Kadınlar

Kalp Ve Damar Hastalıkları

10 Nisan 2010 - 0 yorum
►Kalp Krizi Kalp krizi, kalp kasını besleyen kanın azalması veya kesilmesi sonucu, kas dokusu öldüğü için meydana gelir. Koroner arterlerdeki (kalp kasını besleyen damarlardaki) kan akışını kesen, genellikle bir pıhtıdır. Eğer kalp kası büyük oranda etkilenmişse, kalp durur. Kalp Krizinin Belirlenmesi Kalp krizinin...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Kolesterol yapabilecek besinlerin bol miktarda yenmesi sonucu kanda biriken yağlı maddelerin atardamar İç yüzeylerine çökmesiyle oluşur. Damarlarda kabartılar ve ülserler meydana gelir. Yağlı madde içinde kireçlenme başlar. Ruhsal gerilimler, hızlı yaşama ve yanlış beslenme bu hastalığın en önemli etkenleridir. Baş dönmesi,...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kanda pıhtılaşmayı etkileyen bir çok hastalık vardır. Büyük çoğunluğu ender hastalıklardır. Karmaşık isimler alırlar. Pıhtılaşma bozuklukları içerisinde hemofilinin önemli bir yeri vardır. Hemofili tek bir hastalık değildir, üç ana türü ve bunların da bir çok alt türleri vardır. Hemofili, kanda...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalp, bütün kanı aorta pompalar ve görevi de orada biter. Aorta hızla gelen kan, o anda diğer damar yollarıyla vücuda dağılır. Damarlar bir çok dala ayrılıp 2.5 cm' lik aorttan daha çok dar bir duruma gelirler. Bu kılcallarda çok geniş...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalp grafisi ya da elektrokardiyogram kalp hastalıklarının zamanında belirlenebilmesi arttırmıştır. Çocuk kalbi elektrokardiyogramın özellikleri büyüklerinkinden biraz farklılık gösterir. Doğuştan kalp hastalıklarının tanısının konulmasında akciğer grafisinin yanısıra elektrokardiyogram da çekilir. Zamanında kalp hastalığı tanısı konur. Ayrıca daha değişik bir takım tetkiklerin...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
İvegen Romatizmal Ateş: Eskiden daha fazla oranda görülen romatizmal ateş ülkemizde Sağhk Ocaklarının ve Sağlık Evi ebelerinin çalışmaları sayesinde giderek azalmaktadır. Çok önemli sonuçlar vermesi, kalpte ve böbrekte olumsuz, sonuçlan yaratması ile önemli bir hastalıktır. Romatizmal ateş bademciklerde yerleşen streptokok...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalbin Sağda Olması: Kalp soldadır. Amma diğer organlarla birlikte kalbin sağda olduğu görülmüştür. Kimi zaman da kalp tek başına ters tarafta yer alır. Bir özelliği yoktur. Sadece organlardan sağda olacaklar solda, solda olacaklar sağda yer almıştır. Çekilen röntgen filmi ve dinleme...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Aort'un Çatallanması: Bu bozukluk erkek çocuklarda daha çok görülür. İnen aorta bölümünde çatallaşma olur. Diğer kalp gelişim bozukluktan ile birlikte olan tipi sıktır. Aortada basınç değişimleri normal kan basıncının sürdürülmesini engellediğinden önemlidir....
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalbin yeterince kan pompalayamaz, hücrelerin oksijen ihtiyacını sağlayamadığı zaman, kalp yetmezliği meydana gelir. Kalp debisinde dakikada pompaladığı kan miktarında azalma olur. Bazı kalp debisinin artmasına rağmen yetersiz olduğu görülür. Metabolizma arttığı için kalbin pompaladığı kan miktarı yetmemektedir. Doğuştan kalp bozukluklarında enfeksiyonlarda...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
1. Morarma: Akciğer hastalıklarında sık görülür. Kalp, damar hastalıktannın da en önemli bulgu-lanndandır. Daha çok dudaklarda, ağız içerisinde ve tırnaklarda görülür. Morarma, hücrelere yeteri kadar oksijen iletilmediğini gösterir. Kanda oksijeni hemoglobin taşır. Hemoglobin oksijene yeterince doymazsa morarma ortaya çıkar. Bazen hastanın...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Doğuştan Kalp Bozukluğu: Doğuştan sonra iki büyük damar arasında bulunan açıklık normalde kapanmalıdır. Çünkü artık bebeğin kendi dolaşım sistemi görevini yapmaya başlamıştır. Bu görevi yerine getirebilmesi için söz konusu deliğin kapanması gerekir. Eğer bu delik kapanmazsa oksijensiz kanın diğer oksijenli...
17 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kalp, vücudun her tarafından gelen kanı akciğerlere, akciğerlerden döndükten sonra yine vücuda yürütmeye yarayan, böylece kan dolaşımını-sağlayan emme basma tulumba durumundaki kasılan organdır. Kalp, akciğerler ortasında göğüs kemiğinin hemen arkasındadır. İçi boş bir kas kütlesi olup sol ve sağ olmak...
14 Nisan 2009 - 0 yorum
İLK ÜÇ AYDA GEBE KADININ SAĞLIK KORUMASI Gebelik döneminin büyük sakıncalar çıkmadan geçmesi için, hekimin öğütlerine uymak gerekir. Bu öğütlerden bazısı gebelik boyunca, bazısı yalnızca başlangıç dönemi için geçerlidir. Gebelikte tartılma Beden ağırlığını bir saplantı haline getirmek gerekmez, ama düzenli olarak denetlenmesi gerekir....
10 Mart 2009 - 0 yorum
KALP AKTARIMLARININ SONUÇLARI Prof. Shumway'ın ekibinin (Stanford üniversitesi) yayınladığı bir istatistiğe dayanılarak, günümüzde, kalp aktarımı yapılmış hastaların yüzde 50'sinin bir yıldan çok yaşayacakları söylenebilir. Ölümler çoğunlukla ilk 2 ayda yerahr; ölüm nedenleri, tekrarlayan red olayları ya da akciğer enfeksiyonlarıdır.Kalp aktarımının geleceğini,...
9 Mart 2009 - 0 yorum
KALP AKTARIMI Kalp aktarımı, hastanın (alıcı) güçsüz kalbini, kalbi sağlam ölü bir kişininki (verici) ile değiştirmeyi amaçlayan bir ameliyattır.İlk denemeler 1912'de yapıldı. Hayvanda ilk kalp aktarımı denemelerini Lyonlu cerrah Alexis Carrel gerçekleştirdi: Önce tavukta, sonra da köpekte. Bu dönemden Birinci Dünya...
9 Mart 2009 - 0 yorum
BEDEN DIŞI DOLAŞIM 1954'te A.B.D li cerrah Lillehei'ın ortaya koyduğu bu teknik, kalp cerrahisini tümüyle değiştirmiştir; çünkü, o tarihten sonra, açık kalp ameliyatları yapma olanağı doğmuştur.Beden dışı dolaşım aygıtı, ameliyat süresince, kalbi dolaşım pompası işlevinden kurtarmayı sağlar; bu da, kalbi bütünüyle...
9 Mart 2009 - 0 yorum
KAPALI KALP CERRAHÎSİ Girişim normal olarak atan kalbe yapılır. Özellikle kalp dışzarı ameliyatlarını ve ikili kapak darlığının cerrahi tedavisini kapsar.Kalp dışzarı cerrahisi ya da kalp dışzarı çıkarma (perikardektomi) Bu ameliyat, ön yatay bir kesiyle göğüs kafesi açıldıktan sonra, kalp hareketlerini kısıtlayan kalp...
8 Mart 2009 - 0 yorum
KALP CERRAHİSİ Kalp damar cerrahisinin gelişimi yenidir. Kalbe ilk cerrahi girişimler XIX. yüzyılda başlamışsa da, Gross, akciğer atardamarı ile aort arası bir kısadevreyi (atardamar kanalının kapanmamış olması) bağlamayı, ancak 1938'de gerçekleştirebilmiştir. Bu, ilk kapalı kalp ameliyatıdır.Kapalı kalp cerrahisinde bir başka temel...
7 Mart 2009 - 0 yorum
KAPALI KALP CERRAHÎSİ Girişim normal olarak atan kalbe yapılır. Özellikle kalp dışzarı ameliyatlarını ve ikili kapak darlığının cerrahi tedavisini kapsar.Kalp dışzarı cerrahisi ya da kalp dışzarı çıkarma (perikardektomi) Bu ameliyat, ön yatay bir kesiyle göğüs kafesi açıldıktan sonra, kalp hareketlerini kısıtlayan kalp...
7 Mart 2009 - 0 yorum
KALP YARALANMALARI Kalp dışzarı yarası küçükse, kan toplanması yalnızca kalp dışzarı boşluğunda kalacak ve kalp dışzarı boşluğunda kan toplanması (hemöperikard) klinik .tablosunu gerçekleştirecektir. Ama kalp dışzarı boşluğu sınırlı olarak genişleyebilir ve en çok300 mi kan kapsayabilir olduğundan, kalp dışzarı boşluğunda kan...