Kadınlar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

12 Eylül 2009 - 0 yorum
Sesin tamamen kaybolması (afoni) veya kısılmasının sebebi, ses tellerinin hastalanması veya ses telleri sinirlerinin bozulmasıdır. Çeşitli gırtlak hastalıkları, üzüntü, sıkıntı, stres, çok konuşmak ya da bağırmak, çok soğuk veya sıcak içmek gibi bir takım sebepler ses kısıklığına sebep olabilir. Aşağıdaki...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
İki çeşit sağırlık vardır. Birincisine iletme sağırlığı denir. Bu tür sağırlık, kulağın ses dalgalarını iç ku-lağa ileten kesimdeki bir yapı bozukluğu veya bir hastalıktan ileri gelir. İkinci çeşit sağırlık ise, kulağın sesleri algılayan kesimindeki yapısal bir bozukluk veya hastalıktan ileri...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Aniden gelen ve genellikle başın sağ ya da sol, bir tarafinı etkileyen şiddetli baş ağrısıdır. Bu sebeple migrene yarım baş ağrısı da denir. Baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları da ortaya çıkar. Migren krizleri bir saatten üç...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Kulak ağrılarının yaygın sebebi mikroplanmalardır. Kulağa yabancı madde sokmak, kulak kirini tırnakla, saç tokası veya şiş gibi sivri uçlu cisimlerle temizlemek, dış kulağın mikrop kapmasına ve ağrımasına yol açar. Orta kulak hastalıkları nezle, grip, bademcik iltihabı, tükürük bezlerinin şişmesi, kızamık...
12 Eylül 2009 - 0 yorum
Bir üst solunum sistemi hastalığıdır. Burunda yanma ve akıntı; boğazda kızarıklık, hafif öksürük ve hapşırık; başta, bel, kol ve bacaklarda ağrı; kemiklerde sızlama, bazen yüksek ateşle kendini gösterir. Çoğu zaman ateşsiz olarak başlayan bu hastalık, her sene değişik virüslerle bulaşır. Aşıları...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Yarık Damak ve Yarık Dudak: Doğuştan olan bozukluklar arasında en yaygın olanı yarık damak ve yarık dudaktır. 600 doğumda bir bu tip bozukluk görülür. Nedeni kesinlikle bilinmemektedir. Genetik ve çevresel bir takım etkenlerin sonucu ortaya çıktığına inanılır. Ailede yarık damak...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Boığaz, boynun ön bölümü ve bu bölümü meydana getiren organların tümüdür. Burun boşluğunun arkasından başlar, ağız boşluğunun arkasından geçer, dil kökünün ardından önde gırtlak, arkada yemek borusu olarak iki bölüme ayrılan bir borudur. Boğaz, besinleri yemek borusuna iletmekle kalmaz, dışarıdan...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Dermıid Kist: Gelişim sırasında epiderm kalıntılarının bulunduğu yapıları içeren bir kisttir. İçerisinde kıl foliküleri, ter bezleri, sebase bezler bulunur. Burnun sırtında bir tümör kütlesi biçiminde olur. Kimi zaman üzerindeki bir açıklıktan sürekli sızıntı yapabilir. Eğer burun içerisinde bulunursa çok yaygın...
13 Ağustos 2009 - 0 yorum
Burun, solunum aygıtının ilk bölümüdür. Alınla üst dudak arasında çıkıntı şeklinde bir koklama organıdır. Burun içerisinde sapan kemiğiyle ayrılan iki burun boşluğu bulunur. Hava, solunum sırasında bu boşluklardan geçerek yutağa ulaşır. Burun boşluğunun üst bölümünde koklama organı bulunur. Koku duyusu...
12 Ağustos 2009 - 0 yorum
Seröz Ortakulak Yangısı: Oluşumu tam bilinmeyen bir hastalıktır. Östaki borusunun ağız içine açılan ucunda tıkanıklık meydana gelmesi sonucu, ortaya çıktığı bilinir. Bu durumda ortakulak yeterince havalanamaz ve minicanlıların üremesi için, iyi bir ortam oluşturur. Her zaman mini-canlı üremeyebilir. Minicanlı üreme-diği...
12 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kulakta Yabancı Cisimlerin Bulunması: Çocuklar yabancı cisimleri sık sık kulaklarına kaçırırlar. Böyle bir durumda hemen hekime götürmelidir. Ancak, halkın sık yaptığı büyük bir yanlış vardır. Kulağa, nohut, fasulye, buğday v.b. şeyler kaçtığında kesinlikle kulağa su damlatılarak çıkarılmasına çalışılmaz. Bunlar su...
12 Ağustos 2009 - 0 yorum
Dış Kulağın Doğuştan Gelişme Bozuklukları: Kulak kepçesi, hem dış kulak yolunun korunmasını hem de sesi toplayarak, iç kulağa iletilmesini sağlar. Doğuştan bozukluklarda kulak kepçesinin basit şekli bozuklukları yanısıra yapısal değişikleri de görülür. Bu değişiklikler tek ya da çift taraflı olabilir....
12 Ağustos 2009 - 0 yorum
Kulak üç bölüme ayrılır. Üstü deri ile kaplı kıkırdak yapılı ve girintili çıkıntılı olan kulak kepçesi ile şakak kemiği içinde ortakulağa doğru giden kulak yolundan oluşan dışkulak, şakak kemiğinin iç bölümünde iki santimetre çapında kemiklerin (çekiç, örs, özengi) bulunduğu ortakulak...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Dış kulak iltihapları: Sık raslanırlar. Kulak zarını etkilemez, dış kulak yolu derisini etkiler ve özel tedavi gerektirirler. Nedenleri çeşitlidir (kaşırken oluşan yaralar, egzama, impetigo). Hastalık etkeni stafilokoktur. Muayenede dış kulak yolunun irin dolu...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
İvegen gırtlak iltihapları (akut İarenjit), çocukta en sık görülen gırtlak hastalıklarıdır; aşağı yukarı tümü virüs kökenlidir. Ama, grip özellikle kentsel bölgelerde çok görülmekle birlikte, ivegen gırtlak iltihabı ihtilatıyla sonuçlanmasına ender rastlanır. Birkaç gün önceden nezle ya da enfeksiyonlu bir dönem olabilir....
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Yutak bademciklerinin (burun etleri) alınması, genellikle gereksiz bir girişimdir. Burun-boğaz iltihaplarının üst üste tekrarlaması ve çocuğu kış aylarında rahat bırakmaması sonucu, annenin sabrının tükenerek öteden beri yaygın biçimde bütün hastalıkların nedeni olduğuna inanılan yutak bademciklerinin alınmasını istemesi, anlayışla karşılanabilir; ama...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Bademciklerde virüs ya da bakteri enfeksiyonuyla nitelenir, özellikle 3 yaşından sonra, küçük salgınlar halinde görülürler. Başlıca klinik belirtiler yüksek ateş (39-40°C), yorgunluk, boğaz ağrısı, yutkunmada ağrı, bazen de kulağa doğru yayılan ağrılardır. Dil beyazdır. Bademcikler de şişer ve değişik görünümler...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Sinüslerin, yani üst çene kemiğindeki, kalbur kemikteki ya da alın kemiğindeki oyukların enfeksiyonuna, sinüs iltihabı (sinüzit) adı verilir. İvegen alın sinüsü iltihabı: 3 yaşından önce görülmez; yalın bir nezle gibi başlar. Bununla birlikte, dikkat çekici bazı belirtiler verir. Alın bölgesinde baş...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Anneden aldığı antikorlar süt bebeğinin bünyesini korumakta olduğundan, 5 aydan önce pek görülmezler. Yaşamın ikinci altı ayında ve salgın hastalık biçiminde sonbahar sonunda, kış aylarında ve ilkbahar başlangıcında ortaya çıkarlar. Süt çocuğunun çevresinde okula giden daha büyük çocuklar olduğu ölçüde,...
3 Ağustos 2009 - 0 yorum
Burun kanamalarının (epistaksis), pıhtılaşma bozuklukları enfeksiyon hastalıkları (kızamık sık sık burun kanaması yapar), travma, ya da yerel hastalıklar (damar uru) türünden belirli nedenlere bağlı olmasına ender raslanır. Çoğunlukla yapısaldırlar, yani küçük bir damar beni ya da kılcal damar genişlemesiyle bağlantılıdırlar. Kanama...
12