Kadınlar

Kadınlarda Sosyal Yaşam

15 Eylül 2017 - 10 Adımda Doğal Ve Kusursuz Makyaj için yorumlar kapalı
Merhaba hanımlar. Bugün 10 adımda doğal ve kusursuz makyaj yapacağız. Ama ondan önce makyaj yaparken kaliteli ürünler tercih ediniz. Pazar ürünleri cildinize zarar verebilir. Günlük yaşantımızda makyaj önemli bir faktör. Hayatımızın her köşesinde makyajı kullanıyoruz. Öyle yerler var ki doğal ve kusursuz olan...
15 Eylül 2017 - Kaş Almanın Ve Şekillendirmenin Püf Noktaları için yorumlar kapalı
Kızların en çok yüzde önem verdiği diğer konulardan biri de kaştır. Kaşlarınızı nasıl alıyorsunuz ? Yüz tipinize uygun mu ? Artık kaşlarımızı kuaförlere ya da büyüklerimize aldırmadan kendimiz teknik yöntemlerle alabileceğiz. Kalın ve çok ince kaş modası artık çok eskilerde...
12 Eylül 2017 - Bakımlı ve Alımlı Olmanın Yolları için yorumlar kapalı
Hepimiz çekici ve alımlı görünmek isteriz. Bugün sizlere 10 adımda nasıl çekici bir hanım olabilirsiniz ondan bahsedeceğim. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. 1-Hergün duş almak Hanımlar ortamlara giriyoruz. Kötü kokmak insanların bize itici bir şekilde bakmalarını istemeyiz. Bu yüzden güzel losyonlarla duş jelleriyle...
30 Aralık 2010 - 0 yorum
Küçük Meşgul İnsanlar Leke Yaparlar Aşağıda küçük adamların yaptıkları lekeleri çıkartmak için, denenmiş ve doğru bilgileri sunuyoruz. • Tutkallı fiat etiketleri: Plastik maddelerden alkol veya temizlik sıvısıyla çıkartılabilir. Etiketleri çıkartmak için, yer fıstığı yağı, bebek yağı, yemek yağı veya sıcak sirke kullanın. •...
29 Aralık 2010 - 0 yorum
Küçük Meşgul İnsanlar Leke Yaparlar Aşağıda küçük adamların yaptıkları lekeleri çıkartmak için, denenmiş ve doğru bilgileri sunuyoruz. • Tutkallı fiat etiketleri: Plastik maddelerden alkol veya temizlik sıvısıyla çıkartılabilir. Etiketleri çıkartmak için, yer fıstığı yağı, bebek yağı, yemek yağı veya sıcak sirke kullanın. •...
9 Mart 2010 - 0 yorum
Gençler yetişkinlerden farklı olmak, ailelerinin yaptıkla­rını değil de onlardan daha farklı, daha önce görülmemiş şeyler yapmak isterler. Bu şekilde varlıklarını, yeni bir insan olduklarını ispat etmek isterler. Aslında bu bir nevi yenilikçiliktir. Daha önce görülme­miş, akla gelmemiş bir şey ilk defa...
20 Mayıs 2009 - 0 yorum
ANNENİN GÜNLÜK YAŞAMINI DÜZENLEMESİ Genç anne evine dönmekten büyük bir mutluluk duyar; ama ilk anların mutluluk duygusu çabuk geçer; bebek, varlığını herkese duyurur. Annenin günlük yaşamını düzenleme zamanı gelmiştir: Biberonu hazırlamak, bebeğin üstünü değiştirmek gerekmektedir; gerekmektedir ama kolay değildir; süt, istendiği kadar...
13 Şubat 2009 - 0 yorum
Şimdiye kadar evlilikte aşkın önemini anlatmaya çalıştık. Şimdi de küçük ama önemli birkaç nokta üzerinde durmak is­tiyoruz. Evlilik rayına oturduktan sonra, sevgi ifade eden davranışlarla aradaki bağı canlı tutmak gerekir. Aslında sevgi, aşk, tıpkı bir çiçek gibidir. Sürekli ba­kım, dikkat ister....
8 Şubat 2009 - 0 yorum
Anneler çocuklarının büyüdüklerini bir türlü kabullenemezler. Birçok kadın uzun seneler sorumluluğunu taşıdığı ev­ladının aileden ayrılacağı fikrine alışamaz. Esasında bazı anneler, özellikle er­kek anneleri, çocuklarını gözlerinde yü­celtir ve evlenecekleri kızları bilinçaltı kıskanırlar. Bu durumda, kocanın hali son derece acıklıdır. Çünkü, karısının tarafını...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
İki tarafın, aileleriyle olan ilişkileri, ge­nellikle problemli olur. Daha önce, evli gençlerin ailelerine yakınlaştığını söyle­miştik. Bu durum, özellikle, 20 ile 25 yaşları arasındaki gençlerde görülür. Di­ğer yaşlardaki çocuklar, aile büyükleri­ne zaten rakip gözüyle bakmazlar. Ev­lendikten sonra, gerek erkek, gerekse kadın,...
21 Ocak 2009 - 0 yorum
Ergenlik yılları, ailesine bağımlı küçük bir kızın çocuk doğurma yetisine sahip bağımsız bir kadına dönüşümünün başlangıcıdır. Bu bölümde gördüğümüz gibi bu dönüşüm hormonlarla ilişkili bazı fiziksel değişikliklerin denetimi altındadır. Vücut bundan sonra 40 yaş ya da daha sonrasında menopoz dönemine...
19 Ocak 2009 - 0 yorum
Görümce Görümce kocanın kız kardeşidir. Görümcelerin baba evinde kalacakları süre azdır. Onlar da bir gün gelin olup gideceklerdir. Gelen gelin ise, ölünceye kadar orada kalacaktır. Gelin artık koca evine mal olmuştur. Bunun için gelinin yeri evde köklü ve temellidir. Kaşgarlı Mahmud'a...
17 Ocak 2009 - 0 yorum
Gelin Gelin sözü "gelmek" kökü ile "gelen" anlayışından türemiş bir deyimdir. Eski veya yeni bütün Türk kavimlerinde bu söz "kelin" veya gelin şeklinde söylenir. Dede Korkut'ta dendiği gibi, "oğlu olan evermiş, kızı olan göçürmüş". Gelinin göçtüğü koca evi de, gelinleri kendinden...
17 Ocak 2009 - 0 yorum
Elti Elti, kardeş karıları demektir. Elti sö­zü yalnızca Osmanlı kültür çevresi ile Orta Asya'da Timurlarm Çağatay kültür çevresinde görülüyordu. Etimo­lojisi için burada hemen bir şey söyleye­meyeceğiz. Ancak eltilerin hepsi de el kızlarıdır. Kocaları ve çocukları dolayısıyle, aralarında hafifçe bir rekabet var­dır....
17 Ocak 2009 - 0 yorum
Dulluk Dede Korkut'ta "eski dulun biti, ök­süz oğlanın dili acı olur" deniyordu. Türklerde dulların durumu, Araplar ile Batı'dakilerden çok daha iyidir. Ancak dul, her yerde duldur. Fakat Türk aile töresi, dulun hakkı ile geleceğini gözet­miştir. Gelin Türklerde koca...
16 Ocak 2009 - 0 yorum
Boşanma Türklerde boşama veya boşanma ile il­gili herhangi bir vesika, eski tarih kay­naklarında geçmiyor. Geçen yüzyılda Orta Aşya'daki hayvana Türklerin âdet ve geleneklerini inceleyen araştır­macılar, bu Türkler arasında boşanma­nın yok denecek kadar az olduğunu söy­lüyorlardı. Yavaş yavaş çoğalmaya...
2 Ocak 2009 - 0 yorum
Söz kesme, nişan Söz kesme, nişanlılık devresinin ama­cı, iki gencin birbirlerini daha yakından tanımalarını, aralarında tam bir güven ve anlayış bağı kurmalarını sağlamakta­dır. Ne var ki günümüzde, bu anlayış pek geçerli değil. Gençler nişanlandıkları za­man kesin seçimlerini yapmış oluyorlar ve bunu...
2 Ocak 2009 - 0 yorum
İdeal evlilik yaşı Ve işte aradan yıllar geçti. Öğrenimi­ne devam eden genç kız, kendi eğilimleri ve yetenekleri doğrultusunda bir tercih yaparak üniversite öğrenimine başladı. Çalışan genç kız ise, bu süre içerisinde meslek hayatında uzun bir yol katetti. Ekonomik durumunu düzeltti. Hatta...
2 Ocak 2009 - 0 yorum
Tatil arkadaşlıkları uzun ömürlü değildir Tatiller herkesin bildiği o küçük büyü­lü zaman dilimleridir. Genç kız, bir yaz tatilinde hayatının dönüm noktası olabi­lecek birine rastladığını sanıp yanılabi­lir. Gerçekten kaderine yön verebilecek biriyle de karşılaşabilir. Ne var ki, bu çok ender rastlanabilen bir...
2 Ocak 2009 - 0 yorum
Boş zamanları değerlendirme Şimdiye kadar hep işten ve okuldan söz ettik. Ancak, insan hayatının tamamı okul ve işten ibaret değildir. Dinlenme saatleri de vardır. Günlük çalışma saatlerinden ar­ta kalan zamanlar, hafta sonu tatilleri, yıl­lık izinler, resmî tatiller, insanın eğlenme ve dinlenmeye,...
12