Kadınlar

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları.
Mide yanmaları, hazımsızlıkları gibi şikayetleriyle, mide iltihabı, mide ülseri ve mide kanseri gibi midemin en önemli hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açan, biraz önce sözünü ettiğimiz, midenin iç yüzünü kaplayan mukoza tabakasıdır ve onun hastalıklarıdır.Mide kanseri genellikle 45 ile 60 yaşları arasında, erkeklerde ka­dınlara nazaran bir kat daha fazla görülmektedir. 45’ten aşağı ve 60′ dan yukarı yaşlarda ise kadında ve erkekte görülme oranı hemen he­men aynıdır.
Mide kanseri bazı coğrafî bölgelerde daha sık görülmektedir. Dün­yada en sık görülen yer Japonya’dır. Onu Güney Amerika ülkelerinden Şüi ve Kolombiya ve sonra sırasıyla Sovyet Rusya, Norveç, Ja­maika, Kanada,, israil, ingiltere, Amerika Birleşik Devleti, Güney Afri­ka ve Hindistan’da Bombey takip eder. Burada mide kanseri ile il­gili bir araştırmadan söz etmek isteriz.
Her ne kadar mide kanseri dünyada en çok Japonlarda görül­mekte ise de, Amerika’ya göç etmiş ve orada yerleşmiş Japonlarda görülme oranı zamanla düşmüş ve yerli Amerikalılarda görüldüğü oranda görülmesi, bu tür kanserin sebepler arasında ırk ve irsiyet faktörlerinden ziyade çevre faktörlerinin, beslenme ve yaşantı alış­kanlığınım etkili oidığu kanısını vermiştir. Diğer taraftan, mide kan­seri Amerika’da beyazlara nazaran zencilerde iki misli daha sık gö­rülmektedir. Çalışmalar yine göstermiştir ki, sık görülen bölgelerde hastalık daha ziyade sosyoekonomik durumları pek iyi olmayan top­lumda görülmektedir. Mide kanseri nedenleri üzerinde iki çalışmalar­da beslenmenin özellikleri üzerinde durulmuştur. Yiyecekler içinde bulunan çeşitli karsimojenler, pişirme şekilleri ,yiyecsk!erin ve içecek­lerin çak sıcak veya çok soğuk yenilmesi ve içilmesi üzerinde durul­muştur. Ayrıca, müzmin gastrit, mide ülseri, mide ifrazının azlığı gibi hastalıkların da, mide kanserine zemin hazırlayıcı sebepler arasında yer aldığı kanısına varılmıştır.
Mide kanserinin semptom ve belirtilerini şöyle sayabiliriz:
1) Hazım güçlüğü; midede yanma hissi, dalgınlık hissi, şişkinlik ve gaz şeklinde belirtiler mide kanserine öz belirtiler değildir. Bir çok mide, rahatsızlıkları bu belirtileri gösterirler. Ancak, bunlar alınacak tedbir ve ilâçlara rağmen devam eder ve hatta artmağa yönelirse, mi­denin ciddî bir tetkiki gereklidir.
2) İştahsızlık; bazı ve özellikle yağlı yemeklere karşı tiksinti ve isteksizlik duymak, bulantı ve kusma hissi. Ancak bunlar da yukarı­da dediğimiz gibi mide kanserine öz belirtiler değildir. Bir çok mi­de rahatsızlıkları da bunları gösterebilir,Zanama ve halsizlik; Mide kanamasi sizıntı halinde, sînsî bir şekilde de devam edebilir, birden çok miktarda da olabilir. Bu, mide iç yüzümü örten mukozada küçük bir damarın veya daha büyük bir damarın zedelenmesi veya yırtılması sonucudur. Bu kanamalar sonucu mideye akan kan ya ağızınzdan veya büyük aptesle dışarı atılır. Uzun süren kanamalar zamanla bir kansızlığa ve halsizliğe neden olabilir. Ancak, kanama belirtisi de mide kanserinin kesin bir belir­tisi sayılmaz. Zira, midesinde bir ülser ve yara olanlarda da bu tip kanamalar görülür. Bunlarda, özellikle sert bir besin parçası yendi­ğinde zedelenmiş olan mukozada bir kan damarının çok çabuk ve ko­lay İması mümkündür Şu halde, uzun süren bir halsizlikte, kana­mada görülür fse ciddî bir tetkik gerekir. Bu kanama kanserden mi yoksa mide ülserinden mi?
Mide kanserinin teşhisinde, hastanın şikâyetleri, muayenesine ilâveten röntgen filmi çok yararlıdır. Ayrıca mideden alınacak ifra­zın iaboratuvar tetkikleri teşhise büyük yardımcıdır. Bazan, ameli­yatla karın açılarak midenin gözle incelenmesi kesin teşhis için uy­gulanan bir metottur.
Mide kanserinin tedavisinde en kesin metcd ameliyatla hasta kıs­mın çıkarılmasıdır. Kanserin eskiliğine ve yayılm derecesine göre ameliyattan sonra radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilâçla teuavi) nin gereği ve dozu tayin edilir ve uygulanır Tedavide elde edilecek şifa derecesi hastalığın erken veya geç teşhisine bağlıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ