Kadınlar

Kanser İrsi Bir Hastalık mıdır?

KANSER İRSİ BİR HASTALIK MIDIR?
Bilindiği gibi bazı hastalıkların irsî (soyaçekim veya katılım)olduğu kabul edilmiş ve bu hemen herkesçe de bilinen bir husus­tur. Meselâ, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi. Nitekim son zaman­larda Ameika’da açıklandrığına göre mide ve on iki parmak ülserleriınin de irsî olduğu ileri sürülmüştür.
Bu nedenle, kanser açısından en çok sorulan soru şudur: Kan­ser irsi midir? değil midir?
Tecrübe hayvanlarında bazı tür kanserlerin irsî olduğu kanıtlan­mıştır. İnsanlar da ise, ancak sayılı bir iki tür kanserin Mendel kanu­nuna göre çocuğuna geçtiği görülmüştür. Bu itibarla genel olarak kanserin irsî bir hastalık olduğu görüşü yeteri kadar açıklık kazanıp doğurulanmamıştır. Zira, hastalığın irsen mi geçtiği veya sonradan çeşitii faktörlerin etkileriyle mi ortaya çıktığını kanıtlamak kolay ve mümkün değildir.
Şu halde bugün için kanserin genel olarak irsî bir hastalık ol­madığını ve ayrıca temasla bir insandan diğerine geçmediğini söy­leyebiliriz.
Bununla beraber, özellikle bazı tür kanserlerin aynı ailede daha sık görülmesinin de sadece bir tesadüf olmayacağını kabul etmek gerek O halde nedir işin esası?
Biliyoruz ki anne ve babaya ait cinsel tohum hücrelerinin çekir­dekleri içinde bir çok nitelik, benzerlik ve karakterleri taşıyan kronozomlar mevcuttur. Bu nedenle doğan çocukların saçları, göz renk­leri, burun şekilleri, huyları gibi bir çok özellikler aynen anneye, ba­baya veya büyük anne, büyük baba, dayı veya amcaya, benzerler. Bugün kanser ile ilgili olarak kabul edilen husus şudur: Bu nitelik ve karakterler gibi kansere karşı bir meylin (yaratılıştan gelen yete­neğin) de geçtiği üzerinde durulmaktadır. Böylece kansere karşı meyiili ailelerin görüldüğü kabul edilmektedir. Ancak şu hususu ke­sinlikle belirtmek gerekir. Kanser hastalık ortaya çıkması için tek başına ailede mevcut meyil yeterli değildir. Daha önce de söyledi­ğimiz gibi kanser hastalığı bir çok faktörlerin bir araya gelmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan yakın veya uzak ailesi içinde hiç kanser görülmemiş kişilerde de kanser görülmektedir.
Şu halde, ailesinde kanser görülmüş kişiler, bende de kanser var veya bende kanser olacağım korkusuna kapılmamalıdır. Zira, devamlı korku ve nasta olmak heyecanı fayda değil, çok ve hem de pek çok zarar verir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Tüm Kategoriler
Site Arşivi
Destekleyen SitelerHobiler