Kadınlar

Vücut Bakımı

İnsanlar çok eski çağlardan, uygarlık­lardan beri vücut bakımına büyük önem vermişlerdir. Başlangıçta amaç, güzel­likten ziyade sağlık ve temizlikti. Sözge­limi, günümüzden yüzlerce yıl önce, sıcak ülkelerde yaşayan insanlar, vü­cutlarına zeytinyağı sürerlerdi. Bu­nun amacı, ter bezlerini çalıştırmak, vü­cuttaki zararlı maddeleri bu yolla dışarı atmaktı. Daha sonraları zeytinyağının yerini, çeşitli bitki ve kokuların karıştı-rılmasıyla elde edilen merhemler aldı. Bu merhemler, banyodan sonra, ya da masaj sırasında cildi yumuşatmak ve tene hoş bir koku vermek amacıyla kulla­nılıyordu.
Güzellik malzemelerinin Doğu uygar­lıklarında yayılmasının en büyük sebe­bi, bu malzemelerin yapımında kullanı­lan yağ ve kokuların hemen hepsinin Doğu’da bulunmasıdır. Hz. Süleyman’ın büyük eserinde yazdıklarından, Arabistan’ın büyülü kokusu hacıyağınm, Ara­bistan’da kullanılan merhemlerin, Roma – Yunan uygarlıklarından önce Mısır­lılar, Fenikeliler ve İbraniler tarafın­dan kullanıldığı anlaşılmaktadır. Doğu uygarlıklarında gözler, kadın yüzünün en önemli kısmı olarak kabul edilirdi. Bu yüzden de göz makyajına ayrı bir özen gösterilir, kaş ve kirpikler iyice belirginleştirilirdi. Elmacık kemikleri çoğunluk­la yeşile boyanırdı. Doğulu kadınlar ara­sında saç bakımının da önemli bir yeri vardı. Değişik saç modelleri biliniyordu. Peruk kullanımı da oldukça yaygındı. Yüksek tabakaya mensup kadınlar, at kılından, palmiye lifinden yünden ya­ğılmış peruklar takarlardı.
Mısırlı kadınların perukları genellikle bukleler ve örgülerle bezeliydi. Peruk takmadridarı zamanlar, saçlarım kumaş parçalarıyla sararlardı. Asurlu kadınlar ise saçlarına kaim bukleler yaparlar veya tokalarla başlarının üzerinde top­larlardı. Bu saç modelleri Fenikeli ka­dınlar arasında da yaygındı. Fenikeli asil kadınlar karmaşık saç biçimlerini tercöı ediyorlardı. Ve bunlar bu mübala­ğalı, karmaşık saç modelleriyle avam ta-bakâsma mensup kadınlardan ayrılırlar­dı.
Güzellik malzemesi kullanımı Yunan’a oradan da Roma’ya geçmiş, kı­sa bh: süre içinde bütün antik uygarlık­larda yayılmıştır. Sözgelimi, Etrüks kadınları, acayip makyâj şekilleri ile ün salmışlardır. O devirden günümüze ka­dar gelen aynalar, parfüm şişeleri, cım­bızlar Etrüks kadınlarının güzelliklerine olan düşkünlüklerinin en büyük delilleri­dir.
Eski Cumhuriyet devrinde Romalı ka­dınlar makyaj ve güzellik malzemelerin­den habersiz gibiydiler. Ancak, Cumhu­riyetin son dönemlerinde ve İmparator­luk döneminde aşırı makyaj yapmaya başladılar, öyle ki, ahlakçılar, asil ka­dınların aşırı makyaj yapmasını ahlaka aykırı bularak protesto bile etmişlerdir. Romalı asil kadınlar m makyaja olan aşı­rı düşkünlükleri, kozmetik ticaretinin görülmemiş bir şekilde gelişmesine se­bep oldu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ