Şifalı Bitkiler

2 Ekim 2009 - 0 yorum
Kavza Kökü Papatyagillerfamilyasındandır. Diğer adları Ak behmen. Beyaz kuduzotu, Kavza kökü. 60-150 cm boylarında, dik gövdeli, dallı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Bitkinin ortasındaki yumurtamsı yapraklar dipteki ve üsttekilere göre daha iricedir. Çiçekleri dal uçlarında dağınık şemsiyemsi ve sarı renklidir. Çiçeklerinin ve kökünün...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yürek Yaprağı Taşkırangiller familyasındandır. Diğer adı Bataklık yürek yaprağı. 10-40 cm boylarında, dipte yüreksi ve rozet yapraklan olan, uzun bin sapın ucunda 5 taçyaprakh, büyük beyaz tek çiçekler açan, soğanı aracılığıyla çok yıllık, otsu bir bitkidir. Çiçeği taşıyan uzun sapın ortalarında, sapı...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yünlü Aspir Papatyagiller famiiyasmdandır. (Carthamus, İbraniceden gelir ve "boya" demektir. Tür adı lanatus ise "yünlü, pamuklu" demek.) 20-60 cm boylarında, dallı gövdeli, temmuz-ağustos aylarında, 20-30 mm çapındaki kömeçler halinde altın sarısı çiçekler açan, kötü kokulu, bir yıllık, otsu bir bitkidir. Almaşık dizilişli, derin...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yünlü Adaçayı Ballıbabagiller famiiyasmdandır. (Aethiopis, "Etiyopya'yla ilgili, Etiyopya'da yetişen" demektir Salvia'nınsa "kurtarıcı" demek olduğunu daha önceleri de söylemiştik. Demek ki burada "Etiyopyalı kurtarıcı" var karşımızda!) 30-100 cm boylarında, güçlü gövdeli, yünlü gibi beyaz dallı, mayıs-ağustos aylarında, dik ve sert bir sapın ucunda,...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yüksük Otu Sıracaotug iller famil-yasındandır. (Digitalis, Latincede yüksük, yüzük demek; bu ad bitkiye çiçekleri yüzüğe benzediği için verilmiştir.) Büyük çiçekli yüksük otu {Digitalis grandiflora): 100 cm boylarında, tüylü yapraklı, kirli sarı ya da yeşilimsi çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Birinci yıl bitkinin...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yulaf (Avena satha) Buğdaygiller familyasındandır. 50-150 cm boylarında, boğumlu gövdeli, bir yıllık, otsu bir tarım bitkisidir 2-1 1 çiçekçikten oluşma gevşek salkım halindeki çiçeklerinden 1-3 adedi taneye döner. Ülkemizin çoğu kesimlerinde, en çok da Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, Konya,...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yohimbin Bitkisi Otu Kökboyasıgillerfamilyasındandır. 30 metre boylarında, esmer-kırmızı kabuklu, uzunca eliptik yapraklı, küçük sarı çiçekli, meşeye benzer, hepyeşil bir ağaçtır. Batı Afrika kökenlidir, en çok Kamerun'da, Zaire'de, Gabon'da yetişir. Cinsel gücü artırıcı ve halüsinasyon yaratıcı etkileriyle Afrika'da çok eski tarihlerden bu yana...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yoğurt Otu (Gali um ver um) Kökboyasıgüler familyasındandır. Diğer adları Sünnetlice otu, Sarı Yoğurt otu, Hakiki Yoğurt otu. 20-80 cm boylarında, dik ve dört köşe gövdeli, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yaprakları kısa ve sivri uçlu; haziran-eylül aylarında açan altın sarısı çiçekleri gövde...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yıldız Anasonu Manolyagiller famüyasın-dandır. Diğer adları Badiyane, Çin anasonu. (Latince illîcium, "çekicilik, güzellik" demek; verum ise "gerçek, hakiki". Bitkinin öncelikle görünüş güzelliği, meyvelerinin ilginç biçimi, baharat olarak kokusu ve lezzeti, bilim insanlarını da etkilemiş, içlerinde uyuyan romantizmi ortaya çıkarmış olmalı ki, bizim...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yılan Yastığı Yılanyastığıgiller famil-yasındandır. Diğer adları Yılanbıçağı, Yılan kavı. Yılan ekmeği, Fil kulağı, Buzağı otu. {Arum, Latincede bir besin adı olan aron sözcüğünden geliyor; itdlicum ise söylemeye gerek varsa "İtalyan" demek.) 30-50 cm boylarında, yumru koklu, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Uzun saplı,...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yılan Otu Düğünçiçeğigiller familyasındandır. Diğer adları Hohoş, Kızılderili otu. Tahta biti otu, Karayılan otu, Black cohosh. 120-220 cm boylarında, eğrelti otlarının yapraklarına benzeyen dişli kenarlı, parçalı, iri yaprakları olan, çokyılhk, otsu bir bitkidir. Ağustos-ekim aylarında açılan, 60 cm uzunluğa erişebilen, başak biçiminde...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Alabalık Zambağı (Eıythronium ameıicanum) Zambakgiller familyasındandır. Diğer adları Köpekdişi menekşesi, Kuzudili, Alabalık zambağı. 15-20 cm boylarında, genellikle esmer benekleri olan, saplı uzun yapraklı, soğanlı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Soğanın dış yüzeyi açık esmer, içi beyazdır. Nisan sonuyla mayıs arasında tek tek...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yılancık (Salvia virgala) Ballıbabagiller familyasındandır. 80-100 cm boylarında çok dallı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Bir adaçayı türüdür. Saplı, uzunca, yumurtamsı yaprakları dipte rozetsi, bir araya toplanmış haldedir. Başaksı demet oluşturan mor-mavi çiçeklerini temmuz-ağustos aylarında açar. Türkiye'de yaygın olarak bulunur. Tohumla ya da gövdeden...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yılan Bıçağı Yılanyastığıgiller famiiyasındandır. Diğer adları Dana ayağı, Adi yılankökü. 40-90 cm boylarında, uzun saplı ve parçalı yaprakları olan, yumrulu (soğan), çok yıllık, otsu bir bitkidir. Nisan-haziran aylarında açan, dış yüzü yeşil, içi koyu kırmızı olan iri çiçekleri, çürük et " kokulu, ama...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yer Fıstığı (Arachis hypogaea) Baklagiller familyasındandır. 20-70 cm uzunluğunda, dik ya da yatık, bir yıllık, bir tarım bitkisidir. Gövde ve dalları tüylüdür, yaprakları iki çift yaprakçıktan oluşur. Küçük sarı çiçekler açar. Çiçek saplan bir süre sonra yere eğilir ve toprağın içine...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yer Elması Papatyagiller famil-yasındandır. Bir buçuk-iki metre boylarında, sık dallı, kaba yapılı, çok yıllık, bir tarım bitkisidir. Yumru kökleri sebze olara k değerlendirilir, ince, uzun, yumurtaınsı yaprakları 10-20 cm uzunluktadır. Ağustos-kasım aylarında gösterişli kömeçlerden oluşma 5-7.5 cm çapında çiçekler açar, bunlar ufak...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yer Sarmaşığı (Glechoma hederacea) Gebreotugiller familyasın-dandır. {Glechoma, Yunancada "tatlı, hoş" demek olan glucus sözcüğünden mi, yoksa eskiden bir nane adı olan glechon sözcüğünden mi geliyor tartışmalı. Hederacea ise, "sarmaşık" demek.) 5-25 cm boylarında, sürünücü yapıda, boğumlarından yerde tekrar kök salarak 1 metreyi aşacak şekilde...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yenidünya Gülgiller familyasındandır. Diğer adları Malta eriği, Japon muşmulası. 8-10 metre boylanabilen, hepyeşil, tüylü yapraklı bir ağaççıktır. Genç ve gevrek dallar da tüylüdür, bunlar zamanla sertleşir ve tüylerini döker. Yenidünya ağaçları iyi meyve vermesi için fidanken aşılanır. Aşılandıktan iki-üç yıl sonra meyve vermeye...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yenibahar Mersingiller familyasındandır. Jamaika biberi de denir. 10 metre boylarında; karşılıklı dizilişli, parlak koyu yeşil, iri, uzunca ve sert, defne yapraklarını andıran yapraklarını kışın dökmeyen bir ağaçtır. Yaza doğru dal uçlarında ya da yaprak koltuklarında 5-8 cm çaplı beyaz çiçekler açar. Bunlar...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yay Ağacı Blgnoniaceae familyasındandır. (Dünyadaki yaygın adı "Pau d'arco", kökeninde "Yay ağacı" anlamına gelir.) Bir diğer adı da Lapacho. 6-1 5 metre boylarında, tek ve gri gövdeli, yumurtamsı 5-7 parçalı yapraklarını kışın döken bir ağaçtır. Üçüncü yılından itibaren, yapraklarından önce pembe-kırmızı çiçekler...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yavşan Otu (Veronica hederifalîa) Sıracaotugiller familyasındandır. Diğer adları Adi yavşanotu, Yavşağan, Havşan, Tavşan. {Veronica, Yunanca-Latincede "gerçek, hakiki" demek olan verus ile "görüntü, imge, imaj" demek olan eikön sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir; Batı kültüründe bayan adı olarak da yaygındır. Ayrıca 4 Şubatlarda kutlanan bir...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yarpuz (Mentha pulegİum ya da Hedeoma pulcgiokies) Ballıbabagiller familyasındandır. Diğer adları Fi I is kin, Pülüskün, Narpuz, Yabani nane. (Mentha, Yunan mitolojisinde kıskançlık sebebiyle bitkiye dönüştürüldüğü anlatılan, orman ve su perisi Menthe'den; pulegium ise, Latince "pire" anlamına gelen pu/ex sözcüğünden gelir, bitkinin...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yara Otu (Sedum telephium) Damkoruğugiller familyası ndandır. Diğer adlan Büyük damkoruğu, Kulak otu, Camus kulağı, At kulağı, Manda kulağı. 30-40 cm boylarında, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yapraklan etli sulu (sukulent), şemsiyemsi çiçekleri dal uçlarında, genellikle pembe ya da bazen j beyazdır. Bitki Kars...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yapışkan Otu Isırgangiller familyasındandır. {Parietaria, Latince "duvar" demek olan paries'ten gelir.) 10-30 cm boylarında, kırmızımsı, dik ya da yayvan dallı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Sivri uçlu, yumurtamsı, saplı, almaşık, tam yapraklan; temmuz-ekim aylarında yaprak koltuklarında yumacık halinde açan, kıllı-tüylü, yeşil ya...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yanardöner Çiçeği (Centaurea tchihalcheffii) Papatyagıller familyasmdandır. (Bir peygamber çiçeği türüdür.) 30-40 cm boylarında, tabandan dallanan, bir yıllık otsu bir bitkidir. Mor-kırmızı renkli çansı çarpıcı görünüşlü çiçekleri vardır. Dıştaki çiçekler pembemsi kırmızı (kuruyunca mor), huni biçimli, çentikli kenarlı; içerdeki çiçeklerse beyaz ve polen...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yalancı Dişotu Maydanozgiller famiiyasındandır. 25-100 cm boylarında, beyaz çiçekli, bir yıllık, otsu bir bitkidir. Meyveleri 1.5-2 mm uzunluktadır. Bilinen diş otundan farkı olgunlaşma sırasında meyve saplarının kalınlaşmaması ve demet halinde olmamasıdır. Meyvelerin bileşiminde acı madde, sabit yağ, reçine ve furokumarin türevleri bulunur. İştah açıcı...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yalancı Boynuz Otu (Adıitın vernalis) Düğünçiçeğigiller familyasında ndır. Diğer adı Sarı sülün gözü. 20-40 cm boylarında, tüylü, derin parçalı, ince yapraklı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Mayıs-haziran aylarında, dal uçlarında, siyah ortalı, sarı, göz alıcı, tek çiçekler açar. Erken ilkbaharı müjdeleyen bir süs...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yakı Otu Küpeçiçeğigiller familyasındandır. Diğer adları Çayır gülü, Mera gülü. (Epilobium, bir yoruma göre, "hardaIsı yemişli menekşe" demektir; angustifolium ise "dar yapraklı".) 20-70 cm boylarında, çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkidir. Şerit yapraklı, seyrek tüylüdür. Haziran-temmuz aylarında pembe çiçekler açar. 150-2000 metre...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani Tütün Patlıcangiller familyasındandır. 200-300 cm boylarında, uzun saplı yaprakları, 3-4 cm uzunluğunda borumsu sarı çiçekleri olan bir çalıdır. Anayurdu Amerika'dır, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden yetiştiği görülür. nikotin ve anabasin gibi alkaloitler bulunur. Bu alkaloitler çok zehirleyicidir. Bitkinin yapraklarından suyla hazırlanan özüt tarımda...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani Sinameki (Calutea arboresceııs) Baklagiller famılyasındandır. Diğer adları Patluk, Yalancı sinameki. 2-5 metre boylarında, kışın yapraklarını döken, sarı çiçekli, şişkin meyveli, çok yıllık, çalımsı bir bitkidir. Bileşiminde reçine, flavon ve antrakinon türevleri bulunur. Bitkinin yaprakları, tomurcukları ve çiçekleri kurutularak doğrudan toz halinde ya da suyla...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani KökBoya Kökboyasıgiller familyasındandır. 30-1 50 cm boylarında, tırmanıcı, sert dikenli ve köşeli gövdeli, san-turuncu köksaplı (rizom), çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yapraklarının tek damarlı oluşuyla Kökboyadan {Rubia tinctorum) ayrılır. Haziran-temmuz aylarında küçük sarı çiçekler açar, sonbaharda 3x4 mm boyutlarında siyah üzümsü...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani Kereviz Maydanozgiller familyasındandır. Diğer adları İskenderiye maydanozu, Kara selamotu. 100-150 cm boylarında, kırışık yüzeyli, yukarıda dallara ayrılan dik gövdeli, kazık köklü, iki, bazen de çok yıllık, otsu bir bitkidir. Dişli kenarlı, cilalanmış gibi parlak, yüreksi, açık yeşil yaprakları ve yaz boyunca...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani Ispanak (Chenopodium bonıts-henricııs) Ispanakgiller familyasındandır. Batı dillerindeki adlarından biri, İyi Henry otu. {Chenopodium, Yunanca "Kaz ayağı" anlamına gelen bileşik sözcüktür. Chen: kaz ve podion: ayak, pati. Yapraklar tabanda kaz ayakları gibi yayıldıkları için bitkiye bu verilmiştir. Ancak Türkçede Kazayağı adında daha...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yabani Adaçayı Ballıbabagiller familyasın-dandır. Diğer adı Mineçiçeği yapraklı adaçayı. (Verbenscd, "mineçiçeği yapraklı" demektir. Salvia ise "kurtarıcı".) 20-70 cm boylarında, 30-50 cm genişliğinde, iki ya da çok yıllık, hoş kokulu, otsu bir bitkidir. Kışın dökülmeyen ve başlangıçta tabanda rozet olarak bulunan, yeşilimsi-gri renkli, uzunca...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Yaban Yasemin Patlıcangiller farnilyasındandır. Diğer adlan Kır yasemini, Yaban asması. Tilki üzümü, Sofur. 2 metre boylanabilen, tırmanıcı, odunsu gövdeli bir çalıdır. Nemli gölgeli yerleri sever. Gövde odunsuyken, yeni sürmüş dallar otsudur. Saplı yaprakları almaşık dizilişlidir. Alt yapraklar yumurtamsı, üsttekiler üç parçalı...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Vişne (Prunus cerasus ya da C. vulgaris) Gülgiller famılyasındandır. Kiraza çok benzemekle birlikte, ağaç olarak ondan biraz daha küçüktür. Ancak 6 metre kadar boylanabilir. Yaprakları da kiraza göre daha küçük, yuvarlak ve daha kaba görünüşlüdür. İlkbaharda demetler halinde beyaz çiçekler açar. Küremsi...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Veronika Sıracaotugiller familyasındandır. Diğer adlan Yavşan otu. Çıban otu. 10-30 cm boylarında, dallı gövdeli, bir yıllık, otsu bir bitkidir. Küçük yuvarlak yapraklarının kenarları parçalıdır, Mart-haziran aylarında beyaz ve mor çiçekler açar. 1200 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde kendiliğinden yetişir. Dağ yavşanotu (Veronica montana) olarak...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Venüs Saçı Adiantaceae familyasın-dandır. Diğer adları Karabacak (Muğla), ishal otu (Borçka), Fatma saçı (Doğu Anadolu), Baldınkara. {Capillus-veneris "Venüs'ün saçları" demektir.) 10-40 cm boylarında, köksaplı, çiçeksiz, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Üçgen biçimli, dişli parçalı yaprakları vardır. Parçacıklar ve yapraklar esmer saplıdır....
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Vanilya Salepgiller familyasındandır. (İspanyolcada Vainilia, "küçük kın, küçük badıç, küçük meyve" demektir ki, bu ad bitkiye meyvesinden hareketle verilmiştir; tür adı olan planifolia ise, meyvenin yassı ve çekirdekleri kavrayan yapısına bir göndermedir.) Ek kökleriyle ağaçlara, başka bitkilere tutunup sarılarak 5 metre yükselebilen,...
2 Ekim 2009 - 0 yorum
Tütün (Nuoüana tabacum) Patlıcangiller familyasındandır. (Tabacum, bitkinin İspanyolcadaki adı tabaco'dan gelir, İspanyollar da bu sözcüğü Amerikan yerlilerinden almışlardır. Nicotiana'nın öyküsüyse aşağıda...) 30-150 cm boylarında, dik gövdeli, pembe ya da beyaz borumsu çiçekli, bir yıllık bir kültür bitkisidir. Bu bitkinin tabanda nispeten küçük,...