Kadınlar

Mahkemece Tayin Edilen Vasinin Görevi

Mahkemece Tayin Edilen Vasinin Görevi

Vasinin görevi
Mahkemece tayin edilen vasi, sulh mahkemesinin genel gözetimi altında, küçük ve mahcuru korumak, ona neza­ret etmek, mallarını ve parasını muhafa­za edip işletmek, vesayet altında bulu­nan küçük ise onu bakıp beslemek, eğiti­mini sağlamak gibi görevleri yapar. Ay­rıca, hukukî işlemlerinde küçüğü veya mahcuru temsil etmek ve onun adına ve hesabına üçüncü kişilerle ilişkiler kur­mak da vasinin görevleri arasındadır.
Vasi, vasilik görevine tayin edildikten sonra, küçüğün veya mahcurun mal var­lığının bir defterini yapar. Gerekli haller­de bu defter, mahkemenin onayından ge­çecek resmî bir defter olarak yapılır. Bu deftere göre mal varlığının durumu tes­pit edildikten sonra vasi, sulh mahkeme­since uygun görülecek zamanlarda veya yılda en az bir kere, vesayet altında bulu­nan kişinin hesap durumunu mahkeme­ye rapor eder. Vasinin, bu hizmeti karşı­lığında bir ücret isteme hakkı da vardır. Ücretin tutarını mahkeme belirler.

Vasinin işlemleri sulh mahkemesinin denetimine tabidir. Bu denetim, temyiz kudretine sahip olan küçük veya mahcu­run veya herhangi bir ilgilinin şikayeti üzerine de yapılır. Sulh mahkemesinin şikayet üzerine verdiği kararlar aleyhine asliye mahkemesine itiraz olunabilir.
Vasi, vesayet altında bulunan kimse adına her çeşit hukukî işlemi yapabi­lir. Fakat, bağışlama, kefalet ve vakıf kurma bunun dışındadır. Bazı işlemler için ise sulh yargıcının onayı gerekir (MK.M.405’te yazılı işlemler). Kanuna göre, daha önemli olan bir kısım işlemler için, sulh yargıcından başka, asliye mah­kemesinin de onayına gerek vardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ