Kadınlar

Kompleks Nedir?

Kompleks nedir?
Hepimizin hemen her gün kullandığı “kompleks” kelimesine bir açıklık geti­relim: Kompleks nedir, nasıl oluşur? Kompleksler ses çıkaramadan katlan­mak zorunda kaldığımız sıkıcı, acı du­rumlardır. Genellikle, aile çevresinden kaynaklanırlar. Sözgelimi ezik bir anne, aşırı otoriter bir baba, kendisi­nin üstün olduğuna inanan ve bunu her fırsatta belirten bir kardeş veya ağabey, farkında olmadan genç kızda birtakım komplekslerin oluşmasına sebep olurlar.
Ablasının okuldaki olağanüstü başarı­sından ve zekasından boğulmuş bir genç kız. Abla, herkesin takdirini toplayan, akıllı, çalışkan bir kızdır. Ablanın okul­daki başarıları, çocukluğundan beri küçük kardeşe örnek olarak gösterilmiştir. Ailesi, onun da ablası gibi çalışkan, zekî, terbiyeli bir çocuk olarak yetişmesini is­temektedir, ilk zamanlar, yani çocuklu­ğunda, bu, ona çok tabiî ve normal bir olay gibi gelir, öyle ki, bunun dışında bir gelişmeyi anormal bulur. Günbegün içine girmekte olduğu bağımlılık ve aşa­ğılanma tünelinin farkında değildir. Ye­tişkinliğin eşiğine geldiğinde birden bü­tün bunların bilincine varır. Ne var ki, bu sefer de nasıl hareket etmesi gerekti­ğini kestiremez. Kendini bir çıkmazda görür. Son derece isteksiz bir hali var­dır. Âdeta, beceriksiz olduğuna inandır­mıştır kendini. Kafasmdan türlü düşün­celer geçer; “Ablama benzemek istemi­yorum. O olmasa belki daha fazla bir şeyler yapabilirdim. Ama şimdi bu ardı arkası gelmez kıyaslama beni bitiriyor” diye düşünür sık sık. Ancak bu duruma nasıl karşı koyabileceğini de bilmediği için” Böyle gelmiş böyle gitsin” der.
Tabiî yine de için için kendini yer. Ki­mi zaman da karşı koyar. Ne var ki bunu da yanlış bir şekilde yapar. Çevresine karşı inatçı ve saldırgan bir tavır takı­nır. “Ablam çok başarılı çünkü hayal gücünden yoksun, çünkü hep kolay yolu seçiyor. Onda maceracılık hevesi yok,oysa ben, daha değişik bir yol izlemek, da­ha dolu, daha zengin, daha hareketli bir hayat yaşamak istiyorum.” der. Bu is­teklerinin ne olduğunu bilmese bile sü­rekli bu fikri savunur. Ablasına ait şey­ler dışındaki her şey ona güzel gelir.
Bazı ailelerde, bütün ilgi çocuklardan biri üzerinde toplanır. Genellikle de bu ilginin merkezi, büyük kız olur. Anne-baba ve diğer akrabalar, büyük kızın et­rafında bir umut ve beklenti ağı örerler. Bu atmosfer ilerde genç kız için tehlikeli olabilir. Zira o güzel hayaller gerçekleş­meyebilir de. Ancak küçük kız kardeş için bu çok daha zararlıdır. Yeni yeni ye­şermeye başlayan umutları kırılan, is­tekleri yerine getirilmeyen ve sürekli hor görülüp, aşağılanan çocuk; kendini bir kenara itilmiş hisseder. Aile çevresi­nin bilinçsiz zalimliği, küçük kızın dış görünüş bakımından da kendini yetersiz hissetmesine yol açar. Bu da onun ka­dınlığını derinden yaralar. Ablasının ba­sit bir elbiseyle bile ne kadar güzel oldu­ğunu, oysa kendisinin giydiği çok şık bir elbisenin bile gelişimindeki uyumsuzlu­ğu gizleyemediğini gören genç kız kim­senin kendisini göremeyeceği zamanlar­da gizli gizli ağlar. İnatçı tavırlar takı­nır. Erkek kardeşlerinin müdahalelerine dik kafalılıkla karşılık verir. Ailesine ya­bancılaşır, içine kapanarak kendini yal­nızlığa terkeder. Kimi zaman da isyan­kar bir tavır alır. Genç kızın bu tavrının ardında büyük bir sıkıntı gizlenmekte­dir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Tüm Kategoriler
Site Arşivi