Kadınlar

Sağdıç ve Gelin Kılavuzu

Sağdıç, evlenen güveyilerle ilgilidir. Biz burada daha çok, gelinlerle birlikte giden, yengeler üzerede duracağız.Osmanlılarda gelinin yanında gi­den tecrübeli kadına, “gelin klavuzu” dendiğini yazar, Anadolu’da ise :bu tec­rübeli kadınlara, “düğüsü, danışık, yenge” derler. Yenge, gerdekten, önce geline, bir şeyler Öğreten kadındır. Orta Anadolu’daki bu yengeler üzerinde, Muammer Karabağoğlunun bir araştır­ması vardır. Çeyize de’ gözcülük’ etfeh, Harput’taki yengeler üzerinde de,ishak Sünguroğlu durmuştur. Ünlü Göktürk Kağanı II Kağan’ın annesinin bir fâğ; dıcından da (Brautführer) söz açılmak­tadır. Aslında gelinlerin yamndat,’.hiz­metçiler de giderlerdi. Kaşgarh Mahmüd’a göre XI. yüzyıl Türkleri, bun­lara, “karabaş” derlerdi. Aslında kara­baş, köle ve ayak hizmetçileri demek­tir. Anlaşıldığına göre XI. yüzyıl Türkle­ri, gelinle birlikte gidip, gerdeğin dışında hazır bulunan yengeleri ile onların al­tındaki nedimelere “eget” diyorlardı. Derleme sözlüğüne göre Anadolu’nun bazı yerlerinde bazılarına, “ekdi, ekti” derler ki, bunu ayrıca incelemek gerek­lidir. Ruslar ise sağdıç kadınlara, Türkçe’den aldıkları “kuma” .sözünü, yanlış olarak kullanırlar. Osmanlılar­da, “yüz yazıcı” denen gelin süsleyen kadınlar da, gelinle birlikte giderlerdi. XI. yüzyıl Türkleri, gerdek gecesi gelin­le beraber gönderilen kadına, “mamu” da diyorlardı. Kaşgarh Mahmud, bunun Türkçe olmadığını da söylemektedir. Brockelmann bu sözün Türklere herhal­de Tacikler yoluyla, Farslardan girdiği­ni göstermiştir. Her ne olursa olsun, bunlardan da anlaşılıyor ki Türkler, genç ve tecrübesiz bir kız olan gelini, yalnız olarak oğlan evine göndermiyorlar ve gerdeğe sokmuyorlardı. Anneler ve babalar, bu konuda kızlarını gö­zetiyorlardı. Dede Korkut’taki Kısırca Yenge ile Boğazca Fatma, Gelin Bam Çiçek’in yanında bulunan, nedimeleriy­diler. Manas Destanı’nda Manas Han’ın hatunu Kamkey, gelin gelirken kırk kız yoldaşını da birlikte getirmişti. Bunla­rın içinde dadılar ile yengeler de herhal­de vardı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ