine göre adlandırılmalarıdır.

Her ne kadar kanserler ve Sarkomlar aynı prensip altında topla­nırlarsa da yani her ikisi de habis urlar iseler de, bunların her birinin kökenini aldığı yere göre ayrı ayrı adlandırılmışlardır, tıp dilinde.
Tıp’da cinsi ve adı ne olursa olsun habis tümörlere genel olarak veriien ve kullanılan ad kanserdir. Bu nedenle biz de, bundan son­raki bölümlerde (zorunluk olmadıkça) ayrıcalık gözetmeden ve tıp dilindeki adını kullanmadan, kanser olarak adlandıracağız bu hasta­lığı.Şu halde bu bölümü özetlersek, nedeni ine olursa olsun, önemli veya önemsiz hafif veya ağır olmak üzere her şekil ve derecede in­san sağlığını bozan tüm durum ve şartlara genel olarak hastalık di­yoruz Selim veya habis urlar da (ister kanser, ister sarkom cinsi ol­sun) birer hastalıktır.

Diğer taraftan hiçbir şekilde ur mevcut bulun­madan, soğuk algınlığının, mikropların, virüslerin, hormona! bozukluk­ların, düzensiz beslenmenin, ruhî bunalımların gibi, daha bir çok ne­denlerle sağlının bozulmasına da hastalık diyoruz. Meselâ, mide, kalp, şeker, omatizma, vesaire vesaire hastalıkları gibi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ