Kadınlar

Tam Kalp Yetmezliği

TAM KALP YETMEZLİĞİ

Sağ ve sol kalp yetmezliklerinin birleşmesi, tam kalp yetmezliğini gerçekleştirir.Bunun sonucunda sağ ve sol karıncık yetmezlikleri süresince gözlenen fizyopatolojik değişiklikler birarada görülür.
Akciğer dolaşımında yüksek basınç, sol karıncık yetmezliği ve çevresel toplardamar dolaşımında yüksek basınç (sağ karıncık yetmezliği);
— klinik belirtiler de, sol karıncık yetmezliği nin solunum belirtileri ile sağ karıncık yetmezliğinin toplardamar göllenme belirtilerini birleştirecektir.

Tam kalp yetmezliği, çoğunlukla az ya da çok uzun bir sol karıncık yetmezliği dönemini izler. Sağ karıncık yetmezliği buna yavaş yavaş, sözgelimi bir enfeksiyon sonrası ya da bir rejim yanlışı sonrası ya da apansızın bir akciğer ambolisi, bir kalp ritmi bozukluğu ya da bir enfarktüs nedeniyle eklenir.Tam kalp yetmezliği, sol karıncık yetmezliğini izlemeden, başlı başına bir hastalık olarak da be lirebilir.İkili kapak darlığını ve ikili kapak yetmezliğini birleştiren ikili kapak hastalığı, ikili kapak aort kapağı bozuklukları, ikili kapak darlığı ve aort darlığı (ya da yetmezliği) gibi karmaşık kalp kapakları hastalıkları sırasında da ortaya çıkabilir.

Görüldüğü gibi tam kalp yetmezliğinin belirtileri hem sağ, hem de sol karıncık yetmezliğinin belirtilerini birleştirir. Bu belirtileri ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak anlattığımızdan, burada, tam kalp yetmezliğine özgü özellikleri ekleyerek, kısaca anımsatmakla yetineceğiz.
Tam kalp yetmezliğinin en büyük belirtisi soluk darlığıdır. Gerek çaba harcarken, gerekse dinlenirken belirir: Hasta soluk soluğadır. Soluk darlığı çaba harcarken çok fazladır. Hasta uzanamaz ve bir koltukta oturarak uyumak zorundadır.
Ayrıca Cheyne Stokes soluk darlığı gibi ivegen soluk darlığı krizleri de gözlenebilir.
Öksürükle köpüklü balgam çıkabilir. Aynı zamanda kanlı balgam krizleri gözlenir.

Bazen tipik göğüs anjini (anginapectoris) krizlerine raslanabilir. Kalp ritmi bozuklukları (çarpıntılar) ve karaciğer düzeyinde ağrılar da gözlenebilir.Ağrılı bir karaciğerdir; karaciğer basısı yapıldığında boyun toplardamarları dolgunlaşır.
Az miktarda bir asit belirebilir (karında su toplanması).
Klinik olarak evrimi, kişinin ağırlık eğrisiyle izlenir.
Toplardamar basıncı artar. Boyun toplardamarlarının dolgunlaştıkları saptanır.
Atılan sidik miktarının azalması (oligüri) ve sidikte bir renk ve yoğunluk artışı gözlenir. Sidikte albümin de bulunabilir.
Dinleme şunları ortaya çıkarabilir:

— taşikardi (aynı zamanda ritim de çoğunlukla düzensizdir);

— kalp sesleri hafiflemiştir;

— sağ ya da sol üçlü kalp sesi;

— işlevsel üçlü kapak ya da ikili kapak yetmezliği üfürümü.
Atardamar basıncı ölçüldüğünde,basıncın normale oranla daha düşük olduğu ve büyük küçük basınçlar arasındaki farkın azaldığı görülür.
Elle muayene, kalp tepesinin aşağı, dışa yönelmiş ve uzamış yumuşak bir vurumunu ortaya koyar; nabız bazen değişkendir; yani zayıf bir vurumla, güçlü bir vurumu birleştirir.
Özellikle akciğer tabanlarında yaş railer duyulur; akciğer ödeminin göstergesidirler.
Akciğer zarında sıvı birikmesi, bazen de akciğer ambolisi belirtileri ortaya konulabilir.
Hastalığın ilerlemiş döneminde bütün kalbin hacminin çok arttığı saptanır.
Hastaların hemen tümünde kalp akciğeri görünümü, bazen de akciğer zarında sıvı birikimi görünümü ortaya koyar.
Tedavi etkisi altında, kalp yetmezliği belirtileri az ya da çok uzun bir dönemde iyileşebilir ya da azalabilir.
Kalp yetmezliğinin nedeni ortadan kaldırılırsa (özellikle bir cerrahi girişimle) bu iyileşme tam bile olabilir.

Evrim, birbirini izleyen tekrarlamalarla olur; her tekrarlama daha güç tedavi edilebilir duruma gelir ve hastayı biraz daha kötüleştirir.
Önce nedenin tedavisi ele alınmalıdır. (Sağ ve sol karıncık yetmezliklerinin «tedavi» bölümlerine bakınız.) Olanak varsa cerrahi girişim denenir.
Ana tedavi az değişiklik gösterir:
—tam dinlenme;
—gerçekten kesin tuzsuz rejim;
—sidik söktürücü ve kalp güçlendirici (dijital) ilaçlar.
En belirgin kötü sonuç olan amboliyi önlemek için, gerekli görülüyorsa pıhtılaşma önleyicilerin verilmesi de bunlara eklenmelidir.
Büyük kalp yetmezliği döneminde tedavi yalnızca hastanede denetlenebilir ve evrime uyarlanabilir.
Hastaneden çıktıktan sonra da hasta uzun süre izlenmelidir. Bu arada, bazı durumlarda (özellikle hastalık nedeni kalp kapağı hastalığı olduğundan) ameliyat, kapak bozukluklarının düzeltilmesiyle kalp yetmezliğini yokederek hastanın yaşamını toptan değiştirebilir.
Ayrıca, eski kalp yetmezlikleri olanlarda, özellikle belirgin kalp atardamarları yetmezliği ile kalp kasının işlevini tümüyle yitirdiği hastalarda tüm tıbbi tedavi etkisiz kaldığında, kalp aktarımı son çaredir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ