Kadınlar

Kanser Hastalıkları ve Tedavisi

18 Şubat 2010 - 0 yorum
Stres göğüs kanserine neden olur mu? Pek çok bilimsel araştırmada, kanser ile stres arasında bir bağlantı olup olmadığı incelenmiş ancak stresin kanser nedeni olduğuna dair kesin kanıt bulunmamıştır. Yoksul­luk, boşanma, işsizlik gibi strese neden olan olaylar, gün­lük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız hadiselerdir...
17 Şubat 2010 - 0 yorum
Beslenmenin kanserin oluşmasındaki rolü, giderek da­ha fazla araştırmacı tarafından incelenir olmuştur. İngilte­re Kanser Araştırma Kurumu, yürütülen araştırmalann kanser vakalanmn 9610 ila 70'inin diyet değişikliğiyle önlenebileceğini gösterdiğini belirtmiştir. Ancak bu tür bir araştırmayı yürütmek için, insanlann beslenme biçimlerini randomize kontrol testleriyle...
16 Şubat 2010 - 0 yorum
Bazı kadınlar, göğüs kanseri dolayısıyla iki göğüslerini birden kaybetmekten korkarlar. Bu korkulan genellikle kendilerinin ya da yakın bir akrabalarının bozuk bir gene -BRCA1 ve BRCA2- sahip olduğunu öğrenmiş olmalarına dayanır. Bu iki gen, göğüs kanserine yakalanma riskini arttırdığından, bazı kadınlar...
13 Şubat 2010 - 0 yorum
Göğüs kanserini teşhis etmek bazen kolay olmaz. Çün­kü hamilelik süresince kadının göğsünde meydana gelen değişiklikler, kanser belirtilerini gizleyebilir. Ayrıca bu sıra­da, mamogram gibi bazı standart teşhis araçları bebeğe za­rar verebileceği için kullanılmaz. Kadının, başka zamanlarda olduğu gibi, hamilelik süre­since de göğsünün...
8 Şubat 2010 - 0 yorum
Sözlüğe göre 'kemoterapi', hastalıkların te­davi edilmesi için kimyasalların kullanılması demektir. Ancak biz bu terimi sadece hüc­releri öldüren ve kanseri tedavi etmekte kullanılan sitotoksik kimyasallar İçin kullanı­yoruz, Bu bölümde kemoterapinln nasıl İşle­diği ve bazı göğüs kanseri vakalarında kul­lanılırken bazılarında neden tercih...
5 Şubat 2010 - 0 yorum
Yeni geliştirilen ve hâlâ araştırmaları devam eden bu yöntemde, cerrah radyoaktif ya da renkli bir sıvıyı kanser olan bölgeye enjekte eder. Sonra bu sıvının lenf bezleri içinde izlediği yol takip edilir ve sıvının ulaştığı ilk düğüm belirlenir. Eğer kanser yayılmışsa,...
3 Şubat 2010 - 0 yorum
NHS Kanser Görüntüleme Programı, kadınların ay için de farklı zamanlarda göğüslerini nasıl hissettiklerini ve nasıl göründüklerini bilmelerini tavsiye etmektedir. Böylece göğüslerinde oluşacak herhangi bir anormalliği de fark edebileceklerdir. Aynı şekilde erkekler de, göğüs dokularındaki değişiklikleri tespit etmek için tetikte olmalıdırlar. Göğüs...
2 Şubat 2010 - 0 yorum
Göğüs kanserinin görülme sıklığı nedir? Göğüs kanseri, günümüzde bir hayli yaygınlık kazan mış hastalıklardan biridir. Örneğin ingiltere'nin herhangi bir bölgesinden bir grup insanla konuşursanız, hepsinin de yakın çevrelerinde aile bireylerinden biri, bir arkadaşlan, komşulan ya da iş arkadaşlan içinde yaşanan bir...
31 Ocak 2010 - 0 yorum
KANSERE ÖNLEM Yumruları olan besinler ve tohumlu besinlerin, yer elması, patates, soğan gibi yumrulu besinlerin, kuru fasulye, nohut gibi diğer bakliyat gibi besinlerin tümör oluşumuna engel olduğu sebze ve meyve ağırlıklı bir diyeti öneririz. Ayrıca beta-karoten adıyla bilinen ön vitamin olan...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Kemik iliğinde görülen olumsuz değişimlerle ortaya çıkan ve halk arasında kan kanseri adıyla bilinen bir kanser türü. Her yaşta ortaya çıkmasına rağmen, daha ziyade 2 ila 10 yaşları arasındaki çocuklarda görülür. Kan kanserinin teşhisi, kemik iliğinde ve kanda çok sayıda...
20 Temmuz 2009 - 0 yorum
BRONŞ EPİTEL YOMASI İyicil ve kötücül urlar arasında bronş epitel yoması (ya da. bronş adenomu) adıverilen ve bazı özellikler gösteren bir ur bulunur. Gerçekte bu ur çok yavaş gelişir, ender olarak uzak yayıma yapar ve kötücüllüğü sınırlıdır. Bütün bunlar nedeniyle,...
16 Mart 2009 - 0 yorum
Bütün lopçuğa (solunum bronşçukları, hava keseleri ve kese kanalları) yaygın biçimde yerleşen yıkım ve genişlemedir. Buna paralel olarak kılcal damar ağı da yıkılır. Küçük çaplı bronşçuklar genellikle genişlemişlerdir. Aynı biçimde büyük ve orta boy bronşlarda da genişlemeler görülür. Bozunlar 4'te...
16 Mart 2009 - 0 yorum
Bu urlara çok seyrek raslanır başlıca 5 grup oluştururlar.Yağ dokusu urları (lipomlar) kıkırdak urları (kondromlar)bağdokusu urları (fib romlar)hamartomlariyicil epitel urları (papillom lar). Yağ dokusu urları Yağ dokusundan gelişen urlardır. Bronş yag dokusundan doğan yağ dokusu urlarına ender raslanır...
14 Mart 2009 - 0 yorum
AKCİĞER KANSERİ Solunum siteminin akciğerler dışında kalan üst parçalarının kan­serlerine baş ve boyun kısmında temas etmiştik. Solunum sisteminin içinde en önemli olan ve bir çok ülkelerde gittikçe daha çok artan ve maalesef çok sayıda ölümlere neden olan akciğer kanseridir. AKCİĞER BRONŞ KANSERLERİ Daha...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
SAĞ KARINCIK YETMEZLİĞİ Sağ karıncık yetmezliğinin klinik belirtilerini anlayabilmek için biraz fizyopatolojik bilgi gereklidir. Bu hastalıkta sağ karıncık iyi boşalamaz. Bu durum kalp atım hacminin düşmesiyle ve gevşeme sonunda sağ karıncık basıncının artmasıyla belirlenir. Pompalamadan sonra, sağ karıncıkta kalan kan hacmi...
13 Şubat 2009 - 0 yorum
FALLOT DÖRTLÜSÜ Mavi hastalık biçimlerinin en sık görülenidir (mavi hastalık durumlarının 2/3'ü). Bu kalp hastalığı, adının da belirttiği gibi 4 çeşit oluşum bozukluğunu birleştirir. Akciğer atardamarı konisinde, bazen de akciğer atardamarı deliği düzeyinde akciğer atardamarı darlığı; karıncıklararası bölme açıklığı; aort deliğinin iki...
11 Ocak 2009 - 0 yorum
Uretra, torbada toplanan idrarı dışarıya atan kanaldır. Fizyolojik deyimle işeme yoludur, idrar sisteminde şekil ve yapı olarak böbrek­ler, idrar yolları ve mesane erkekte ve kadında aynıdır. Ancak, uret­ra -kadınla erkek arasında ayrıcalık gösterir. Erkek, uretrası, mesanede haşlar prostatın içinden geçer, peni­se...
10 Ocak 2009 - 0 yorum
Palyatif tedavi işe yarar mı? Evet, bazı kişiler şikayetlerinin en az düzeyde tutulması için uygulanan düzenli palyatif tedaviyle yıllarca yaşayabilmek­tedir. İyileştirilememe demek, yaşadığınız müddetçe, size hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmemektedir.
10 Ocak 2009 - 0 yorum
Palyasyon ne demektir? Palyasyon ya da palyatif tedavi, kanserden kurtulmaktan ziyade ağrı gibi şikayetleri kontrol altına almak ya da hafifletmeye yarayan bir tedaviyi tanımlamaktadır.
10 Ocak 2009 - 0 yorum
Metastaz ne demektir? Metastazlar ya da kısaltılmış şekli ile 'metler' sizin nükseden ya da ikincil kanserlerinizi tariflemeye yarayan sözcüktür. Orijinal ya da primer kanserinizin yayılmış olduğu anlamına gelir. Metastazlar, vücudun başka bir bölgesinde (uzak metastazlar) ya da daha önceki ile aynı...