Kadınlar

Eğitim ve Öğretim

7 Ağustos 2022 - Çocuklar için Okula Uyumu Kolaylaştıracak Öneriler için yorumlar kapalı
Pandemi boyunca tüm hastalık ve tehlikelerden korunmaya çalışan çocuklar artık bam başka bir dünya olan okul hayatına adım atıyor. Geçtiğimiz tüm yıllardan farklı bir yıla adım attık. Birçok farklı uygulamayla karşı karşıya kalmamızın farklılığını en çok da çocuklar kendi iç...
21 Mayıs 2022 - Oyun ve Zeka Kartlarının Çocuklara Faydaları için yorumlar kapalı
Bir bebeğin gelişimi anne karnından itibaren başlar. Yani anne henüz daha bebeği doğmadan önce karnındayken ona inanmalı ve onun kendisini duyduğunu bilmelidir. Özellikle sık sık eline karnına koyarak bebeğiyle konuşmalı, gününün nasıl geçtiğini anlatmalı. Bebeğinin doğumu için ne kadar heyecanlı...
20 Mart 2022 - Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır? için yorumlar kapalı
Pek çok alışkanlıkta olduğu gibi kitap okuma alışkanlığı kazandırmakta yine erken çocukluk yaşlarında gelişmektedir. Unutmayın ki atalarımızın söylediği gibi ağaç yaş iken eğilir. Bu sebepten dolayı çocuklara kitap okumayı sevdirebilmek için daha bebeklik çağında masal okuyarak veya anlatarak ilk adımı...
10 Mart 2010 - 0 yorum
Karşı cinsle arkadaşlık ve Flört Flört konusu bilhassa kız çocuğu sahibi aileler için önem­li bir mesele. Bu sadece ülkemiz gibi, yerleşik geleneksel de­ğerlerle, modern anlayışların çarpışmasının devam ettiği yerlerde değil dünyanın modernleşmesini tamamlamış ülke­lerinde de sorun olmaya devam ediyor. 19. asırda maddi...
9 Mart 2010 - 0 yorum
Gencin arkadaşlığa verdiği önemi anlamak için onun şu ihtiyaçlarını anlamak gerek: ■ Gençler arkadaşlık kurma yoluyla, yakın ilişkilerde be­nimsendiğini görmek istemektedir. İleride aile kuracağını görmek, sevilen istenen biri olup olmadığını anlamak iste­mektedir. ■ Anne-baba, öğretmen gibi otorite temsilcilerinden ba­ğımsız kararlar verebileceğini...
8 Mart 2010 - 0 yorum
Çocuklar büyüdükçe arkadaşa verdikleri önem artar. Ye­di yaşlarından sonra arkadaşlarının çocuk üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanır. Özellikle ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz. Çünkü ergenlerin arkadaşları ile ilişkileri, anne-babaları ve öğretmenleriyle kurduğu ilişkilerden farklıdır. Büyükler­le genellikle otoriteye dayalı bir ilişki vardır....
7 Mart 2010 - 0 yorum
Gerçek eğitim Günümüzde eğitim denince aklımıza bir yığın sayıdan, puandan başka bir şey gelmez oldu. Oysa eğitim, sadece so­ru çözmek değildir. Ayrıca bilgi depolamaktan çok daha faz­la bir şeydir; eğitim her şeyden önce insan yetiştirmektir.Şimdi bir örneği inceleyelim, birbirine yakın zekâya...
6 Mart 2010 - 0 yorum
Öğrencilerin kendi kendilerine çalışırken en yaygın so­runlarından biri, zihnin ya da ilginin başka yöne çekilmesi­dir. Dikkatin başka yöne yönelmesi genellikle çalışırken ve­ya okurken evde radyo, televizyonun açılması, kardeşlerinin odasına girmesi gibi dışsal etkilerle oluşur. Dikkatin bu tür dağılmasının önlenmesi için öğrenmele­rini...
5 Mart 2010 - 0 yorum
Hiç kimse istemediği, zevk almadığı bir işi severek yapa­maz. Hele de artık hayatını kendisi yönetmek isteyen ergen­lik çağı çocuğu, sürekli ikazlar ve emirler almaktan hoşlan­maz. Bu nedenle ders çalışma kararını kendilerinin vermesi önemlidir.Öğrencilerin ders çalışmaya başlayamamalarının nederıi "Niçin çalışmalıyım?" sorusuna...
4 Mart 2010 - 0 yorum
Günümüzde eğitim fırsatından yararlanma konusu büyük bir yarış haline gelmiştir. Her yarış gibi bu yarışı kazanmakda strateji ister. Her ne kadar yarış ruhunu abartmayın de­sek de, gelecekleri için bu dönemi iyi değerlendirmelerinin önemini anlatma gerek yok. Çocuğunuzun ulaşabileceği en yüksek...
3 Mart 2010 - 0 yorum
Öğrencilerin bazı yılları diğerlerine göre daha güçtür. Me­sela altıncı sınıf, önemli değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Öğrenci ilköğretimden çıkıp, orta öğretime başlamakta, bir­den fazla öğretmenle ders yapma ve bazen yeni arkadaşlarla tanışma söz konusu olmaktadır. Sekizinci sınıfta ve lise döne-, minde...
1 Mart 2010 - 0 yorum
Ergen kızınız iç dünyasında bir takım güçlü değişiklikler geçirirken, bir yandan da okul ortamında her geçen gün ağırlaşan derslerle boğuşmaktadır. Okul hayatı özellikle bu dönemde çok değer kazandığı için, aileler çocuklarının duy­gularından çok derslerine ilgi göstermektedirler. Günümüzde sınav maratonunun başlangıcı ilkokul...
17 Haziran 2009 - 0 yorum
OKUL ÇOCUĞUNUN SAĞLIĞI Sağlık koruma ve temizlik kurallarına uyuluyorsa, beslenme rejimi dengeliyse, fiziksel-ruhsal yeteneklerine uygun çalışma sağlanıyorsa, temiz havadan ve spordan elden geldiğince çok yararlandırılıyorsa, okul çocuğu sağlıklı olur. Bu saydığımız etkenlerden biri eksilirse, denge bozulur, çocuğun sağlığı da tehlikeye girer. Çocuk et,...
1 Ocak 2009 - 0 yorum
Genç kız iş seçerken nelere dikkat etmeli? 15 yaşındaki genç kızların hepsi okul sıralarında bulunmamaktadır. Bir kısmı evde ev işleriyle meşgul olurken, büyük bir kısmı da iş hayatına hazırlan­maktadır. İş seçimi; okul seçimi gibi çok önemli bir konu olduğu ve insan mutluluğunda...
1 Ocak 2009 - 0 yorum
Okul arkadaşları Okul çevresindeki ilişkiler yalnızca öğrenci-öğretmen ilişkisinden ibaret de­ğildir. Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkileri de çok önemlidir. Bu dönemde okul arkadaşları yepyeni, büyük ve deği­şik bir aile ortamı oluştururlar. Evde anne-babanın otoritesi, ağabey veya ab­lanın egemenliği ve küçük kardeşleri ko­ruma görevi...
1 Ocak 2009 - 0 yorum
Karşı cinsle ilişkiler Karşı cinsle ilk ilişkileri de bu dönem­de başlar. Genç kız, erkek arkadaşları­nın düşünce yapılarım anlamaya çalışıp, onların fikirlerini tartar. İşte ondaki bü­tün bu derin değişimlerden ötürü lise öğ­reniminin önemi büyüktür. Bu dönem, her şeyden önce genç kızın karakterinin...
1 Ocak 2009 - 0 yorum
Genç kız öğretmen ilişkisi Lisede genellikle karışık sınıflarda yani kız ve erkek öğrenciler birarada öğrenim görürler. Lise kız ve erkek öğ­rencilerin birbirleriyle kaynaştıkları, son derece değişik bir ortamdır. Öğren­ciler dikkatli ve eleştirici gözlerle öğretmenlerini süzerler. Onlara güven­meye onları sevmeye hazırdırlar. Henüz...
1 Ocak 2009 - 0 yorum
Genç kız ve okul Herhangi bir aksaklık olmaması halin­de genç kız 15 yaşma geldiği zaman ken­dine bir yol çizmiştir. Seçebileceği çeşitli okullar vardır. Klasik eğitim yapan bir liseye gidebilir, orada fen ve edebiyat kollarına ayrılabilir. Ya da meslek lisele­rinden birini seçebilir....