Kadınlar

Türk Düğün Gelenekleri

11 Eylül 2015 - İlginç Kız İsteme Görüntüleri için yorumlar kapalı
En özel günlerden birisi de kuşkusuz kız isteme merasimleridir. Çünkü iki ailenin hem tanışacağı hem de evlenecek çiftler adına verilecek karar günü olmakta. Tabii bizlerde gelenek ve göreneklerin de kız görme aşamasından sonra  büyük heyecan içerisinde bu karar verilmesi beklenir. Bu...
8 Eylül 2012 - 0 yorum
Beşik Kertmesi Nişan Doğumla başlayan nişan, bütün Türk­lerde çok yaygın bir gelenektir. Şimdi bu adet yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu, tam bir nişanlılık, yani bir "ön akid" ve evlenme vaadidir. Kuzey Türk destan­larına göre göklerde yaşayan Ak Han ile Kara Han,...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
İki tarafın, aileleriyle olan ilişkileri, ge­nellikle problemli olur. Daha önce, evli gençlerin ailelerine yakınlaştığını söyle­miştik. Bu durum, özellikle, 20 ile 25 yaşları arasındaki gençlerde görülür. Di­ğer yaşlardaki çocuklar, aile büyükleri­ne zaten rakip gözüyle bakmazlar. Ev­lendikten sonra, gerek erkek, gerekse kadın,...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişan Evlenmenin söz kesiminden sonraki safhası nişandır. Bu safha, evliliğin mühim safhalarından biridir. Buraya kadar yapılan hazırlıklar iki ailenin birbirleri­ne yaklaşmasını sağlamıştı. Nişan saf­hası ise aileleri birleştirici rol oynaya­caktır. Nişan, bazen basit olan bir mera­simle, gelin ve damat...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Söz kesimi Kızın verileceğinin belirtilmesinden sonra, evlenme hadisesinin en mühim safhası gelmektedir. Oldukça sade bir şekilde gerçekleştirilen söz kesimi, tat­lılığı ifade etmesi için şerbet adı verilen bir şurubun içilmesiyle tamamlanır. Merasimin bu sahfasında damat bulunmaz. Evvelce gönderilen şekerden yapılan şerbetin içilmesi...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Kaçma ve kaçırma hadisesi farklıdır. Eğer kızın da oğlanda gönlü varsa ve bohçasını hazırlayıp oğlanın kendisini kaçırmasını bekliyorsa bu kaçmadır. Eğer kızı vermemişler ve kızın de pek gözü yoksa, oğlan, bazen akraba ve ar­kadaşlarının da yardımıyla kızı kaçırır. Buna da...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Oğullarının evlenme çağına geldiğini gören aileler onu evlendirmek isterler. Bir ana-babanın en büyük emeli oğulları­nın gününü görmek, torunlarını sevmek­tir. Bazı bölgelerimizde kız torunu "ka­vak yeli" olarak adlandırılırken oğul to­runu "an balı" olarak değerlendirilmek­tedir (Tokat). Bu sebeple aileler bazen oğullan vaktinden...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Anadolu'da evlenme çağma gelen veya evlenmek isteyen erkekler, bu ar­zularım çeşitli şekillerde yakınlarına ima ederler. Bir erkeğin babasına böyle bir arzuyu söylemesi töreye aylarıdır. O, ancak annesine söyleyebilir. Annesi de babasma iletecektir. Bazen bu da müm­kün olmayabilir. O takdirde araya...
6 Şubat 2009 - 0 yorum
Gençlerin tanışması Anadolu'da kız ve oğlanın gönlünün sesine pek kulak verilmez. Baba, oğluna kimi alırsa, o evin gelini olur. Oğlanların bazen "filanın kızı" şeklinde bir aday belirtmelerinin yanında kızların böyle bir hakkı da yoktur. Onlar ancak evliliği istemedikleri zaman bir dereceye...
6 Şubat 2009 - 0 yorum
Doğum ve ölüm, insan hayatının iki mühim safhasını teşkil eder. Her iki ha­disede de insan, içinde bulunduğu duru­mun farkında değildir, insan hayatında en az bu ikisi kadar mühim bir safha da­ha vardır. Evlilik adını verdiğimiz bu safha, isteyerek yapıldığı için...