Kadınlar

Akciğer – Karaciğer Hastalıkları

8 Ekim 2009 - 0 yorum
Vücuttaki en büyük bez karaciğerdir. Bebeklerde vücut ağırlığının % 4'ünü meydana getiren Karaciğer karın boşluğunun beşte ikisini kaplar. Bebeklerin şişkin karınlı görünmelerinin nedeni budur. Karın boşluğunun sağ tarafında diyaframa yakın yerdedir. İnsanda normal ağırlığı iki kilogramdır. Koyu kırmızı renkli olup,...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Karaciğer hücrelerinin zedelenmesi ile başlayan tehlikeli bir hastalıktır, genellikle orta yaşlı kimselerde görülür. Karnın şişmesi, mide ve bağırsak kanamaları sirozun en önemli iki belirtisidir. Bacaklarda şişlik, sağ böğrün altında ağrı görülür, cilt ve göz rengi sararır, yüzde ve ellerde çil...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Vücudun en büyük salgı bezi olan karaciğer, karın boşluğunun sağ tarafında, diyaframın hemen altında yer alır. Yaklaşık 2 kilo ağırlığında, koyu kırmızı ve yumuşak bir organ olan karaciğer, sayısız fonksiyonlar gerçekleştirir. Alyuvarların parçalanması, öd tuzlarının oluşturulması, amonyağın üreye dönüştürülmesi, glikoz...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Üst solunum yolları iltihabıyla birlikte görülen, boğaz enfeksiyonuna farenjit adı verilir. Bu durumda çoğu zaman burun, soluk borusu ve ses tellerinde iltihap, boğazda kuruluk, şişkinlik ve kızarıklık vardır. Hekim tavsiyesi dışında aşağıdaki bitkisel formüllerden istifade edilebilir. Tedavisi: * İki çay kaşığı tuz, bir çay...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Astım Astım hastalığında ciğerlerdeki ince hava kanalları, iç duvarlarının şişmesi ve bir salgı yapması sonucu daralır. Bu daralma, ciğerlere hava akışını kısmen engelleyerek solunum zorluğuna yol açar. Astım krizlerine bazen bir alerji neden olabilir. Çiçek tozu, kürk, tüy ya da belli...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Akciğerlerin kuruması, balgam çıkartılmasını imkansız hale getirebilir. Böyle durumlarda akciğerlerin nemlendirilmesi zorunluluğu doğar. Akciğerlerin nemlendirilmesi için solunan havanın belirli bir oranda neme doymuş olması gerekir. Eğer bu nem sağlanamayacak olursa, solunum yolları kurur. Akciğerlerdeki birikintilerin balgam halinde atılması, imkansız hale...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Solunum değerlendirilmesinde akciğer testleri yapılır. Akciğer testleri bir araçla ölçülür. Bu araçta bir boru sistemi, kişinin ağzına bağlanır. Borunun ucu körüklü ya da su içerisinde inen çıkan kapalı bir sisteme bağlanır. İnsanların belirli sürelerde ne hacimde hava aldığı ve verdiği,...
20 Mart 2009 - 0 yorum
KANLI BALGAMLI KANAMALARI Kanlı balgam nedenleri pekçoktur; ama hastaların incelenmesi, hekimi hızla teşhise götürür. Kalbin dinlenmesi ve toplardamar trombozu belirtilerinin sistemli araştırılması, kalp damar sistemiyle ilgili nedenleri hemen bir yana bırakmayı sağlar. Göğüs filmi ve bakteri incelemesi, verem olup olmadığını aydınlatır....
20 Mart 2009 - 0 yorum
Akciğer sertleşmeleri ya da bağdokusu artışları, hava kesecikleri çeperlerinin bağdokusu artışıyla kalmlaşmasıdır; bu durum, akciğer dokusunun esnekliğini yitirmesine ve hava keseciklerikılcal damarlararası alışverişlerin azalmasına yol açar.Akciğer sertleşmesinin en büyük nedeni eskiden akciğer veremiydi; gerçekten, veremin alışılmış evrimi, hozunlarm yerini artmış...
16 Mart 2009 - 1 yorum
AKCİĞER HAVA KİSTLERİ Bunlar yuvarlak, içlerinde hava bulunan, akciğerlerde yerleşmiş ve bronş örtüsüyle çevrili oluşumlardır.Evrim boyunca az miktarda kan kapsayan ve çok sık çıkarılan kanlı balgamlara raslanır. Evrim süresince enfeksiyonlar ortaya çıkabilir; irinle karışık bir balgama yolaçabilir.Tablo bazen yüksek ateş, bol...
16 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER ASALAK HASTALIKLARI Asalak hastalıkları oldukça ender raslanan hastalıklardır; en sık görülen biçim akciğer köpek kistleridir (hidatik kist). Kistin akciğere yerleşmesi, karaciğere yerleşmesinden sonra olur.Tenya ekinokok (echinococcus granulosus) adlı asalak, köpek gibi etçil hayvanların barsaklarmda yaşar. Asalağın çıkardığı yumurtalar dışkıyla dışarı...
16 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER MANTAR HASTALIKLARI Akciğerde mantarların gelişmesiyle nitelenirler. Bu hastalığa çok seyrek raslanır; teşhisi de çoğunlukla güçtür. Gerçekten, organizmada birçok zararsız mantar ve mikrop bulunur. Balgamda mantar bulunması mutlaka mantar hastalığının (mikoz) varlığını göstermez. Organizmada normal olarak yaşayan ve zararlı olmayan yalın...
14 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER KANSERİ Solunum siteminin akciğerler dışında kalan üst parçalarının kan­serlerine baş ve boyun kısmında temas etmiştik. Solunum sisteminin içinde en önemli olan ve bir çok ülkelerde gittikçe daha çok artan ve maalesef çok sayıda ölümlere neden olan akciğer kanseridir. AKCİĞER BRONŞ KANSERLERİ Daha...
14 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER VEREMİ Akciğer, verem basilinin en sık yerleştiği organdır. Bulaşma, genel kural olarak solunum yolundandır. Akciğer veremi, verem basilinin öncelikle solunum sistemine yerleşmesidir. Öteki organlara yerleşmesi ender görülür.Verem basilleri, eski verem odaklarının yeniden etkinleşmesiyle(beden içi yeniden enfeksiyon) ortaya çıkabilir. Dolayısıyle ilk bulaşmanın...
11 Mart 2009 - 0 yorum
İVEGEN AKCİĞER ÖDEMİ Akciğer hava keseciklerinin ve akciğer dokusunun apansızın, kılcal damarlardan gelen kan serumuyla dolmasıdır.İvegen akciğer ödeminin başlıca nedeni, sol karıncık yetmezliğidir. Yetmezliğin sorumlusu birçok kalp hastalığı olabilir; en sık görülenler arasında, nedeni ne olursa olsun sürekli atardamar yüksek basıncı...
11 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER APSELERİ Akciğer apsesi denince, akciğer dokusunun ortasında yeni oluşmuş bir kovuk (kavite) içinde toplanmış, sınırlı, verem kökenli olmayan irinlenmeler anlaşılır. Kovuğu oluşturan, içinde toplanan irindir.Sağlam bir akciğer üstünde ortaya çıkanlar: Enfeksiyon odağı çoğunlukla bademcikler, diş etleri, yutak, burun gibi üst...
11 Mart 2009 - 0 yorum
Zatürre Akciğerlerin mikroplarla oluşan iltihabı hastalığına zatürre denir. Ateş, nefes almada güçlük, sık nefes alıp verme, göğüste ağrı, öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Hastalık ilerleyerek solunum ve kalp yetmezliğine neden olabileceğinden bu tür belirtileri olan çocukların en kısa...
11 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER DIŞI BRONŞLAR Akciğer göbeği (hilus) düzeyinde akciğer içi bronşlara dönüşürler ve akciğer sapının bir bölümünü oluştururlar. Akciğer düzeyinde 3 büyük bölüm ayırdedilebilir: — merkez bölgesi; akciğer göbeğinden oluşur; akciğer sapının yeraldığı bu bölgede solunum dokusu yoktur; — ara bölge; akciğer...
11 Mart 2009 - 0 yorum
MAKROSKOPÎK ANATOMİ Solunum sistemi göğüs boşluğu içinde yeralır ve soluk borusu, bronşlar ve akciğerlerle, damar, sinir ve lenf (akkan) sistemlerinden oluşur.Soluk borusu, ikiye çatallanarak akciğer göbeğine doğru giden 2 ana bronşa ayrılır (akciğer göbeği, kan damarlarının ve bronşların akciğere girdiği bölümdür)....
9 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞERLER Akciğerler burun, gırtlak, soluk borusu ve bronşlar aracılığıyla dış havayla ilişkide bulunduklarından, çevrenin zararlı etkenlerinden kurtulamazlar. Bu etkenler çok değişik tipte olabilirler: Mikroplar (sözgelimi, grip etkeni ya da verem basili; v.b.); madensel ya da bitkisel tozlar; zehirli gazlar, içinde sigara...
12