Kadınlar

Solunum Sistemi Soluk Borusu Bronşları

Solunum Sistemi Soluk Borusu Bronşları

MAKROSKOPÎK ANATOMİ

Solunum sistemi göğüs boşluğu içinde yeralır ve soluk borusu, bronşlar ve akciğerlerle, damar, sinir ve lenf (akkan) sistemlerinden oluşur.Soluk borusu, ikiye çatallanarak akciğer göbeğine doğru giden 2 ana bronşa ayrılır (akciğer göbeği, kan damarlarının ve bronşların akciğere girdiği bölümdür). Akciğer göbeği her akciğerin iç yüzünde yeralır ve akciğer içine giren akciğer sapı (ana bronş, akciğer atardamarı, akciğer toplardamarları, bronş atardamarı, sinirler, lenf damar ve düğümleri) buradan girer. Sağ ve sol ana bronş, ne yön ne de çap bakımından birbirine benzerler; ama her birinden lob bronşları, bu sonunculardan da segment bronşları doğarlar.Sol bronşa göre daha dik ve geniştir.

Sağ bronşun başlangıcından 1,5 sm sonra üst lob bronşu doğar; bu, daha sonra 3 segment bronşuna ayrılır: Üst tepe bronşu; ön. bronş; arka bronş. 3 sm uzunluğundaki ara segment ise ana bronşu izler. Ara segmentin bir yüzünden doğan orta lob bronşu, iç yan ve dış yan segment bronşlarına ayrılır. Ara segmenti sürdüren alt lob bronşu, 5 segment bronşuna ayrılır: Ara segmentten çıkan ve arkaya doğru giden Nelson bronşu ya da üst tepe bronşu; taban iç yan bronşu; taban ön bronşu; taban arka bronşu; taban dış yan bronşu. Bronşların adlandırılması yönlerine göre yapılır; sözgelimi, üst lob bronşu düzeyinde üst tepe bronşu akciğer tepesine, arka bronş geriye, ön bronş öne yönelirler. Orta lob bronşu düzeyinde dış yan bronş dışa ve arkaya, iç yan bronş ise içe ve öne doğru yönelir. Alt lob bronşundan ayrılan taban ön bronşu öne ve akciğerin tabanına doğru, taban dış yan bronşu yana ve akciğerin tabanına doğru, taban arka bronşu arkaya ve akciğerin tabanına doğru yönelirler.
Solunum Sistemi
Sağ akciğer 3 lobdan oluşur:

— üst lob; üst lob bronşu ile dalları olan tepe, arka ve ön bronşlarla havalandırılır. Bu dallar 3 akciğer segmenti oluşturur: Üst segment, arka segment, ön segment;
— orta lob; 2 segmentten oluşur: Dış yan segment; iç yan segment;
— alt lob; 5 segmentten oluşur: Üst segment; taban iç yan segmenti; taban ön segmenti; taban arka segmenti; taban dış yan segmenti.Başlangıcından 5 sm sonra, üst lob bronşu doğar; bu sonuncu da 3 dala ayrılır: Üst tepe arka bronşu (yukarı ve arkaya doğru gider); ön bronş (öne doğru gider); akciğer dilciği bronşu (ikiye ayrılır. Üst ve alt dilcik bronşları).Üst lob bronşu altında, ana bronş doğrudan doğruya alt lob bronşu ile devam eder. Alt lob bronşu 5 dala ayrılır: Üst tepe bronşu (yukarıya doğru gider); taban ön bronşu (öne ve akciğer tabanına doğru gider); taban dış yan bronşu; taban iç yan bronşu; taban arka bronşu (arkaya ve akciğer tabanına doğru gider).

Sol akciğer yalnızca 2 lobdan oluşur: Üst ve alt loblar:
— üst lob 3 segment kapsar-. Arka tepe seg-menti; ön seğmen ti; akciğer dilciği («lingula»; sağ akciğerin orta lobuna karşıgelir);
—alt lob 5 segment kapsar; Nelson bronşuyla havalandırılan üst segmenti; taban ön segmenti; taban dış yan segmenti; taban iç yan segmenti; taban arka segmenti.

Ana bronşların ve lob bronşlarının uzantısıdırlar ve daha küçük bronşlara ayrılırlar. Bu küçük bronşlar da daha küçük dallara ayrılırlar. Son dallanmalar tabanı l sm, yüksekliği 2 sm olan piramit biçimi küçük birimlerde (akciğer lopçukları) sonlanırlar: Lopçuk içi bronşlar. Lopçuk- içi bronşlar, yolu boyunca yan dallar verir ve sonuçta bölünüp uç bronşçuklarını oluşturur. Uç bronşçuklarının her biri de, genişleyip hava keseciği kanalını oluşturarak sonlanır. Hava keseciği kanalı bölünüp, hava keseciklerini oluşturur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ