Kadınlar

Vesayetin Sona Ermesi

  • 22 Şubat 2009
  • 1.781 kez görüntülendi.

Vesayet, bir kimsenin vesayet altına alınmasını gerektiren sebep ortadan kalkınca sona erer. Küçük üzerindeki ve­sayet küçüğün reşit olmasıyla kendili­ğinden kalkar. Hapis halinde de cezanın sona ermesi vesayetin kendiliğinden kalkma sebebidir. Diğer hallerde ise mahkemenin ref (kaldırma) kararı ver­mesi gerekir. Hacir sebebi ortadan kalk-mışsa, mahcur ya da ilgililerden herhan­gi biri mahkemeden bu kararın verilme­sini isteyebilir. Hacir sebebi akıl hasta­lığı ise, ref kararının verilebilmesi için bilirkişi (hekim) raporu gereklidir.
Vesayet sona erince, vasinin de görevi biter. Bu takdirde görevi sona eren vasi,
yönetim süresine ilişkin son ve kesin bir vesayet dairelerinin vesayet süresince
rapor hazırlayarak mahkemeye verir. devam eden görevleri sırasında küçük
Malları da mahkemeye veya hakkındaki veya mahcurun zarara uğramasına se-
bep olan eylem ve işlemleri sebebiyle dâ-
vesşyet ona ermiş kışı ya da nurasçüa,
rma teslim eder. Raporun mahkemece maz. Budâvâ kesin hesabm (son rapo-
incelenmesi ve onaylanması gerekir. Va- run) mahkemeye tevdiinden sonraki bir
sinin sorumluluğu asıl bu onayla gerçek- yıl içinde zamanaşımına uğrar. Rapor-
leşir. Kanun, “sulh mahkemesi vasinin dan sonra ortaya çıkan bir yolsuzluk
vazifesine hitam verir” (MK:M.435) de- tespiti halinde de, bunun öğrenildiği ta-
mektedir. Bununla birlikte, vasinin ve

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ