Kadınlar

Urların Türleri

URLARIN TÜRLERİ
Biraz evvel belirttiğimiz gibi, urlar, hücrelerin normalin üstünde bir çağalma sonucu oluşan büyümeladir. Büyüklükleri ve şekilleri de­ğişik olabilirler.
Urlar yapıları ve karakterleri talkımından 2 büyük gruba ayrılırlar:

1-iYi HUYLU veya SELİM URLAR

2- KÖTÜ HUYLU veya HABİS URLAR

iyi ‘huylu (selim urlar) normal doku yapısına büyük bir benzerlik gösterirler ve kökenini aldığı dokunun karakterini benimserler. Genellikle yavaş büyürler. Oluştukları yerin veya organın çalışma dü­zenini bozarlar ve çevresinde yer almış dokulara baskı yaparak ağrı verirler ve zararlı olurlar. Ancak, bunların etki dereceleri urların bü­yüklüğüne ve oluştukları yerlere göre çok değişiklikler gösterirler. Genellikle, ölüme sebep olmazlar, lokal kalırlar ve bazen de kendilik­lerinden küçülürler.
Urlar iyi huylu veya kötü, huylu olsun, hangi doku veya organdan kökenini almışlarsa ona göre adlandırılırlar, örneğin, adale (kas) hücrelerinden kökenini alan selim urlara MYOM denir. Kadınlarda ra­him adalesinden kökenini alan Myomlara sık rastlarız. Rahim myomlarının her zaman ameliyatla çıkarılması gerekmez. Böyle bir karar­da mycmun yeri, büyüklüğü, sayısı ve etkileri rol oynar. Çok kereler tedavi ile ve zamanla myomun büyümesinin durdurulduğu ve küçülmeğe başladığı görülmüştür. Böyle durumlarda hücrelerin çoğalması duru­yor ve mevcutlar yavaş yavaş ölerek yok olurlar ve sonuç olarak ur küçülmüş olur. Diğer bir örnek de, salgı yapan bezlerden (endokrin bezlerinden) kökünü alan selim urlara ADEN OM: denir. Meselâ, tiroid bezinden kökünü alan adenomlara da kadınlar da sık rastlanır.
Şu hakle, iyi huylu (selim urlar) yavaş büyürler, doğuracağı za­rarlar, urun büyüklüğüne, yerine, şekline ve komşusunda (çevresin­de) yer alan organlara bağlıdır. Bunların tedavilerinde her zaman ame­liyat gerekmez. Çok defa tıbbî tedaviler iyi sonuçlar verir.Kötü huylu (habis urlara) gelince; bunlarda hücreler İyi huylula­ra oranla çok daha süratle çoğalırlar. Bunlar bölünme ve çoğalma­larında hiçbir yasa ve kural dinlemezler. Anarşik bir şekilde çoğalıp ve yayılırlar. Hudut dinlemezler ve yere dökülen bir kova suyun yayıl­ması gibi çeşitli yönlere yayılırlar. Bir tank gibi önüne gelen organ ve dokuyu tahrip ederler. Habis urlardaki hücrelerin şekilleri ve çap­ları anormal bir durum alırlar, özellikle çekirdekleri anormal ve tipik hüviyete bürünürler.
Habis urların diğer bir özelliğide yavrulamaktır. Buna METASTAZ yapmak denir. Bulunduğu yerlerden uzak, vücudun diğer kısımlarına atlayabilirler. Bu ise şöyle olur; hudut dinlemiyen ve yayılan habis urların hücreleri komşudaki kan damarlarını ve lenf yollarını tahrip ederler ve bu anarşik hücrelerden bir kaçı kana veya lenf yollarına girerek vücudun başka ve uzak bölgelerine taşınırlar ve yeni oturduk­ları yerlerde çoğalmaya devam ederek, oralarda aynı nitelikte ve ka­rakterde urlar meydana getirirler, işte bu elaya yavrulamak veya me­tastaz yapmak denir.
Deri, ,kemik, sinir, kas ve tüm organlar gibi kan yapıcı dokular­dan ve vücuttaki bütün dokulardan selim ve habis urların çıktığı gö­rülmüştür. Ancak, bazı dokuların selim urlarına nadir olarak, habis ur­larına ise olağanüstü seyrek rastlanırken, bazı dokuların selim urları­na, bazılarının ise habis urlarına daha sık rastlanmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Tüm Kategoriler
Site Arşivi
Destekleyen SitelerHobiler