Kadınlar

Siyanozsuz Kalp Hastalıkları

SÎYANOZSUZ KALP HASTALIKLARI
Siyanozsuz kalp hastalıkları 2 grupta toplanabilir. Birinci grup, kısadevreye yolaçanları kapsar:
— kulakçıklararası bölme açıklığı;
— karmcıklararası bölme açıklığı;
— ortak kulakçık karmcık kanalı.
İkinci grup, göğüs aortunun yerel darlığı (aort koarktasyonu), yalın akciğer atardamarı darlığı, doğuştan aort darlığı, kalp atardamarının doğuştan bozukluğu gibi bir engele bağlı olan hastalıkları kapsar.
Sözkonusu şey, kulakçıklar arasında anormal bir delik bulunmasıdır: En sık görülen biçimi oval deliğin kapanmamış olmasıdır. Oval delik, kulakçıkları ayıran bölmenin ortasında bulunur ve doğuma kadar açık kalarak dölyatağı içi yaşam boyunca dölütün kan dolaşımının oluşmasında önemli rol oynar. Bu delik normalde doğumdan sonra kapanır; açık kalırsa sol kulakçıktan sağa kaçar ve uzun süre sonra kalbin (özellikle sağda) ve akciğer atardamar sisteminin hacminde büyümeyle akciğer yükü artar; kalpte doğuştan oluşum bozukluklarının en sık görüleni budur. Uzun süre iyi katlanılan bir hastalıktır; çünkü 30-40 yaşlarından önce yetmezlik durumu görülmez; o yaşlarda önce sağ kalp yetmezliğine, sonra da tam kalp yetmezliğine yolaçabilir. Bununla birlikte, akciğer atardamarında yüksek basınç orta derecede ise, bu açıklığın ameliyatla kapatılması hastalığın geleceğini iyileştirir.Sözkonusu şey, hastanın iyi katlandığı zayıf kısadevreli küçük bir delikse, teşhis sistemli muayene sonucunda konur. Kısadevre daha önemliyse, bazı rahatsızlıkların gözlenmesi dikkati çekecek ve teşhise yön verecektir:
— çaba harcama sırasında gelen soluk darlığı (soluk almada güçlük çekme);
— bronşit (bronş iltihabı) tipinde solunum yolları enfeksiyonu alevlenmeleri;
— daha ender olarak kanlı balgam çıkarma (hemoptizi).
Ayrıca, çocuğun yapısal gelişimi yavaşlamış olabilir.
Kalbin dinlenmesi, 2 değişikliğin saptanmasını sağlar:
— normal bir akciğer atardamarı deliğinden çok, artmış kan kütlesinin geçişine bağlı olarak akciğer atardamar odağında kasılma üfürümü;
2. kalp sesinin, kalp tabanında algılanan değişmez çiftlenmesi.
Karın üst bölgesinin elle muayenesinde, sağ karıncık büyümesi sonucunda kalp vurumları alınabilir; buna Harzer belirtisi denir.Radyolojik inceleme, sağ boşlukların zararına kalp hacminin büyümesini gösterir. Sol orta yay uzamış, çıkıntılı ve dışbükeydir, akciğer atardamar dallan genişlemiş ve dolgunlaşmalardır.Elektrokardiyogram, sağ kulakçık ve karıncık yüklenmesini ve tam olmayan bir sağ ileti kesikliğini ortaya çıkarır.
Sonda uygulama, teşhisin kesin kanıtını verir: Ana toplardamarlardan ve sağ kulakçıktan alman kan örneklerinde oksijen düzeyleri farklıdır; ayrıca, sonda sağ kulakçıktan, aradaki delik aracılığıyla sol kulakçığa geçebilir.
Toplam olarak muayeneler, kulakçıklararası bölme açıklıklarında 3 grup ayırdetmeyi sağlar:
— zayıf kısadevreli küçük bir kulakçıklararası bölme açıklığı;
— yüksek kısadevreli bir kulakçıklararası bölme açıklığı;
— zayıf, tersine kısadevreli bir kulakçıklararası bölme açıklığı.
Kulakçıklararası bölme açıklığı. Fotoğrafın üst yarısında genişçe açılmış sol kulakçık görülmektedir. Kulakçıklararası bölme açıklığı sağ kulakçığın görülmesini sağlamaktadır. Alt yarıda, açılmış sol karıncık, normal kas sütunları ve kirişler farkedilmektedir.
Birinci grupta, hasta kişiyi düzenli izlemekle yetinilebilir; çünkü hastalığa işlevsel katlanma kusursuz, hastalığın geleceği de iyidir. Ancak klinik tablo değişmeye yüz tuttuğu zaman ameliyat düşünülebilir.
İkinci grupta akciğer yüksek basıncı orta derecede ise ve herhangi bir kalp yetmezliği sözkonusu değilse, çok kolay gerçekleştirilen bir ameliyatla bölme açıklığı kapatılır ve tedavi uygulanmış olur.
Tersine kalp yetmezliği varsa, yetmezlik iyileştirildikten sonra ameliyata gidilmelidir (bu durumda bile tehlikeler daha çok olacaktır)Sözkonusu şey, 2 karıncık arasında sol sağ kısadevresine yolaçan anormal bir ilişkidir, bunun sonucunda sol karıncık ve sağ karıncık genişJer ve akciğer atardamarı basıncı yükselebilir.Kanncıklararası bölme açıklığı çoğunlukla hiçbir sıkıntı duymayan hasta tarafından bilinmez.Bununla birlikte, büyük kısadevre durumlarında hastalığı çağrıştıran belirtiler vardır:
— çaba harcama sırasında gelen soluk darlığı;
— beden gelişmesinde yavaşlık.
Bazen gözle muayenede göğüs kafesinde biçim bozukluğu farkedilir: «memealtı balta vurumu ile birlikte göğsün yüksek çıkıntısı, yani kıkırdakElle muayenede kasılma titreşimi algılanır ve kulakçıklararası ilişkide olduğu gibi, sağ karıncık büyümesinden ileri gelen Harzer belirtisi kaydedilir.
Dinlemeyle göğüs kemiği boyunca sol 3. ya da 4. kaburgalararası aralıkta en yüksek düzeye erişen sert, şiddetli bir kasılma üfürümü bulunur. Bu üfürüm bütün göğüs kafesi ön yüzüne yayılır. Akciğer atardamarı yüksek basıncı durumunda, akciğer atardamarı odağında 2. ses sert olarak algılanır.
Radyolojik incelemede bütün kalp hacminde büyüme, sol orta yayda dışbükeyleşme, akciğer atardamarlarında genişleme ve akciğer damarlanmasında artış görülür.
Elektrokardiyogram her iki karıncıkta, bazen de sol kulakçıkta yüklenme ortaya koyar.
Öte yandan, bu incelemeler, akciğer atardamarı düzeyinde sağ kulakçıktakinden daha zengin oksijenli kan bulunduğunu açığa çıkarırlar; ayrıca, sonda, sol ve sağ karıncıklar arasındaki delikten geçebilir.
Tıpkı kulakçıklararası bölme açıklığında olduğu gibi, bu kalp bozukluklarının tedavisi de kısa devrenin şiddetine ve akciğere yansımasına göre değişir.
Zayıf akımlı kısadevre biçimlerinde hastayı gözlemekle ve her türlü enfeksiyon odaklarının antibiyotiklerle korunmasıyla yetinilir; böyle bir odak, Osler kalp içzarı iltihabının yerleşme tehlikesine yolaçabilir.
Öteki durumlarda cerrahiye başvurulur. Ama akciğer atardamarı basıncı çok yüksekse, ameliyata gidilmeyip sağ kalp yetmezliği tedavisi uygulanır.Sözkonusu şey, dölyatağı içi yaşam boyunca aort ile akciğer atardamarı arasında ilişkiyi sağlayan damarın, doğum sonrasında kapanması gerekirken, açık kalmasıdır.Teşhisin dayandığı ilk muayene olan dinlemede, kasılma dönemi sonunda ya da gevşeme dönemi başlangıcında şiddetlenen sürekli bir kasılmagevşeme üfürümü alınır; bu üfürüm solda ilk iki kaburgalararası aralığın iç kenarında yerleşmiştir. Akciğer atardamarı yüksek basıncı durumunda, bu bulgulara akciğer atardamarı odağında 2. sesin sertleşmesi eklenebilir.
Radyolojik inceleme bütün kalbin hacminin arttığını gösterir. Sol orta yay uzamış, dışbükeyleşmiş ve dolgunlaşmıştır. Akciğer damarlanmasında bir artma kaydedilir.
Elektrokardiyogram, özellikle sol karıncık yüklenmesi belirtileri gösterecektir.
Anjiyokardiyografi ile tamamlanan sonda uygulama, akciğer atardamarının oksijen düzeyinin sağ kanncığınkinden yüksek olduğunu ve sondanın akciğer atardamarından göğüs aortuna geçtiğini göstererek teşhisi kanıtlar.Bu kalp hastalığının geleceği, akciğer atardamarı basınç yüksekliğinin ilerlemesine bağlıdır; gerçekten, bu yüksek basınç bir kalp yetmezliğine, kısadevrenin tersleşmesine ve dolayısıyle de bunun yansıması olan bacakların siyanozuna (mavileşmesine) yolaçar.Cerrahi girişimin önemi açıkça ortadadır. Damar dirençleri çok yüksek olmadıkça Osler kalp içzarı iltihabı, kalp yetmezliği ve akciğer yüksek basıncı gibi ihtilatların ortaya çıkabileceği gözönünde tutularak, atardamar kanalının kapanmamış olması durumlarının tümünde ameliyata başvurulmalıdır.Sözkonusu şey, kulakçıklar ve karmcıklararası bölmelerde ve kulakçık karıncık kapaklarının iç bölümlerinde bozukluklar kapsayan doğuştan bir oluşum bozukluğudur. Yani bu bozuklukta değişik derecelerde bir kulakçıkkarıncık ortak deliği, kulakçıklararası alçak ilişki ve karıncıklararası yüksek ilişki birarada bulunur.
Ama en sık raslanan birliktelik, kulakçıklararası alçak ilişki ile ikili kapağın iç bölümünde bir yarığın birarada olmasıdır.Resimde aortun yerel daralmasına örnek görülmektedir, ok daralmış bölgeyi göstermektedir.Teşhis, koltukaltma doğru yayılan ve kalbin tepesinde yerleşmiş bir kasılma üfürümüyle birlikte olan, sol 4. ve 5. kaburgalararası aralığın iç bölümünde yerleşmiş bir kasılma üfürümünün varlığına dayanır.
Radyolojik inceleme büyük kan atım hacimli bir kulakçıklararası kısadevrenin varlığını gösterir. Bu kısadevre filmlerde, sol orta yayın uzaması, çıkıntılı bir durum alması, dışbükeyleşmesi ve dolgunlaşması ile birlikte sağ boşlukların hacim artışları biçiminde yansır; ayrıca, akciğer atardamarının dallan genişlemiş olarak görünür.Elektrokardiyogram, sağ dal ileti kesikliği ile birlikte kalbin elektrik ekseninin aşırı sola kaydığını ortaya koyar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ