Kadınlar

Aşk Ve Evlilik

11 Şubat 2022 - 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Hediye Önerileri için yorumlar kapalı
Her yıl 14 Şubat sevgililer günü olarak kutlanmaktadır. Kimi için böyle günlerin anlamı büyüktür. Kimi içinde alalade sıradan bir gün..Fakat her ne kadar böyle düşünenler olsa da böyle özel günler aslında bizlere sevdiğimiz, değer verdiğimiz kişilerin hayatımızda ki önemini hatırlatıyor....
18 Ocak 2022 - Kız İsteme Ve Söz Merasiminde Ne Tarz Elbiseler Tercih Edilmeli? için yorumlar kapalı
Kız isteme, söz, nişan, kına gecesi, düğün derken geleneksel merasim ve törenlerimiz oldukça fazladır. Merasim ve kutlama tarzlarında geçmişten günümüze ufak tefek değişiklikler olsa da yinede bir şekilde geleneklerimiz yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Tabi ki gelenek ve göreneklerde yer...
3 Ekim 2021 - Evliliklerin ve İkili İlişkilerin Ömrünü Kısaltan 5 Davranış Şekli için yorumlar kapalı
Evlilikler ve ikili ilişkiler yürütürken her iki taraf içinde özveri ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar vardır. Fakat bu ilişkiler söz konusu olduğunda asla kimseye kendinizi kıyaslamayın. Evet daha iyisi için çabalıyor olabilirsiniz fakat bu kıyaslama çoğu zaman iyi bir şekilde...
26 Ağustos 2021 - Mutlu Evliliğin Sırrı Nedir? için yorumlar kapalı
Günümüzde evlilikler kadar boşanmışlarda arttı maalesef. Her ne kadar çiftler aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonrasında yollarını ayırma kararı alsa da olan çocuklara oluyor. Bu süreçte en çok çocuklar yıpranıyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sizlere mutlu ve hızlı bir evliliğin sırlarını...
21 Haziran 2021 - Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? için yorumlar kapalı
Gelinlik, çok özel ve manevi değeri paha biçilemez özel ve anlamlı günlerin en güzel objesidir. Her genç kızın hayalinde mutlaka güzel bir gelinlik giymek ve güzel bir düğünle evlenmek vardır. Hazır düğün sezonu gelmişken pek çoğunuz düğün tarihini kararlaştırmışsınızdır bile....
7 Şubat 2021 - Kadınlar için Sevgililer Günü Hediye Çeşitleri için yorumlar kapalı
Sevgililer gününde tüm bayanlar değerli olduğunu hissetmek ister. Ancak biz bayanlar sadece sevgililer gününe özel değil her zaman değerli olduğumuzu hissetmek isteriz. Erkekler sevdiği kadına 14 Şubat sevgililer gününde güzel hediye almak isterler. Ancak ne alacakları konusunda kararsız kalırlar. Sevdiği...
20 Eylül 2017 - Mutlu Evlilik Sırları için yorumlar kapalı
Evlendiğimizde mutlu bir evlilik hayali kurarak evleniriz. Mutlu ve sorunsuz bir evlilik, evlenen çiftler için en önemli bir tercihtir. Ancak bu göründüğü kadar kolay değildir. Evlilikte mutluluk için kolay bir yolda yoktur zaten. Her şey sabır gerektirir en başta. Mutlu...
12 Mart 2010 - 1 yorum
Neden sevgi gibi güzel bir duygu, bu kadar yıpratıcı ha­diselere neden olmakta? Çünkü sevgi, insani-manevi bir duygu iken, gençlik aşk­ları daha çok dürtüsel hislerdir. Tatmin edilmeyi bekleyen içgüdüler kabararak his pusulasını sıkça yanıltırlar. Ayrıca gençlik aşklarının birçoğu yalnız kalma korkusuy­la, iyi düşünülmeden...
12 Mart 2010 - 0 yorum
Bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlayıp, hisleri olgun­laşan genç kızlar, gittikçe "birlikte olmak istediği kişiye kar­şı duyulan sevgiyi" tanımaya başlar. Genellikle okul hayatı­nın önemli bir işlevi de, evlenilecek kişiyle tanışmadır. Hatta birçok genç okuldan mezun olmadan önce evlene­ceği kişiyi bulmayı önemser....
11 Mart 2010 - 0 yorum
Ergenlik çağı belki de en çok "ilk aşk" macerasıyla ha­yatımıza damgasını vurur. İlk aşk dediğimiz duygusal tec­rübe çoğu zaman oldukça münasebetsiz bir kişiye karşı his­sedilir. Genç ve yakışıklı bir öğretmenden, servis şoförüne, market çalışanına kadar her hangi biri olabilir bu...
2 Mart 2010 - 0 yorum
Flörtü savunan kesimlerin genel yaklaşımı, "ilerde mutlu bir evlilik için karşı cinsi tanıma gereği, bu konuda bir kâç deneyim yaşanmasının şart olduğu" iddiaları çevresinde şe­killenmektedir. Gençler arasında "çıkma" da denilen flört, evlilik gibi ma­nevi ve sorumlu bir bağın kuruluşuna başlangıç için...
22 Şubat 2009 - 0 yorum
Vasinin görevi Mahkemece tayin edilen vasi, sulh mahkemesinin genel gözetimi altında, küçük ve mahcuru korumak, ona neza­ret etmek, mallarını ve parasını muhafa­za edip işletmek, vesayet altında bulu­nan küçük ise onu bakıp beslemek, eğiti­mini sağlamak gibi görevleri yapar. Ay­rıca, hukukî işlemlerinde küçüğü...
22 Şubat 2009 - 0 yorum
Hacir kararı Hacir kararım mahkeme verir. Mah­kemeden bu kararı isteme yetkisi esas itibarıyla ilgili kişilerindir. Bununla bir­likte, bazı hallerde adliye ve idare ma­kamları da hacri gerektiren durumları mahkemeye bildirmekle yükümlüdürler. Hacir kararını verecek mahkeme/sulh mahkemesidir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle hacir...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Aile malları Aile mallarına ilişkin hükümler Mede­nî Kanun'un "ölü hükümleri"dir. Bun­lar bizim uygulamamızda rağbet bulma­yan "aile vakfı", "aile şirketi emvali" ve "aile yurdu" gibi bir yardımlaşma ya da ekonomik faaliyet biriminin meydana getirilmesi ile ilgilidir. Aile vakfı, aile bireylerinin eğitim ve öğretimine,...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Ev reisliği hükümleri, esas itibariyle büyük aile tipi ile ilgili hükümlerdir. Ka­nuna, sözleşmeye ya da örfe göre bira-rada yaşayan kimseler, bu anlamda bir aile meydana getirirler. Bu birim içinde, kan hısımları, sıhrî hısımlar, işçiler, çı­raklar hep birlikte bulunabilirler. Bunla­rın hepsi...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Medenî Kanun'un 315-345. maddele­rinde "geniş anlamıyla aile" denilebile­cek bir toplulukla ilgili hükümler yeralmaktadır. Bundan önceki kısımlarda ön­ce karı-koca sonra da karı-koca-çocuklardan kurulu aile birimi gözönün-,de tutulmuşken, burada daha geniş çev­ren bir aile birimi ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Kanunda isabetli sayılmayacak...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Sadece anasına sahih olmayan nesep bağı ile bağlanan çocuk onun soyadını alır, onun mirasçısı olur. Mahkeme vela­yeti de anaya verebilir. Buna karşılık, tanıma veya babalığa (kişisel sonuçlarıyla) hüküm suretiyle çocukla baba arasında gayrısahih nesep bağı kurulmuşsa, çocuk babanm soyadını alır....
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlilik dışında doğan çocuğun anası ve çocuk, doğal baba aleyhine dâva aça­rak çocuğun babayla olan doğal ilişkisi­ni hukukî bir ilişkiye döndürme talebin­de bulunabilirler. Bu hukukî ilişki iki türlü olabilir: Birincisi, çocuk ile ba­ba arasında bütün şahsî sonuçlarıyla "gayrı sahih nesep"...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlilik dışında doğan çocuk babası tarafından veya babanın ölümü yahut temyiz kudretini kaybetmesi halinde ba­basının babası tarafından tanınabilir. Tanıma resmî bir senet yapı­larak veya vasiyetname düzenlemek su­retiyle gerçekleşir ve nüfus memurluğu­na bildirilir. MK.292'ye göre birbirle­riyle evlenmeleri yasak olanlardan veya evli...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
l.Mesele: Karı koca mallarının yöneti­mi meselesi, evlilik birliğine taraf olan eş­lerin mal varlıklarının durumu ile ilgili­dir. Daha önceki bölümde gördüğümüz konular, karı kocanın evlilik birliği için­deki kişisel durumları ile ilgili bulunu­yordu. Gerçi bunlar arasında, nafaka yü­kümü, borçlardan sorumluluk gibi bazı...