Kadınlar

Kulak Hastalıkları – 4

Seröz Ortakulak Yangısı: Oluşumu tam bilinmeyen bir hastalıktır. Östaki borusunun ağız içine açılan ucunda tıkanıklık meydana gelmesi sonucu, ortaya çıktığı bilinir. Bu durumda ortakulak yeterince havalanamaz ve minicanlıların üremesi için, iyi bir ortam oluşturur. Her zaman mini-canlı üremeyebilir. Minicanlı üreme-diği zaman ortakulakta bulunan gaz, emilerek, yerini renkli bir sıvı doldurur. Bu ise iletim tipi işitme kaybına yol açar. Çok hafif ağrı olur. Kulak zan gergindir. Kimi zaman bu olayiar sonucu zarın kulak kemikciklerinp yapıştığı görülür.

Zamanında hekime başvurulduğunda önce östaki borusunun ağzını tıkayan neden ortadan kaldırılır. Daha sonra bozukluklar ameliyatla onanhr.

Süreğen Ortakulak Yangısı, ya da mastoid kemik yangısı, koles-teatoma (inci tümörü) ya da kulağın ivegen yangıları sonucu olur. Kulak zarında delik me”dana gelmesi, östaki borusu tıkanıklıkları iltihaplanmaların artmasına neden olur. östaki borusu açık kalır ve ortakulağın havalanması yeterli olursa süreğenleşme az olur. Bu konuda belirli bir kural vardır. Sinüs gibi, ortakulak gibi dışarı ile bağlantısı olan vücut ye kemik boşluklarında havalanma yeterli olduğu taktirde yangılanma ihtimali azdır. Sinüslerin ağızlan burun içerisine açılır. Ağızların kapanması sinüslerin havalanması bozar. Aynı durumu da ortakulak için, östaki borusu sağlar. Kulak zan delik olduğu zaman, ortakulağın sık sık iltihaplanması bundandır. Denize girme, yukarıdan ve yüksekten suya atlama, yıkanırken kulağın içerisine su kaçırma en sık nedenlerdir. Kulak yolundan giren minicanlı-rı dışkulaktan kulak içerisine su taşır. Kulak zarı delikse kolayca ortakulağın içerisine girer. Östaki borusu da tıkalı ise minicanlılar burada kolayca üreyerek süreğen yapıya yol açarlar. Eğer süreğen ortakulak yangısı zamanında tedavi edilmeyecek olursa, çevrede bir tepki dokusu oluşur. Bu doku hemen hemen ortakulağın içerisini bütünüyle kaplayarak kemikleri, çalışmaz duruma getirir. Ses ileti minde kulak zarına bağlı, çekiç, ors ve üzengi kemiklerinin bağlantısı gereklidir. Bağlantı aksadığında ses içkulağa- çok zor iletilir. Sonuçta duyma azalır. Ortakulağın ötesine yayılan iltihap kafa içi dokuları da etkileyerek daha ağır durumlara yol açar. Süreğen ortakulak yangısında kulak burun boğaz hekiminin önerilerine bütünüyle uyarken dış kulak yolunun ve kulak zarının iyi korunması da gerekir

Korti Organının Doğuştan Gelişme Bozukluğu: Korti organı ses iletiminde sinir yolunun başlangıcıdır. Organ genetik ya da embriyon gelişmesi sırasında dış etkilerle bozulursa sinir iletimi de bozulur. Genetik hastalıkların çoğunda korti organının gelişme bozukluğu da birlikte bulunur. Hastalıkların tanısında, önemli bulgulardan biridir. Gebelik sırasında geçirilen bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da organın haraplanmasına yol açar. Bu iki olayın oluşumu farklı ise de sonucu korti organının işlevini yapamaması biçiminde görülür. Kinin, streptomisin, kanamisin gibi ilaçlara, kulağa toksik ilaçlar denir. Bu ilaçlar, anne tarafından kullanılacak olursa, bebeğin korti organının yapısını bozarlar. Çocuk doğuştan sağır olur. Sağırlık dil öğrenimini de engelleyeceğinden sağır ve dilsiz adı verilen sakat grubu oluşur. Bu tip sağırlıklar, çoğu kez iki taraflıdır. Anne karnında bebeğin oksijensiz kalması ya da kan uyuşmazlığı gibi durumlar da sağırlık yapabilmektedir. Sağır ve dilsizliğin tedavisinde en önemli adım erken tanıdır. Çünkü, tanıda geç kalınırsa eğitim aksar. Devlet, bu çocukların topluma kazandırmak için özel okullar açar. Özel kuruluşların da bu tür okul açmaları özendirilmelidir. Ailede sağır, dilsiz varsa, çocuk odyomet-rik değerlendirme ile işitme duyusunun niteliği ölçülmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ