S ile Başlayan Bitkiler

1 Ekim 2009 - 0 yorum
Saxifraga (Pimpinella saxifraga) Maydanozgiller familyasındandır. (Saxifraga, "Kayaları yaran" demektir.) 20-60 cm boylarında, ince uzun az yapraklı gövdeli, şemsiyemsi beyaz çiçekler açan, 2.5 mm uzunluğunda meyveleri olan, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerimizde yetiştirilir, sürgünlerin salatalık lezzetine benzer bir lezzeti vardır...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sisymbrium Hardalgiller familyasındandır. Sisymbrium Latincede "dereotu" anlamına gelmektedir. "Şarkıcı otu" adı ise ona tıbbi özelliklerinden dolayı verilmiştir; öksürüğü ve özelikle boğaz iltihabını iyileştirdiği için... Antikite'de (İÖ 6.-İS 3.yy), bitkinin değerini hatiplerle şarkıcılar bilirler ve ondan yararlanırlardı. 1 6. yy'da Fransız bir hekim...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sütlü Bacak Papatyagiller familyasındandır. Diğer adları Çıngıraklı yılanotu, Beyaz marul. 60-120 cm boylarında, kırmızımsı gövdeli, sivri uçlu, üçgensi ve dişli kenarlı yapraklan olan, köksaplı (rizom),çok yıllık, otsu bir bitkidir. Temmuz sonlarıyla ağustos başlarında sarkık demetler halinde pembemsi beyaz çiçekler açar. Kuzey Amerika'da, Kanada'da,...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sütleğen Sütleğengiller familyasındandır. Diğer adlan Süddüyen, Sütlüyen, Sütlü ot, Şebrem, Zerena (Artvin). (İÖ I. yy'da yaşamış olan Moritanya kralı II. Juba tarafından, -kendi hekimi de olan- Antik Yunan hekimi Eııphorbe'ye adanmış bir bitkidir; Euphorbia adı buradan gelir. Amygdaloides ise, "badem yapraklı"...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Süsen Süsengiller familyasındandır. Diğer adları Zambak, Mor zambak, Mezarlık zambağı (Gaziantep), Cehennem zambağı, Eşek lalesi, Kırna (Karacabey), Urfar (Kurttutan köyü-Salihli). 75-150 cm boylarında, ilkbaharda genellikle mor, bazı türlerinde beyaz renkli, baygın güzel kokulu, iri çiçekler açan, köksaplı (rizom), çok yıllık, otsu bir...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Süpürge Katırnağı Baklagiller familyasındandır. 2 metre boylarında, sarı çiçekli, çok yıllık, çaiımsı bir bitkidir. Taze dallar çiçekliyken toplanıp kurutulur. Bileşiminde sarothamnin, sparetin, genistein ve oxytyramine bulunur. Kalp atışındaki ritim bozukluklarını düzeltici, âdet kanamasını ve doğum sonrası rahmin küçülmesini kolaylaştırıcı etkileri vardır. Bunun için bir bardak...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Süpürge Çalısı Fundagiller familyasındandır. Diğer adı Süpürge otu. Gölge yerlerde 1 metre, kurak yamaçlarda 30 cm boylanabilen, genelde dik gövdeli, yapraklarını dökmeyen, çaiımsı bir bitkidir. Sapsız küçük yapraklan morumsu gövdeye çapraz karşılıklı dizilmiştir. Bunlar en çok 2.5 mm boyunda, 0.8 mm genişliğindedir....
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sümbül Zambakgiller familyasındandır. 15-30 cm boylarında, soğanlı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Açık yeşil dört-beş adet şeritsi yaprağı ve yaprakların ortasından çıkan tek bir sap üzerinde erken ilkbaharda açan salkımsı, hoş kokulu bir çiçeği vardır. Çiçekler en çok mordur; ama pembe, beyaz...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Suut Kökü Papirüsgiller familyasındandır. Diğer adları Kök enfiye, Nezle kökü. Cyperus türleri bataklık bölgelerde yetişen, genellikle köksaph bir ya da çok yıllık, otsu bitkilerdir. 5 m'ye kadar boylananları olur, genellikle üç köşe gövdelidirler. Üretimi tohumla ya da ilkbahar-sonbaharda kökten ayırmayla yapılır. Bitkinin köksapı (rizom)...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Susam (Sesamum indicum) Pedaliaceae familyasındandır. 30-200 cm boylarında, çalı görünüşünde, dik gövdeli, bir yıllık, otsu bir tarım bitkisidir. Gelişimini 3-4 ay içinde gerçekleştirir. Güçlü bir kazık kökü ve çevresinde yoğun bir lif kök sistemi vardır. Ana gövde boğum boğumdur. Yapraklar 6. boğuma kadar karşılıklı, ondan...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sumak (Rhus çorlarla) Sakızağacıgiller familyasındandır. Diğer adları Somak, Derici sumağı, Tatari (Gümüşhane), Tekri ağacı, Tetri, Tirimli, Tutum. (Sumak, dilimize ve belli başlı bütün Batı dillerine Arapçadan geçmiştir; tarihte Türkçede sumak yerine Tadım ya da Tutum denirdi.) 3 metre boylanabılen, genç dalları kırmızımsı tüylü, çalı...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Sultan Otu Sütleğengiller famîlyasındandır. Diğer adları Yer fesleğeni, Parten, Parşen, Köpek lahanası. 10-50 cm boylarında, bir ya da çok yıllık, otsu bir bitkidir. Dişli kenarlı, açıkyeşjl, mızraksı yapraklar gövdeye karşılıklı dizilmişlerdir. Haziran-ekim aylarında yeşilimsi sarı salkım halinde çiçekler açar. iki gözlü kapsül...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Yoncası (Menyanthes trifoliata) Menyanthaceae familyasındandır. Diğer adı Acı yonca, 20-30 cm boylarında, uzun köksaplı (rizom), çok yıllık, otsu bir su bitkisidir. Yaprakları 3-10 cm uzunluk ve 2.5 cm genişlikte üç yaprakçıktan oluşur. Nisan-mayıs aylarında soluk pembe-eflatun renkli çiçekler açar. Çiçeklerden sonra kahverengi...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Gerdemesi Turpgiller familyasındandır. Diğer adları Cırcır, Gerdeme, Ispatan, Kurbağa pisliği, Su gerdemesi, Çünk (Van), Çakandura (Borçka), Kardomot. (Nasturtium, bitkinin keskin ve yakıcı lezzetine bir göndermeyle, Latince "burun yakan" anlamındaki nasi-tortium sözcüklerinden geliyor olmalı. Officinale ise "tıbbi" demek. Serbest bir çeviri-yorumla "Genizyakan...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Nergisi Düğünçiçeğiller familyasındandır. 30-40 cm boylarında, bataklıklarda yetişen, ince ince pek çok kökü olan, parlak sarı çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Dik çıkan gövde üstte dallanır. Dipteki böbreksi ya da yuvarlak yapraklar neredeyse sap uzunluğuna yakındır, saptaki yapraklarsa yapışık ve...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Kayakazağı Maydanozgiller familyasındandır. 60-200 cm boylarında, çok yıllık, otsu bir bitkidir. İçi boş, yuvarlak kesitli, dayanıklı gövdesi tabanda kırmızımsı, üstte yeşildir. Yapraklan dişli kenarlı, sivri uçlu, dar, uzun, karşılıklı yaprakçıklardan oluşur, uçta tek bir yaprakçık daha bulunur. Beş taçyapraklı beyaz çiçeklerden...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Karanfili Gülgiiler familyasmdandır. Diğer adlan Meryem otu, Bit otu (Kemah) ve Mübarek otu. 20-60 cm boylarında, az dallı, sarı tüylü, kısa gövdeli, köksaplı (rizom), çok yıllık, otsu bir bitkidir. Dişli kenarlı parçalı yaprakları vardır. Mayıs-eylül aylarında da! uçlarında, 20 mm çapında,...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Kabağı Kabakgiller familyasmdandır. Diğer adları Testi kabağı. Kantar kabağı, Alavırt, Alavur, Susak kabağı (Kurttutan köyü -Salihli) Tırmanıcı, sarıİıcı, 2-3 metrelik kollar uzatan, saplı beyaz çiçekli, bîr yıllık, otsu bir bitkidir. 10-25 cm çaplı küremsi ya da daha çok testi biçimli, uzunca...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Farekulağı (Veronica anagallîs) Sıracaotugiller familyasındandsr. {Veronica, "gerçek görüntü, gerçek imge" demektir; anagallis iseYunancada "gülmek, sevinmek" dernek olan anagelein'den gelir ve bunun, bitkinin sevimli görünüşüne bir gönderme olabileceği düşünülür. Bir başka yoruma göre de; bitkinin tohumlarından yiyen tavukların keyifli olması ve güzel...
1 Ekim 2009 - 0 yorum
Su Biberi Çobandeğneğigıller familyasındandır. Yeşil su biberi de denir. (Hydropiper "su biberi" demektir.) 20-80 cm boylarında, dik gövdeli, şeritsi yapraklı, temmuz-ekim aylarında dal uçlarında silindirik-borumsu beyaz, yeşil ya da pembe renkli çiçekler açan, bir yıllık, otsu bir bitkidir. Asya, Afrika, Amerika'nın tropikal bölgelerinde bulunur....
Sonraki Sayfa »