Kadınlar

Klinik Çalışmalar Ve Kanserli Hastalar

Klinik çalışmalar

Eğer kanser için uygulanan tedavi işe yaramıyorsa, ya da kanser, daha gördüğüm ilk tedavi sonrasında nüksederse ne olacak?
Doktorunuz muhtemelen başka bir kür kemoterapi önere­cek. Bu ikinci bir ameliyat, bir başka kür radyoterapi daha ya da daha fazla kemoterapi olabilir. Yine, sizde, biyolojik tedavilerden birisi gibi yeni bir tedavi ya da o anda bir klinik çalışma altında olan yeni bir tedavi yaklaşımını denemek istiyor olabilir.

Klinik çalışma, kanser tedavisinin, kanserli hastaya bakım vermenin ya da onun şikayetlerini gidermenin başka yolu­nun araştırıldığı, yeni bir araştırma için yürütülen bilimsel çalışmadır. Bu çalışma yanı zamanda o anda elde var olan en iyi standart tedaviyi yeni bir tedavi ile karşılaştırmak amacı ile de kullanılabilir. Aynı tedaviyi vermenin iki yöntemi bir­birlerine karşı test edilebilir. Artık standart tedavi olarak kabul edilen tedavilerin çoğu önceki yıllarda bu şekilde test edilmiş tedavilerdir. Doktorlar, size tedaviniz konusunda tavsiyelerde bulunurlarken, artık bu klinik çalışmaların sonuçlarına dayanarak konuşuyorlar.

Klinik çalışmalar gerçekten de kanserli hastalara faydalı oldu mu?

Evet, her ne kadar yakın döneme kadar bunun yerine ‘araştırma’ terimi kullanılıyorsa da, çoğu insan bu çalışmaların yeni olduğunu düşünmekte. ‘Araştırma’ ve ‘klinik çalışma’ tamı tamına aynı anlama geliyor.
Kanser tanısında, cerrahi ve radyoterapi teknikleri ile kanserli bireylerin bakımları konusunda pek çok gelişme olmuştur. Buna ek olarak, günümüzde kullanılmakta olan çoğu ilaç bu şekilde geliştirilmiş ve günlük tedaviye bu şekilde sokulmuştur. Çocuklardaki ve erişkinlerdeki çoğu kötü huylu hastalıklar için hem iyileşme hem de yaşam oran­larında görülen artışlar, araştırmalar sayesindedir. Bu araştırmalar, yeni tekniklerle radyasyon tedavisi verilmesi, yüksek doz kemoterapi verilmesi, kemik iliği nakli yapılması ve daha az yan etkilerle birliktelik gösteren ilaç verilme yön­temleri keşfedilmesi üzerine yapılmaktadır.
Kanserden korunma, teşhis ve tedavi etme kanserli hasta­ların daha iyi bakılması bakımlarının üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Başka bir yerde bana faydası dokunabilecek bir çalışma yürütüldüğünden nasıl haberim olacak?
Her şeyden önce, bölgesel bir onkoloji merkezi ya da özelleşmiş hastanede yürütülmekte olan bir araştırmadan haberi olabilecek kişi olan doktorunuzla konuşun. İkinci olarak, eğer bir çalışma hakkında gazetede ya da televizyon­da bir haber gördüyseniz, doğrudan o hastaneyi aramak isteyebilirsiniz.
Unutmayın ki sizinle aynı türde kanserleri olan kişiler için yeni bir tedavi deneniyorsa bile, siz bu çalışma için “uygun” olamayabilirsiniz.

‘Uygun’ da ne anlama geliyor?
Doktorlar bir klinik çalışma planlarlarken, örneğin hastalığınızın evresine göre araştırmaya kimlerin dahil edilebileceği konusunda, oldukça katı kurallara sahip ‘çalışmaya alınma kriter rehberleri’ ortaya koyarlar. Siz bu rehberde belirtilen kriterlere uymuyorsanız, bu yeni tedaviyi alamayabilirsiniz.
Bunun için para ödeyebilirsem, yeni tedaviyi alabilir miyim?
Hayır, eğer bir klinik çalışma yeni bir tedaviyi denemek ya da değerlendirmek amacını taşıyorsa, sizin bu tedavi için para vermeniz hiçbir işe yaramaz.

Doktorum artık yapılabilecek bir şey kalmadığını söylü­yorsa, ona inanmalı mıyım?
Standart tedavi açısından bakıldığında, yapılabilecek hiçbir şey kalmamış olabilir, fakat bir klinik çalışmanın önerdiği tedavi, hastalığın kontrolü anlamına geliyor olabilir. Alternatif olarak, doktor, hastalığı kontrol etmek için artık hiçbir aktif standart ya da klinik çalışma tedavisinin mümkün olmadığını söylüyor da olabilir. Bu da sizin için artık yapılabilecek hiçbir şey kalmadığı anlamına gelmiyor. Şikayetlerinizi gidermek ve bakımınızı sağlamak adına çok şey yapılabilir. Buna paliatif bakım adı verilmekte olup, 7. Bölüm’de ele alınmaktadır.

Artık daha fazla tedavi istemiyorum. Doktorun önerdiği şeyleri reddetme hakkım varmı
Evet. Tedaviyi kabul edebildiğiniz gibi, reddedebilirsiniz de. Karar size kalmış. Doktorunuz sizin arzularınıza saygı gösterecektir. Bu aynı zamanda bir kişinin farklı tamamlayıcı tedavileri denemeye karar verdiği zamanlardan biridir.

Bir klinik çalışmaya dahil edilip edilmediğimi nasıl bileceğim?
Doktorunuz, daha en başında sizin için önerilen tedavi seçeneğinin bir klinik çalışma ya da bir araştırma çalışması olduğunu belirtmelidir. Doktorunuza sorma ihtiyacı hissedebileceğiniz iki soru “Bu bir çalışma mı?” ve “Bu bir araştırma projesi mi?” olacaktır.

Bir çalışmaya dahil edilmeden önce, iznim alınmalı mı?
Evet. Doktorlar ve diğer personel, size herhangi bir şey yap­madan önce mutlaka izin almalıdırlar. Bir ameliyat öncesinde bir izin formu imzalarsınız. Artık pek çok hastane, bazı araştırmalardan önce, ya da bir kür radyoterapi veya kemoterapi öncesinde yazılı izin belgesi almak istemekte­dirler. Doktorlar bir sonraki basamağa geçmeden önce öne­rileri ile uzlaşmalısınız. Bu, eğer bir araştırma projesine gir­meniz isteniyorsa, daha da önem kazanmaktadır.

Araştırmalar hakkında neler bilmeliyim?

Size, çalışmanın neleri içerdiği, sizin bu çalışmadan nasıl bir fayda beklemeniz gerektiği, ne gibi yan etkilerin görülebileceği ve yapılacak fazladan testlerin, hastane ziyaretlerinin sizin için ne anlama geleceğinin anlatılması gerekmektedir.
Size yazılı bir izin belgesi verilmeli ve düşünmeniz için zaman tanınmalıdır. Neler planlandığını anlamak için daha fazla soru sorma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Projeden tamamıyla memnun olmadığınız sürece izin vermemelisiniz.
Eğer hayır dersem ne olacak?
Sizin için önerilen her türlü tedaviye evet ya da hayır deme hakkınız bulunmaktadır. Eğer bir çalışmada yer almak istemiyorsanız, bunu söylemelisiniz. Daha sonra doktorunuz sizinle mevcut diğer tedavileri konuşacaktır.

Fikrimi değiştirebilir miyim?

Evet. Eğer sonradan araştırma çalışmasında yer almak ister­seniz, bunu doktorunuz ile konuşmalısınız. Benzer şekilde, eğer baştan çalışmaya girmeyi kabul edip de, sonradan vazgeçerseniz, izninizi herhangi bir neden belirtmeden her­hangi bir zaman çekebilirsiniz. Daha sonra doktorunuzla alternatifleri konuşabilirsiniz.
Farklı tipte çalışmalar mı var?
Evet. Çalışmaların organize edildiği pek çok farklı yol ve istatistiklerin ya da bilginin analizi için de birkaç farklı yön­tem bulunmaktadır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ