Kadınlar

Türklerin gele­neklerinde Kalın üzerine görüşler Düşünceler

l)Geçen yüzyılın araştırıcılarına göre Orta Asya’daki Kazak Türklerinde kalın, ailenin müşte­rek bir malıdır. Büyük kardeş ölünce geline kalın ödendiğinden dul ve yetim­leri otomatik olarak küçük kardeşe bir miras olarak düşmektedir. Bu çok mater­yalist bir görüş ve düşüncedir. Bu gö­rüşler daha çok dejenere olmuş bazı geç örneklere ve araştırıcıların da bir kaide­ye bağlanma isteği ile kurulmuşlardır. Çünkü dul istemezse, böyle bir evlenme­nin olamayacağım kendileri de söylüyor­lardı.
2)Bu gelenek, insanî ve ailenin bö­lünmezliği gibi, yüksek düşünce ve duy­gulara dayanıyordu. Bu da bizim görü­şümüzdür. Bunun için yukarıda Hun ve­zirinin bu konu üzerindeki düşüncelerini sunduk. M.Ö. 169’da yani 2150 yıl önce yapılan bu açıklamalarda, banka gibi iş­leyen böyle otomatik evlenmelerden söz açılmıyordu. Vezirin diğer sözlerine gö­re, birbirleriyle kaynaşmış, sağlam bir aile düzeni olan Hunlar, askere giden ço­cuklarım donatarak gönderiyor ve dev­letin savunmasını bile kendi ailelerinin savunması olarak kabul ediyorlardı. An­cak bu gelenekte kaim ve veraset mese­lelerinin, hiçbir rol oynamadıklarını söy­lemek de çok güçtür.
3) Türklerin gele­neklerinde ekonomik ve politik sebepler de rol oynuyorlardı. Başka bir eserimiz­de de andığımız gibi Alp Arslan’m vasi­yetinde kendi dulunun bir Selçuk prensi ile evlendirilmesi isteği, yer almıştı.
Herhalde bu vasiyetini aile geleneğince izin verildiği için yapabilmişti. Ancak bunun yanında devletin bölünmemesi gibi, bazı politik sebepler de rol oyna­mıştı. Anadolu’da malın bölünmemesi gibi sebeblerle birlikte aile töresi de böyle evlenmelere izin verdiğinden dolayı,buna benzer evlenmeler olabilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ