Kadınlar

Menopoz Döneminde Meme Sağlığı

MEME
Menopozda da belki kadının değişikliklerini en kolay fark edebileceği organı memelerdir. Bu nedenle biz kadınlara kendi memelerinin coğrafyasını tanımasını ve kendi kendini muayene etmesini önerir ve öğretiriz. Eğer kadın bunu öğrenebilirse en ufak bir değişikliği anında ve bir hekimden daha iyi bir şekilde saptayacaktır.
Kendi kendine meme muayenesi yöntemi:
Memelerinizin sağlıklı olup olmadığını kontrol etmeniz her ay sadece birkaç dakikanızı alır. Düzenli aralıklarla memelerini­zi kontrol ederek herhangi bir değişikliği hemen fark edebilecek ve eğer yolunda gitmeyen bir durum söz konusuysa tedaviye olabildiğince erken başlamış olacaksınız. Memelerinizde buldu­ğunuz herhangi bir anormallik çoğu zaman kanser değil, yal­nızca bir kist ya da iyi huylu bir ur gibi kolayca baş edilebilecek bir sorundur. Bu anormallik kanser bile olsa tedaviye ne kadar erken başlanırsa, iyileşme şansının da o kadar yüksek olacağı hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.
Memelerinizi gereği gibi muayene edebilmeniz için, meme sınırlarının nerede olduğunu bilmek çok önemlidir. Memelerin aşağı ve iç yan kısımları açıkça belirlidir. Fakat yukarı ve dış kısımları derinin altında devam etmektedir. Meme tamamen yu­varlak olmayıp koltuk altı çukuruna doğru yönelen ve bazen de bu çukura kadar uzanan kuyruğa benzer bir bölüme de sahip­tir. Memenin kendi kendinize muayenesi hiç zor değildir ve 20 yaşını aşmış her kadın tarafından her ay düzenli olarak yapıl­malıdır. Muayene sırasında, olağan olmayan bir değişikliği or­taya çıkarmaya çalışıyorsunuz, bu nedenle hissetmek kadar gözle görmek de önemlidir. Aylık âdet döngüsü sırasında me­menin normal büyüklüğünde ve yapısında birtakım değişiklik­ler olacağmdan bu muayeneyi ayın hep aynı gününde, örneğin, aylık âdet döneminizin sona erdiği gün yapmanız en iyisidir.
Menopozda adetten kesildiğinizde ise bu muayene her ayın ilk takvim günü yapılabilir. Başlangıçta memenizi bu şekilde muayene etmek tuhafınıza gidebilir ama her seferinde vücudu­nuzu daha iyi tanımanızı ve zamanla herhangi bir değişikliği kolaylıkla fark etmenizi sağlayacaktır.
Memelerinize baktığınızda iki memenin aynı olmadığı ger­çeğini hatırlamanız ve birinin diğerine göre daha büyük olduğunu ve göğüs duvarında birinin diğerinden daha yüksek­te olduğunu bilmeniz gerekiyor. İlk muayenede her memenin normal büyüklüğüne ve biçimine, meme uçlarının normal po­zisyonuna ve memenizin genel durumuna dikkat ederseniz, ileride gelişebilecek herhangi bir anormalliği kolaylıkla fark edebilirsiniz. Yani kendi memelerinizi tanımalısınız.
Belinize kadar soyunarak, kollarınız iki yanınızda olacak şe­kilde ayakta, iyi bir ışık altında ayna karşısına geçin. Bir yandan diğer yana dönerek memelerinize bakın ve koltuk altlarının nor­mal olduğundan emin olun. Kendinize zaman ayırm, memeleri­nize dikkatlice bakın ve büyüklük ve biçimlerindeki en ufak bir değişikliğe; meme yüzeyindeki herhangi bir şişlik, çukurlaşma, kızarma, toplardamarlarda belirginleşme ve meme başının içe çukurlaşması ya da dışa dönüklüğü gibi farklılıklara özel bir dikkat gösterin. Bir taraftan diğer tarafa dönerek tam bir incele­me yapmaya çalışın. Daha sonra ellerinizi beliniz boyunca içeri­ye doğru göğüs kaslarınızın gerildiğini hissedinceye kadar bas­tırın. Bu durumda memelerinize bakm ve deride herhangi bir büzüşme veya meme başında geri çekilme olup olmadığını kontrol edin. Ellerinizi başınızın üzerine koyun ve memelerinize dikkatlice tekrar bakın. Bu pozisyonda memelerinizin büyük­lüğünde ve biçiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını açıkça görebilirsiniz. Şimdi meme başlarınıza dikkatlice bakın.
Kollarınızı yukarıya kaldırın ve memeleriniz arasında her­hangi bir farklılık görüp görmediğinizi kontrol edin. Son olarak da memelerinize bakın ve her iki meme başınızı sizin için anor­mal olan herhangi bir kanama veya akıntı olup olmadığını kont­rol etmek amacıyla hafifçe sıkın. İlk muayenede memelerinizin normal durumuna dikkat etmek, daha sonraki muayenelerde değişikliklerin farkına varmanız açısından önemlidir.
Menopoza girmemiş olan birçok kadının âdetinin bitimin­den hemen önce memeleri yumru yumru olabilir ve bazılarında bu durum bütün bir ay boyunca devam edebilir. Başlangıçta bu yumrular belirsizliğe yol açabilir fakat her başarılı muayene ile herhangi bir anormal şişliğin var olup olmadığını fark etmek daha kolaylaşacaktır. Başınızın altında bir yastık bulunacak şe­kilde düz bir zemin üzerine uzanm. Sağ memenizi muayene ederken sol elinizi ve sol memenizi muayene ederken de sağ eli­nizi kullanın. Her defasında yalnızca bir memenizi muayene edin.
Sol omzunuz yüksekteyken sol memenizi sağ elinizle yokla­yın ve bu sırada parmak uçlarınızı değil parmaklarınızın alt yü­zeylerini kullanın. Parmaklarınızı uzatın ve birbirine birleştirin. Çok sert basacak olursanız duyularınızı köreltmiş, çok hafif ba­sacak olursanız yeterince derin hissetmemiş olursunuz. Biraz pratik yaptıktan sonra memenize ne şekilde bastıracağınızı keş­fedeceksiniz. Bunu en iyi şekilde kadın hastalıkları doktorunuz size öğretecektir. Bu işlemi aceleye getirmeyin; yavaş, yumuşak ve düzgün bir biçimde yapın. Memenin yukarısından, köprücükkemiğinden başlayın. Memenizi gövdenize doğru yavaşça ancak sıkı bir şekilde bastırın ve parmaklarınızla giderek büyü­yen daireler çizdirin. Alışılmadık bir sertleşme veya yumru olup olmadığını hissetmeye çalışın. Memenizi önce en dışarıdan bir daire çizerek yoklayın, daha sonra dairenin başlangıç nokta­sına geldiğinizde aynı işi daha küçük bir daire çizecek şekilde tekrarlayın. Bu tekrarlamaları meme başına ulaşana dek devam ettirin. Memenizde yoklanmadık yer bırakmayın. Dirseğinizden bükülmüş bir şekilde kolunuzu başınızın altma yerleştirin ve gi­derek küçülen daireler şeklindeki yoklama hareketlerini tekrar­layın. Özellikle dış kısmı tam anlamıyla hissedin. Memenizin al­tında yarımay biçimde sert bir bant hissedebilirsiniz, bu nor­maldir ve memenize destek sağlar. Son olarak da memenizin koltukaltı çukuruna doğru uzanan kuyruk kısmını muayene edin. Yine parmaklarınızın iç kısmını kullanın. Giderek küçülen daireler çizin ve herhangi bir yumru olup olmadığını kontrol edin. Yoklama işlemini koltukaltı çukuruna kadar eksiksiz ta­mamlayın. Şimdi aynı işlemleri diğer memenize de uygulayın. Eğer normal olmayan bir durumla karşılaşırsanız ya da son mu­ayeneden bu yana dikkatinizi çeken bir değişiklik fark ederse­niz, bunun nerede olduğunu belirleyin, daha sonra hiç dokun­mayın ve her şeyi doktorunuza bırakın. Tamamen emin olmasa­nız bile gecikmeden doktora danışın. Yumrular çok büyük bir olasılıkla kanser değildir ama bunu size ancak doktof söyleye­bilir. Yumru kanser bile olsa, erken tedavi edildiği takdirde ve hatta bazen ameliyatsız bile iyi olabilir. Doktorunuza danışma­yı ihmal etmeyin.
Meme muayenesini her ay yapmak çok önemlidir. Bu, me­menizi ve hayatınızı kurtarabilir. Herhangi bir değişiklik fark ederseniz doktora danışmayı ihmal etmeyin.
Gözle muayene sırasında: Memenin büyüklük ve biçiminde alı­şılmadık değişiklik. Meme başlarının pozisyonlarında farklılık. Meme başlarının içe doğru geriye çekilmiş olması. Meme başın­da olağandışı kanama veya sızıntı. Meme yüzeyinde alışılmadık şişlik veya çukurlaşma. Meme derisinde büzüşme, döküntü veya renk değişikliği. Toplardamarların olağandışı belirginliği.
Elle muayene sırasında: Memelerde herhangi bir sertleşme ve­ya yumru

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ