Kadınlar

Kısadevresiz Siyanozsuz Kalp Hastalıkları

KISADEVRESİZ SIYANOZSUZ KALP HASTALIKLARI
Sözkonusu şey, aort yayının ve göğüs aortunun birleştikleri düzeydeki bir darlıktır.
Birkaç aylık evrim sonrasında asıl dolaşıma yedek olarak bir yan dolaşım oluşur. Bununla birlikte bu yan dolaşım, kollardaki yüksek basıncın (tersine bacaklarda düşük basınç vardır) sürmesini önleyemez.
Göğüs aortunun yerel darlığının Caort koarktasyonu) teşhisi, işlevsel belirtiler bulunmasıyla konacaktır.
Basınçta iki anormallik gösterir:
— engelin gerisinde soluk darlığına, baş ağrılarına, burun kanamalarına yolaçan yüksek basınç;
— engelin ötesinde, kramplara, ayakların soğukluğuna, birkaç dakika yürümeden sonra kesik topallamaya yolaçan düşük basınç.
Teşhis, kollarda ve bacaklarda doğru ölçülen atardamar basınçlarında görülecek farklılıkla kesinleşir. Elle muayene edilmesi gereken uyluk nabızları, azalmış ya da yitmiş olarak bulunur.
Bacaklarda salınımların kaydedilmesi, salmım ölçer göstergesinin sapmalarının düştüğünü gösterir.
Hastalık biraz ilerleyince ek olarak bir yan dolaşıma, yani öne eğilmiş bir hastanın sırtında yüzeysel damarların görülebilir ve elle muayene edilebilir duruma gelmesi olayına raslanır.
Dinleme, sol 3. ve 4. kaburgalararası aralıkta sırta yayılan, orta şiddette bir kasılma üfürümünü açığa çıkarır.Röntgen filmleri birçok görüntü tipi kapsar; önden alınan filmde, sol üst yayın yittiği farkedile-bilir; ama gene bu sol üst yay düzeyinde, üst ve alt iki çıkıntı arasında bir girinti bulunabilir. Bu son görüntü, darlığın arkasında ve önünde aortun genişlemesine bağlıdır. Sol alt yay, daralmanın sol karıncığa yansımasına göre az ya da çok çıkıntılı olacaktır (3 işareti). Ayrıca, evrimin onuncu yılına doğru, cepheden alman filmlerde kaburgaların alt bölümlerinde çentikler görülebilir.
Elektrokardiyogram, değişik derecede sol karıncık yüklenmesi belirtileri göstererek bu bozukluğun kalbe yansıması konusunda bilgi verir.
Ayrıca, toplardamar yoluyla yapılan anjiyografi, atardamar evresinde darlığı gösterecek, darlığın tipini, yerini ve uzunluğunu belirleyecektir.
Hastalık tedavi edilmeden gelişirse, kısa ya da uzun sürede kalp yetmezliği ve kalp içzarı iltihabı gibi ihtilatlara yolaçabilir.
Tek tedavi cerrahidir. Ameliyat nispeten yalındır; daralmış bölümünün çıkarılmasına ve damarın iki ucunun ya uç uca dikilerek ya da araya dakron konarak aortun devamlılığının sağlanmasına dayanır.
Sözkonusu şey, akciğer atardamarı deliği (kapağı) ya da akciğer atardamarı konisi düzeyinde bir darlıktır. Bu oluşum bozukluğuna çoğunlukla iyi katlanılır.
Teşhis, akciğer atardamarı odağı düzeyinde bir kasılma üfürümü ortaya koyan dinlemeyle konur.
Cepheden alman filmlerde, akciğerin X ışınlarına geçirgenliği anormal biçimde artmış görünür.
Elektrokardiyogram en önemli ihtilatı, yani bu durumda sağ karıncık yüklenmesini açığa çıkarırTedavi cerrahidir. Ameliyat yalındır; kapakçıkların yapışıklıklarının kesilmesine dayanır. Sıkı darlık durumlarında, ihtilatların ortaya çıkmasını beklemeden cerrahiye başvurulur. Bu son ameliyat nispeten daha tehlikelidir.Akciğer atardamarı kapağı darlığı bulunan bir çocukta, sağ boşlukları gösteren, toplardamar yoluyla anjiyokardiyografi.Sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atardamarı konisi, çok daralmış akciğer atardamarı kapağı deliği ve akciğer atardamarı görülmektedir.Çocuklukta bu darlığa iyi katlanılır. Dinleme, aort odağında bir kasılma üfürümü ortaya koyarak teşhisi sağlar.Yalnızca sonda uygulama, teşhisi kesinlikle kanıtlayabilir; aort deliğinin darlığını, kapak üstü ya da kapak altı darlığı (sol karıncık pompalamasını önleyen küçük bir yaka oluşturur) ayırdedebilir; tedavisi tümüyle ayrı olan ve bazen çok benzer belirtiler veren bir tıkayıcı kalp kası has
İster kapakta, ister kapak altında ya da üstünde olsun aort darlığında ameliyata başvurma gerekliliği, darlığın arkasında ve önünde kaydedilen basmç farkına bağlıdır.Bu hastalık çok enderdir. Sözkonusu şey, 2 kalp atardamarından sol kalp atardamarının akciğer atardamarından doğması, yani çıkmaması gereken yerden çıkmasıdır. Sonuç olarak, sol kalp atardamarının suladığı bölge oksijensiz ve düşük basınç altında kan alır. Bu oluşum bozukluğununtehlikesi, yaşamın ilk günlerinden başlayarak kalp kası (miyokard) enfarktüsüdür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ